Media och arkiv

Anvisningar för studenter som fått en begäran om utredning från FPA

10.10.2018

FPA följer årligen upp hur studierna framskrider för studerande som får studiestöd. Mer info finns här.

Vilken tidsperiod gäller uppföljningen?

Läsåret 1.8–31.7. Studiepoäng som avlagts i augusti räknas vanligen till följande läsår, vilket det gäller att beakta redan när man planerar studierna.

Antalet studiepoäng under det föregående läsåret ska vara minst 5 per utnyttjad stödmånad och alltid minst 20 per läsår (det s.k. minimikravet). Även om du alltså lyfter bara en enda månad studiestöd måste du avlägga minst 20 studiepoäng under läsåret. Om du lyfter stöd för 9 månader måste du avlägga minst 45 studiepoäng.

Från och med hösten 2018 beaktas alla högskolestudier som avlagts i Finland efter den 1 augusti 2011 när studieframgången följs upp. Det här innebär att uppföljningen inte längre nollställs om man avbryter sina studier och sedan inleder nya studier.

Har du tagit din högskoleexamen mitt under läsåret?

FPA granskar stödmånaderna för lägre respektive högre högskoleexamen separat. Om du alltså tar din lägre examen i februari granskar FPA separat de stödmånader du utnyttjat och de studiepoäng du avlagt efter det. Då gäller emellertid inte minimikravet på 20 studiepoäng. När du tar examen mitt under året kan du alltså få en begäran om utredning från FPA även om du har tillräckligt många studiepoäng från hela läsåret. Svara och berätta att du tagit din lägre högskoleexamen mitt under året.

Jag har fått en begäran om utredning, vad ska jag göra?

Svara och red ut orsakerna till att dina studier inte framskridit tillräckligt. Anledningar som vanligen godkänns är till exempel sjukdom eller en närståendes sjukdom, en på annat sätt tung livssituation eller arbete med en mer omfattande studiehelhet (såsom en gradu). Efter ditt svar avgör FPA om dina skäl godkänns.

Om du inte avlagt tillräckligt många studiepoäng under det föregående läsåret kan studiestödet fortsättningsvis betalas ut ifall du under hela studietiden avlagt i genomsnitt minst 5 studiepoäng per stödmånad.

Du kan minska antalet stödmånader som beaktas i uppföljningen genom att frivilligt betala tillbaka studiestöd. Om du gör det först efter att du mottagit begäran om utredning ska du uppge det i ditt svar.

Vad händer om mina skäl inte godkänns?

Om dina skäl inte godkänns och du inte kan betala tillbaka studiestöd kan ditt studiestöd antingen göras tidsbegränsat eller också kan studiestödet dras in i början av januari. Då måste du avlägga 20 nya studiepoäng för att få stöd igen. Det allmänna bostadsbidraget dras inte in, men du kan inte lyfta studielån om studiestödet avbrutits.

Kommer stödet att återkrävas?

Det är ovanligt att studiestöd återkrävs på grund av otillräcklig studieframgång. Stödet kan komma att återkrävas om du har ytterst få studiepoäng, till exempel färre än 1 sp per utnyttjad stödmånad. Mer info finns här.

Hur försörjer jag mig om stödet dras in?

Om du får allmänt bostadsbidrag får du det också efter att studiestödet dragits in. Om du inte arbetar och inte har några besparingar kan du ansöka om utkomststöd. Mer info finns här.

Har du fortfarande frågor?

Kontakta

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi
WhatsApp/Telegram: 050 543 9608