Media och arkiv

Välkommen på HUS POP UP-tillställningar i Vik, Mejlans, Centrum och Gumtäkt 11-14.3.2019!

11.02.2019

HYY POP UP

HYY POP UP 11.–14.3.2019

Vik / Mejlans / Centrum / Gumtäkt

Evenemanget på Facebook!

Behöver du råd gällande ditt boende eller ditt uppehälle? Skulle du vilja påverka positivt i studieärenden och för din studiemiljö vid universitetet? Grubblar du över ditt eget välbefinnande och din studieförmåga? Skulle du vilja ha rådgivning gällande SHVS tjänster för välbefinnandet? Vet du hur HUS påverkar i val, staden och i samhället? Eller är du intresserad av hurdana föreningar och utskott som verkar inom HUS och hur du skulle kunna gå med i dem? Behöver din förening vägledning i frågor gällande verksamhetsbidrag? Vill du ge HUS feedback och vara med och påverka studentkårens verksamhets och mål?

Välkommen på HUS POP UP-tillställningar i Vik, Mejlans, Centrum och Gumtäkt 11-14.3.2019!

HUS styrelsemedlemmar och sakkunniga har jour och ger rådgivning dagligen från måndag till torsdag kl. 10-15 på alla Helsingfors universitetscampus. På HUS POP UP hittar du temabord för utkomststöd, välbefinnande, studieärenden, val, utskott och föreningar. Dessutom får du med dig det sprillans nya HUS -overallmärket, HUS -produkter och pris!

HUS POP UP-TILLSTÄLLNINGAR 11-14.3.2019


VIK (Ee-huset, Agnes Sjöbergsväg 2, Foajén)

11.3.2019 kl. 10-15

MEJLANS (Terkko Event Space, Hartmansgatan 4)

12.3.2019 kl. 10-15

CENTRUM (Handledningshörnan, Kajsahuset, Fabiansgatan 30)

13.3.2019 kl. 10-15

GUMTÄKT (Physicum, Gustaf Hällströmsväg 2. Foajén)

14.3.2019 kl. 10-15

Temaborden

 

Välbefinnande

Välbefinnande består av många olika delar, från uppfyllandet av grundbehov som ett hem och en rimlig utkomst. Hur mår du? Är allt på plats i ditt välbefinnande? Om du såväl är en gulnäbb som söker en balans mellan studier och roligheter eller redan en längre hunnen student som kämpar med att få dygnets timmar att räcka till, kom och diskutera hurdana tjänster och hjälp som finns att få! Vid HUS pop-up bord för välbefinnande kan du dessutom besvara HUS nya välbefinnandeenkät vars resultat utnyttjas för bl.a.  befrämjningsarbetet som SHVS hälsoarbetsgrupper förverkligar. Bland alla som besvarat enkäten lottas ut produktpris med välbefinnandetema.

 

Utkomst

Funderar du på något gällande studenternas utkomst eller stöd? Vid HUS pop-up bord för utkomst kan du fråga och diskutera om studentens bidrag och höra var du kan få mer information. Du kan även bekanta dig med Helsingfors universitets och Aalto-universitetets nya undersökning om utkomst eller spela Studentsimulatorn! Från bordet får du även med dig nyttigt material om Fpa:s bidrag och om kontrollen av din egen ekonomi.

 

Valet

Ta ett försprång mot supervalvåren! Kom till valbordet för att hitta en lämplig kandidat och fota dig vid HUS varumärkesvägg med din politiska hälsning samt bilda framtidens regering i ett roligt brädspel. Förhandskunskaper om politik behövs inte. Vid valbordet kan du bekanta dig med HUS mål för riksdags- och europarlamentsvalet samt dela dina synpynkter om en bättre morgondag för studenterna. Vi ses där!

 

Studieärenden

Skulle du vilja vara med och göra universitetet till en bättre plats för studenterna och för hela universitetssamfundet? Känner du till studentens rättigheter i studierna? Eller hur studenten kan påverka vid universitetet? Vad är studentrepresentanter för något och hur man kan bli en sån? Vid HUS pop up bord för studieärenden får du vägledning för problem som uppkommer under studierna och information om hur du kan förändra universitetet. Dessutom kan du ta med dig HUS nya rättskyddsguide där man samlat de vanligaste problemen som studenterna möter och lösningar på dem. Här hittar du också HUS utbildningsutskott genom vilket du kan komma med och utföra intressebevakning!

 

Föreningarna

Inom HUS verkar ungefär 250 olika föreningar. I HUS föreningsfält ryms allt från ämnes- och fakultetsföreningar och nationer till olika hobbyföreningar. HUS föreningssektor erbjuder föreningarna lokaler, finansiellt understöd och hjälp och råd i frågor om verksamheten. Om du ännu inte är bekant med HUS föreningar kan du bekanta dig med föreningsfältet på HUS POP UP punkt för föreningsärenden och kanske hitta en förening. För de som redan är med i föreningsverksamheten erbjuds information om HUS föreningstjänster och vägledning i föreningsärenden. Dessutom är HUS föreningsutskott med, genom vilken man kan få leva sig in i föreningsvardagens kinkiga situationer i form av ett SOS-spel.

 

Utskotten

Vill du vara med och ordna evenemang för HUS 27 000 medlemmar? Är du intresserad av utvecklingssamarbetet i Mocambique?  Eller brinner du för att påverka miljöärenden i riksdagsvalet? Inspireras du av att utbilda nya föreningsfunktionärer? I HUS olika utskott kan du göra just det- och mycket mycket mer! Dessutom får du bekanta dig med andra människor tvärvetenskapligt och lära dig nytt. Kom till utskottspunkten på HUS Pop Up och hitta din väg till ett lämpligt utskott. I den skämtsamma tävlingen är snabbhet ett trumfkort och den snabbaste belönas varje dag.

 

Info

På HUS infodisk får du veta mer om glädjen med HUS medlemskapet samt vägledning för pop-up veckans punkter. Från infot kan du även köpa de nyaste HUS-produkterna och ge respons och önskemål till din studentkår.

HYY POP UP