Media och arkiv

Ansökningen till ledningsgrupper för utbildningsprogram har öppnat!

12.09.2018

Är du intresserad av vilken slags undervisning som ordnas i ditt utbildningsprogram? Nu har du chansen att påverka!

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker två ordinarie medlemmar och två ersättare till ledningsgrupper för alla kandidat- cha magisterprogram för perioden 1.1.2019–31.12.2020. Ansökningarna ska lämnas in på adressen www.halloped.fi senast måndagen den 8 oktober 2018 kl. 12.00. I utlysningarna finns mer information om de uppdrag som lediganslås hösten 2018.

Varje utbildningsprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som stöder utbildningsprogrammets ledare och behandlar centrala ärenden som gäller utbildningsprogrammet. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Särskilt viktigt för studenterna är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

I ledningsgruppen kan studenter påverka undervisningen i utbildningsprogrammet, föra fram studenternas synpunkter och samtidigt bygga upp nyttiga nätverk. Man kan också få studiepoäng för arbetet i ledningsgruppen.

Om du har frågor om urvalsprocessen kan du läsa de här vanliga frågorna, där du kanske hittar ett snabbt svar. Urvalsförfarandet beskrivs närmare här.

Mer information ger

Silva Loikkanen
Urvalskordinator
0469217850
silva.loikkanen(at)hyy.fi

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik (studentrepresentanter, rättskydd)
0503255202
jenna.sorjonen(at)hyy.fi