Media och arkiv

Antalet studiepoäng på examensbetyget begränsas bara för nya studerande

26.04.2017

Universitetets planer på att begränsa examinas omfattning gäller bara för dem som inleder studierna efter 1.8.2017. Efter det får det på examensbetyget för kandidater tas med studier motsvarande högst 180 studiepoäng och på examensbetyget för magistrar högst 120 studiepoäng. Eventuellt kommer det att finnas en flexmån på tio procent.

Utifrån de diskussioner som fördes i universitetets utbildningsråd 24.4 kan nuvarande studerande i sina betyg inkludera alla de studier som fullgjorts före övergången till de nya utbildningsprogrammen. Övergångsperioden pågår till 31.7.2020.

Rätten att slutföra extra studiehelheter som överskrider den rekommenderade eller maximala omfattningen för examina kommer åtminstone inte i det här skedet att begränsas, varken för nuvarande studerande eller för dem som börjar 1.8.2017 och senare. Studerande som övergår till ett nytt utbildningsprogram efter 1.8.2017 kommer då de utexamineras att få en separat, skriftlig bilaga, där studiehelheter som inte ingår i examen anges.

Studentkåren understöder fortfarande inte denna förändring, trots att riktlinjerna som utbildningsrådet nu har föreslagit inte begränsar studenternas frihet lika mycket som det ursprungliga förslaget. I utbildningsrådet representeras studentkåren av sakkunnig Heikki Isotalo, medan studenternas representant är Minna Mäkitalo.

Mera information:
Heikki Isotalo
Sakkunnig
heikki.isotalo@hyy.fi
050 543 8458