Media och arkiv

Best international teacher - Årets bästa utländska lärare 2015

25.09.2015

Studentkåren belönar årets bästa lärare som undervisar på ett främmande språk vid Helsingfors universitet. Har du stött på en strålande föreläsare, en hängiven handledare eller en lärare som annars bara är utmärkt och som undervisar på något annat språk än finska eller svenska? Om ja, föreslå honom/henne för studentkåren.


HUS styrelse besluter om saken efter jury om studerande har behandlat förslagen. Kriterierna för priset är positiv inställning till studenterna, sakkunskap, aktiv inställning till utveckling och att kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. Priset delas ut på studentkårens årsfest den 26 november.


Förslagen ska lämnas in före den 23 oktober klo 12:00:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/63593/lomake.html


Alla medlemmar av universitetssamfundet, både personer och föreningar, kan föreslå pristagare. Mottagaren måste undervisa vid Helsingfors universitet. I motiveringarna ska man ge exempel på hur den föreslagna personen uppfyller kriterierna. Dessutom kan man bifoga kommentarer av studenter och andra medlemmar av universitetssamfundet, eller andra lämpliga bevis på kandidatens förtjänster. Uppgifterna kan laddas upp som bilagor till blanketten.


Kriterier och instruktioner för att lämna förslag är samma som för Magister Bonus-priset och kan ses här: http://hyy.helsinki.fi/sv/f%C3%B6r-studerande/att-studera-p%C3%A5-univer...


Mera information fås av

Susanna Jokimies, HUS styrelselmedlem

tel. 050 543 9611

susanna.jokimies (at) hyy.fi