Media och arkiv

Aaro Häkkinen ny utbildningspolitiskt sakkunnig på HUS

31.08.2016

Studentkåren vid Helsingfors universitet har valt jur.stud. Aaro Häkkinen till ny sakkunnig i utbildningspolitiska frågor.

Den sakkunniga i utbildningspolitiska frågor har till uppgift att sköta val av studentrepresentanter i förvaltningen och stöda dem i deras arbete. Till hens ansvarsområde hör också intressebevakning i utbildningspolitiska frågor och att följa med trenderna inom utbildningspolitiken. Dessutom ansvarar hen för informationen från sin sektor, både internt på kansliet och externt, gentemot medlemmar och intressentgrupper.

Häkkinen har bred erfarenhet av intressebevakningsarbete. Han har arbetat som sekreterare för utbildningspolitiska ärenden på HUS och som intressebevakningskoordinator på Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf. Dessutom har Häkkinen haft ett flertal förtroendeposter.