Media och arkiv

598 kandiderar i studentkårens delegationsval vid Helsingfors universitet

28.09.2018

PRESSMEDDELANDE:

598 personer ställer upp som kandidater i studentkårens delegationsval vid Helsingfors universitet. I det föregående valet år 2016 var antalet kandidater 597. 

De flesta kandidaterna, totalt 120, ställs upp av HELP som har en bakgrund i ämnesföreningarna. HELP består av studenter inom veterinärmedicin, farmaci, odontologi, medicin och juridik. HYAL – Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset, som består av ämnesföreningsaktiva vid åtta olika fakulteter, ställde upp 103 kandidater och de nationsaktivas Osakuntalainen vaalirengas 93 kandidater. SNÄf Svenska Nationer och Ämnesföreningar rf ökade sitt kandidatantal betydligt och fick ihop en full lista med 60 kandidater.

Kandidater har ställts upp av 11 grupper, varav vissa kommer att arbeta som flera separata grupperingar i delegationen. En del av grupperna har sitt ursprung i ämnesföreningarna, andra är obundna nationsbaserade valringar och några är allmänpolitiska valförbund. 

En ny politisk valring är Kristdemokraternas och de Blåas valring Vapauden puolesta (För friheten) som har 3 kandidater. Andra politiska grupperingar i valet är Socialdemokratiska studeranden vid HUS med 26 kandidater och valringen Maailmanpyörä med 114 kandidater från De Gröna vid HUS och Obunden vänster. De Gröna vid HUS ställer upp 54 kandidater och Obunden vänster 60 kandidater. Valförbundet Edistykselliset, som består av Samlingspartiets studerande och centerpartiets lista Keskustaopiskelijoiden Keskeiset, ställer upp 66 kandidater. Samlingspartiets studerande har 57 kandidater och Keskeiset 9. Övriga grupper är Sannfinländarnas valförbund Perussuomalaisten vaaliliitto med 7 kandidater, Piraterna Piraatit med 4 kandidater och Liberala valförbundet Liberaalinen vaaliliitto med 2 kandidater.

HUS delegationsval förrättas elektroniskt 31.10–2.11. och 5.11–7.11.2018. Delegationen med sina 60 medlemmar är studentkårens högsta beslutande organ. HUS medlemmar, cirka 27 000 studerande vid Helsingfors universitet, är röstberättigade. Delegationen utövar den högsta beslutanderätten inom HUS och beslutar bland annat om studentkårens budget som omfattar flera miljoner euro och om riktlinjerna i fråga om föreningarna inom studentkåren, universitetet, samhället och affärsverksamheten i HUS Gruppen, en koncern som ägs av HUS. Dessutom väljer delegationen HUS styrelse och presidium och studentmedlemmarna i styrelsen för Helsingfors universitet.

Kandidatantal enligt grupp (ändring jämfört med föregående val)
HELP 120 (+29)
Maailmanpyörä 114 (-3)
HYAL 103 (-1)
Osakuntalainen vaalirengas 93 (-50)
Edistykselliset 66 (+11)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar 60 (+22)
Socialdemokratiska studeranden vid HUS OSY ry 26 (-14)
Perussuomalainen vaaliliitto 7 (+4)
Piraatit 4 (0)
Vapauden puolesta - De Blåa och KD 3 (ny)
Liberaalinen vaaliliitto 2 (0)

Kandidatnumren offentliggörs den 9 oktober på HUS webbplats https://hyy.fi/vaalit 

Mer information
Valsamordnare Silva Loikkanen
vaalit@hyy.fi
046 921 7850