Media och arkiv

Best international teacher - Årets bästa utländska lärare 2017

25.10.2017

Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar på ett främmande språk vid Helsingfors universitet. Skicka förslag till studentkåren!

HUS styrelse besluter om saken efter jury om studerande har behandlat förslagen. Kriterierna för priset är positiv inställning till studenterna, sakkunskap, aktiv inställning till utveckling och att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Detta år fokuseras även på lärarnas förmåga att skapa en känslan av gemenskap genom undervisning.

Priset delas ut på studentkårens årsfest den 23 november.

Förslagen ska lämnas in före den 7 november klo 23:59: https://www.lyyti.in/Hyva_opettaja__Magister_Bonus__Best_International_T...

Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.

Kriterier och instruktioner för att lämna förslag är samma som för Magister Bonus-priset och kan ses här:

Positiv inställning till studenterna
Till en positiv inställning hör förutom en positiv attityd också en vilja att utveckla det allmänna välmåendet och gemenskapen. Att man sätter värde på studenterna syns såväl i handledningen och på föreläsningarna som i annan verksamhet.

Sakkunskap
Sakkunskapen yttrar sig i förmågan att lyfta fram det väsentliga. En god lärare är entusiastisk över sitt eget område och kan också förmedla detta till studenterna. En sakkunnig lärare fungerar också som studenternas pålitliga guide i vetenskapssamfundet.

Aktiv inställning till utveckling
En bra lärare vill aktivt förkovra sig som lärare och vill också utveckla sina undervisningsmetoder. Hen förhåller sig positivt till utveckling av undervisningen med hjälp av undervisningsteknologiska lösningar och hen använder sig av elektroniska system och informationsteknik i undervisningen. Hen fungerar som en del av det vetenskapliga samfundet och strävar efter att utveckla undervisningen på sin institution och på universitetet.

Att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik
En bra lärare samlar in feedback och utnyttjar den aktivt för att utveckla undervisningen. Hen kan även ge studenterna konstruktiv kritik och uppmuntrar dem till öppen dialog.

Mera information fås av Minna Suorsa, p. 050 5439612, minna.suorsa(at)hyy.fi