Kontakt

Centralkansliet och fakturerings

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS

Mannerheimvägen 5 C, 2 vån
PB 1099, 00100 Helsingfors

Faktureringsadress: HYY Toimintatalous, PL 4093, 01051 LASKUT

Öppettider för HUS servicebyrå:
Må 10–16 | Ti – fre 10–15 |