Media och arkiv

Ansöker du om tilläggstid för studierna? Kom ihåg åtminstone detta!

14.06.2016

När du ansöker om tilläggstid för att slutföra studierna är det viktigaste att du gör en realistisk bedömning av dina möjligheter att studera. Studierna kan dra ut på tiden till exempel på grund av arbete, livssituation eller hälsotillstånd, och det lönar sig att beakta detta då du gör upp din plan för slutförandet av studierna. Du måste göra upp en plan för att få tilläggstid.

Om du studerar på heltid ska studierna framskrida med minst 45 studiepoäng per läsår. Om dina studier kommer att framskrida långsammare än det ska du till ansökan bifoga en bilaga med orsakerna till den långsammare tidtabellen.

Om du i ansökan om tilläggstid anger personliga orsaker som skäl till att studierna dragit ut på tiden måste de ha ett klart orsakssamband med att studierna fördröjts. Av en och samma orsak får man ansöka om tilläggstid bara en gång. Tilläggstid beviljas inte flera gånger ifall dina studier inte alls har framskridit under den första tilläggstiden, eller om du under den tidigare tilläggstiden har avlagt studier som inte hörde till planen för slutförandet av studierna.

Mera information om grunderna för att bevilja tilläggstid får du i Flamma https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=pp_...
och på universitetets webbplats: https://www.helsinki.fi/sv/lag-som-begransar-studietiden

Observera också att en del av dina studier kan föråldras. Om du har beviljats tilläggstid lönar det sig inte heller att anmäla sig som frånvarande, för det äter av din studietid på samma sätt som om du skulle ha anmält dig som närvarande.

Så ansök om tilläggstid bara om du faktiskt tänker studera – inte för säkerhets skull eller på rutin!

Mera information:
Anne Rautanen, sakkunnig
anne.rautanen@hyy.fi