Media och arkiv

212 studenter sökte till ledningsgrupperna för kandidat- och magisterprogrammen!

11.10.2018

Studentkåren väljer snart nya studentrepresentanter till ledningsgrupperna för universitetets 93 utbildningsprogram för tvåårsperioden 1.1.2019-31.12.2020. I varje ledningsgrupp representeras studenterna av två ordinarie medlemmar och två ersättare.

Ansökningstiden gick ut måndagen den 8.10.2018 kl. 12.00 och totalt 212 kandidat- och magisterstuderande sökte till ledningsgrupperna. De sökande meddelas personligen om hur urvalsprocessen framskrider. 

Studentkårens centrala urvalskommitté ha behandlat urvalsprocessen den 10 oktober. Till de ledningsgrupperna (här) som inte lockat minst lika många sökande som antalet lediga studentrepresentantsposter har vi förlängts ansökningsperioden till onsdagen 17.10 kl. 12.00. De ansökningar som lämnades in inom den ursprungliga ansökningstiden ska beaktas automatisk. Fakulteternas urvalskommittéer behandlar ansökningarna under oktober och gör upp sina förslag för HUS styrelse. HUS styrelse fattar sitt beslut under november, och dekanus vid respektive fakultet fastställer studentmedlemmarna i ledningsgrupperna för utbildningsprogrammen. De nya studentrepresentanternas mandatperiod inleds i januari.

Varje kandidat- och magisterprogram vid Helsingfors universitet har en ledningsgrupp som består av ledaren för programmet, sex övriga personalmedlemmar och två ordinarie studentmedlemmar med personliga ersättare. En särskilt viktig del av uppdraget är att påverka beredningen av undervisningsplanen och fatta beslut om det årliga undervisningsprogrammet. Ledningsgrupperna fastställer ramarna för vilka kurser som ingår i programmet, vilka studier som ska vara obligatoriska för alla, hur mycket valbara studier det finns utrymme för i en examen, hurdant studiematerial och vilka undervisningsmetoder som används i kurserna och på vilka sätt man kan avlägga en kurs. Dessutom behandlar ledningsgrupperna bl.a. frågor som gäller studentantagningen och utnyttjandet av undervisnings- och lokalitetsresurser.

Mer information ger:

Silva Loikkanen
Urvalssamordnare
silva.loikkanen(at)hyy.fi
0469217850

Jenna Sorjonen
Sakkunnig för utbildningspolitik 
jenna.sorjonen(at)hyy.fi
0503255202