Media och arkiv

AVBROTT I UNIVERSITETETS NATTBRUKSLOKALER FR.O.M 1.6 – SVARA PÅ FÖRFRÅGAN

15.05.2014

Helsingfors universitetets lokal- och fastighetscentrals styrelse har beslutit att universitetets utrymmen för natt- och veckoslutsbruk inte får användas mellan kl. 01-07. Skäl för beslutet har varit bland annat att så få studerande använder utrymmena, trots att statistiken för detta är inte heltäckande. HUS ber just dig svara på den bifogade förfrågan. Då får vi information om behov av utrymmena och studerandes åsikter om ärenden.

Förfrågan finns för tillfället bara på finska och engelska, men översätts snarast.