Kontakt

HUS e-postlistor

HUS har flera e-postlistor. En del av dem kan ha begränsningar i fråga om vem som kan ansluta sig eller hurdana meddelanden som kan skickas till dem. Begränsningarna finns inom parentes efter listans namn.

Man ansluter sig till en e-postlista genom att skicka e-post till adressen majordomo@helsinki.fi.
Meddelandet skall inte ha någon rubrik. Det enda som skall stå i meddelandet är

subscribe listans-namn

Den adress som e-posten sänts från registreras som mottagare.
Det går också att registrera sig för någon annan e-postadress, i så fall skriver man:

subscribe listans-namn mottagarens.adress@domänens.namn

Prenumerationen bekräftas när listans moderator har godkänt den.

För att gå ut ur en e-postlista skickar man meddelandet:

unsubscribe listans-namn, t.ex. unsubscribe hyy-info

Öppna listor

hyy-info, HUS officiella informationslista (modererad)
hyy-alumni, informationskanal för f.d. studentkårsaktiva
hyy-edari, delegationens informations- och diskussionslista (inga bilagor)
hyy-jatko, en öppen diskussions- och informationskanal för forskarstuderande
hyy-perheelliset, information och diskussion för studerande med familj
tuutori-info, information för alla tutorer (modererad)

Listor för föreningsaktiva

hyy-jarjestot, HUS officiella informationslista för föreningar (modererad)
hyy-kultvast, information och diskussion för kulturansvariga i föreningarna
hyy-opinto, information för studieansvariga i föreningarna
jarj-tied, diskussionsforum för informationsansvariga i föreningarna
kv-lista, informationskanal för dem som arbetar med internationella frågor i föreningarna
liikunta-vastaavat, information för föreningarnas motionsansvariga
ymp-pa, informations- och diskussionslista för miljöansvariga i föreningarna
hyy-fuksivast, informationslista för gulnäbbsansvariga i föreningarna

Utskottens listor

hyy-kopo, studieutskottets informations- och diskussionslista
hyy-kulttuuri, kulturutskottets informations- och diskussionslista
jarj-vlk, föreningsutskottets informations- och diskussionslista
kehy-vlk, utvecklingssamarbetsutskottets e-postlista
kv-vlk, internationella utskottets e-postlista
ruotsi-finska, tvåspråkighetsutskottets informations- och diskussionslista
sukukansa-vlk, frändefolksutskottets e-postlista