Media och arkiv

Ändringar i studiestödet 2018

18.12.2017

En del ändringar i studiestödet träder i kraft vid årsskiftet. Vi har sammanställt de viktigaste nedan. På FPA:s webbplats finns mer heltäckande information om ändringarna.

Inkomstgränserna för studenter höjs

Utöver studiestödet får studenten ha andra inkomster upp till årsinkomstgränsen. Årsinkomstgränsen fastställs utifrån det antal månader som den studerande lyft studiestöd under året. Mer info om inkomstgränserna

Från början av år 2018 höjs årsinkomstgränsen vid inkomstkontrollen med 1 % och därefter görs indexhöjningar med 2 års mellanrum. En student som till exempel lyfter studiestöd för 9 månader år 2018 får ha högst 11 973 euro i andra inkomster då inkomtsgränsen i år är 11 850 euro för 9 stödmånader.

Betalningsdagen för studiestödet tidigareläggs

Från början av år 2018 betalas studiepenning och eventuellt bostadstillägg (endast för personer som bor utomlands eller på Åland på grund av studierna) ut den 1:a dagen varje månad eller följande bankdag. Framöver betalas studiepenningen och det allmänna bostadsbidraget alltså samma dag.

Högskolorna slutar behandla studiestödsärenden – inte åtgärder krävs av studenten

Alla högskolor i Finland har haft en studiestödsnämnd som ansvarat till exempel för uppföljningen av studieframgången och ärenden i anslutning till förlängning av stödtiden och bedömningen av sommarstudiernas tillräckliga omfattning. Från och med 1.1.2018 avgör FPA alla studiestödsrelaterade ärenden. Studiestödsnämndernas verksamhet läggs ned och samtidigt slutar alla universitet behandla studiestödsansökningar. Avsikten med ändringarna är att trygga en effektiv och enhetlig behandling av studiestödsärenden och garantera en likvärdig ställning för alla studenter.

Ändringen kräver inga åtgärder från studentens sida. Studiestödet betalas fortsättningsvis ut enligt beslutet om studiestöd och framöver ska studenterna sköta sina studiestödsrelaterade ärenden hos FPA. Du kan sköta dina ärenden till exempel i FPA:s e-tjänst, telefontjänsten, FPA:s byråer eller serviceställen. Kontaktuppgifterna finns på FPA:s webbplats

Försörjarförhöjning införs!

En försörjarförhöjning på 75 euro införs i studiestödet. Studiestödet stiger från 250,28 euro till 325,28 euro i månaden för studenter som försörjer barn. Studenter som försörjer barn under 18 år och får studiepenning har rätt till försörjarförhöjning. Studerande som får studiepenning beviljas försörjarförhöjning automatiskt när uppgift om att den studerande är vårdnadshavare för ett minderårigt barn finns i befolkningsdatasystemet.

Försörjarförhöjningen beaktas inte som inkomst till exempel i beräkningen av bostadsbidraget, militärunderstödet eller dagvårdsavgifterna.

Mer information:

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi