Media och arkiv

Ansök till ekonomiposter i HUS och HUS Gruppen

14.02.2018

ANSÖK TILL EKONOMIPOSTER I HUS OCH HUS GRUPPEN

Studentkårens styrelse söker aktiva studenter som är intresserade av och insatta i studentkårens ekonomi och som vill sitta i HUS Gruppens och Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelser. Styrelsemedlemmarna representerar HUS medlemmar i företagets förvaltning. Medlemmarna väljs bland de personer som delegationsgrupperna rekommenderat. Delegationsgrupperna kan rekommendera så många personer de vill. Viktiga urvalskriterier är att personerna är engagerade i uppgiften och har erfarenhet av HUS Gruppens verksamhet eller Gruppens verksamhetsbranscher såsom fastighets-, restaurang- och placeringsbranschen. HUS Gruppen har finska som förvaltningsspråk och de sökande förväntas kunna arbeta på finska. Utbildning ordnas för de sökande 12.2 kl. 14–16 i Nya studenthusets Wilhelmsson sal (Mannerheimvägen 5 A, 5:e våningen) och deltagande räknas som merit, särskilt om den sökande saknar erfarenhet från de ekonomiska posterna i HUS eller HUS Gruppen. Anmälningar till utbildningen senast 11.2 till amanda.pasanen@hyy.fi. Styrelsernas mandatperiod är 1.4.2018–31.3.2019.

 

Poster som ska tillsättas:

HUS Gruppens styrelse fungerar som styrelse för Gruppens modersammanslutning dvs. HUS fastighetsekonomi och som styrelse för Oy HUS-Bolagen Ab och dess koncern. Styrelsen bereder målbudgetar för de fastigheter som studentkåren äger, bereder bokslut och fastighetsärenden som delegationen beslutar om samt övervakar fastigheternas ekonomi och godkänner inom ramen för sin behörighet investeringar som rör fastigheterna. Gruppens styrelse övervakar och leder också studentkårens investeringsverksamhet.  HUS Gruppens omsättning är cirka 35 milj. €.

 

Ansökan till HUS Gruppens styrelse (5 studentrepresentanter):

Förhandsuppgifter:

  1. ”Berätta vad just du skulle tillföra HUS Gruppens styrelse.” (1 000 tecken utan mellanslag)

  2. ”Den gällande strategin slår fast att studentkåren ska vara avgiftsfri senast år 2025. Bedöm det här målet ur Gruppens perspektiv och ge din vision av en vägkarta för att uppnå målet.” (1 sida)

  3. ”Det bifogade materialet beskriver Bolaget Oy Ab:s omsättning för åren 2013–2017. Det är fråga om ett företag i fastighetsbranschen i Helsingfors stadskärna med en omsättning på cirka 30 milj. €. Bolaget Oy Ab äger huvudsakligen affärslokaler som hyrs ut. Analysera Bolaget Oy Ab:s resultaträkning och balansräkning utifrån det material du fått och förklara hur du kommit fram till din analys.” (1 sida)
    Resultaträkningen och resultatmeddelandet hittar du här:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BZrvDA-WTYbvxBqZJKkRl3S4W48XVL-lMn_hKLp2IU4/edit?usp=sharing

Styrelsen för Ylioppilaslehden Kustannus Oy behandlar ekonomiska ärenden som rör utgivningen och marknadsföringen av Ylioppilaslehti samt föredrar den årliga målbudgeten och bokslutet för studentkårens styrelse som fastställer dem. Bolagets omsättning är cirka 0,7 milj. €.

Ansökan till posten som Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelseordförande:

      

Förhandsuppgifter för ordföranden:

  1. ”Bedöm Ylioppilaslehtis strategiska val och vad som borde göras i framtiden”.

  2. ”Analysera Ylioppilaslehtis verksamhetsmiljö och förändringarna i tidningsbranschenunder de kommande 5 åren.”

 

Ansökan till Ylioppilaslehden Kustannus Oy:s styrelse (3–7 studentrepresentanter):

Förhandsuppgift för styrelsemedlemmar: ” Analysera Ylioppilaslehtis verksamhetsmiljö och förändringarna i tidningsbranschen under de kommande 5 åren.”

 

Ansökningsanvisningar

Förhandsuppgifterna (en ensidig A4-sida/uppgift) riktas till HUS styrelse och skickas till den egna delegationsgruppens presidium. Gruppordförandena skickar de sökandes förhandsuppgifter vidare till adressen hallinto@hyy.fi. De som söker posten som styrelseordförande för Ylioppilaslehden Kustannus Oy skickar också sin meritförteckning.

Dokumenten ska vara framme hos studentkåren senast 27.2.2018 kl. 23.59, försenade ansökningar beaktas inte. Urvalsgruppen behandlar förhandsuppgifterna anonymt.

Observera att du bara kan bli vald till en styrelse. Medlemmar av HUS Gruppens förvaltningsråd kan inte samtidigt sitta i HUS Gruppens styrelse. De personer som väljs får utbildning för sina uppgifter i början av mandatperioden.

 

Mer information:

HUS styrelsemedlem Amanda Pasanen tfn 050 595 0327, amanda.pasanen@hyy.fi