Media och arkiv

Ansök om att bli studentrepresentant på European Students’ Convention i Bratislava, 29.9.–3.10.20166

31.08.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet söker högst två personer att föreslå för FSF:s styrelse som deltagare i studentseminariet European Students’ Convention i Bratislava i Slovakien 29.9–3.10.2016. Seminariet är den 32:a European Students’ Convention (ESC) och rubriken för årets seminarium är Education and Skills for the Future of Europe (Utbildning och kompetens för Europas framtid).

European Students’ Convention är ett seminarium som årligen arrangeras av European Students’ Union (ESU), paraplyorganisationen för de nationella studentförbunden i Europa. På seminariet möts representanter för de europeiska organisationerna för högskolestuderande för att diskutera aktuella frågor i europeisk utbildningspolitik. ESU:s finländska medlemmar är Finlands studentkårers förbund (FSF) och Finlands studerandekårers förbund Samok, som båda skickar representanter till seminariet.

I år kommer FSF att förutom sina egna representanter också att skicka en representant som väljs på förslag av studentkårerna. För att kunna bli vald måste man först skicka in en ansökan till den egna studentkårens styrelse, som sedan föreslår högst två personer för FSF:s styrelse. FSF väljer sedan en person bland dem som studentkårerna har föreslagit. FSF betalar resor och reseförsäkring för den som blir vald. Seminariearrangören ersätter största delen av mat- och inkvarteringskostnaderna.

Ansökan riktas till HUS styrelse och den ska göras i enlighet med FSF:s anvisningar. Om man vill får man bifoga CV. Utifrån FSF:s kriterier väljer HUS sedan den som ska föreslås för FSF. Anvisningar för ansökan och kriterierna finns nedan. Dessutom förutsätter HUS att den person som väljs också rapporterar från resan för HUS och i HUS kommunikationskanaler.

Ansökningar riktas till HUS styrelse och de skickas till adressen kirjaamo@hyy.fi senast måndag 22.8.2016 före klockan 23.59.

Den person som HUS föreslår måste vara studentkårsmedlem. Studentkåren önskar ansökningar av personer med olika bakgrund och av olika kön.

Mera information om valet och om HUS villkor och kriterier ger HUS sakkunniga Aino Jones (aino.jones@hyy.fi, 050 543 9608).

Eventuella frågor om själva seminariet samt frågor om FSF-styrelsens villkor och kriterier besvaras av FSF:s styrelsemedlem Alviina Alametsä (alviina.alametsa@syl.fi, +358449065003).

FSF:s villkor och kriterier:

FSF förutsätter att motivationsbrevet skrivs på engelska. Av det ska framgå varför personen i fråga skulle vara en bra deltagare och hur hen skulle kommunicera om resan, till exempel i sociala medier – kreativa idéer är välkomna!

Kriterier för att få delta:
• Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
• Erfarenhet av och/eller motivation att påverka internationell utbildningspolitik
• Skyldighet att skriva en kort rapport om resan till FSF:s styrelse
• En kommunikationsplan, exempelvis om aktivt utnyttjande av sociala medier och bloggande under resan
• Villighet att förbinda sig till målsättningarna i FSF:s policydokument: på resan representerar vi FSF
• Skyldighet att delta i hela programmet under seminariet
• Beredskap att delta i en introduktion i samband med FSF:s höstseminarium 26.9.2016.

(Källa: FSF:s utlysning)

Mera information och material:

Mera information om ESU och om FSF:s internationella påverkansarbete:
    http://www.esu-online.org/
    http://www.syl.fi/

Mera information om seminariet:

At the event we will work on different modes of learning, the recognition of such and as well on the newest developments regarding the Skills Agenda in Europe.

On the first day the event will focus on formal, non-formal and informal learning, and how they can complement each other and contribute to key competences for active citizenship. The second day will be dedicated for recognition of prior learning. Participants will be looking into recognition challenges in higher education, the Lisbon recognition convention and European Qualifications Framework, as well as discussing the recognition process for third country nationals.

The last day will gather the attention on employability and skills, discussing the New Skills Agenda and following implementation in member states, next steps of Modernisation agenda review, as well as tackle the current challenges regarding youth employability.

(Källa: FSF:s utlysning)