För föreningar

Föreningarna vid HUS

Nationerna

Nationerna är tvärvetenskapliga sammanslutningar för studerande oavsett ålder eller studieområde. Den förenande länken är oftast att man har band till ett och samma geografiska område. Alla studentkårsmedlemmar kan ansluta sig till en nation, oavsett studieämne, livsstil eller politiska preferenser. Många går med exempelvis på grund av sin hemtrakt, studentbostad eller vänskaps- och släktband. Nationerna är Finlands äldsta studentorganisationer. Av Helsingfors universitets 15 nationer är 4 svenskspråkiga.

Till nationernas regelbundna verksamhet hör nationskvällar, som hålls en gång i veckan. I nationerna finns också kommittéer, hobbyklubbar, körer, orkestrar och teaterklubbar. Nationerna har egna lokaler, där medlemmarna kan samlas för att ägna sig åt fritidssysselsättningar, festa, organisera verksamheten och framför allt för att vara tillsammans. Vid sidan av de organiserade evenemangen är hemtrevligheten också en viktig del: på nationen kan medlemmarna tillbringa sin fritid och exempelvis läsa tidningar, studera, surfa på nätet, se på tv eller bara vara.

Förutom studentfester av många slag har nationerna också sina egna traditionsenliga fester som ger uttryck för kultur som är typisk för det egna området. Traditionerna ger verksamheten kontinuitet, men traditionerna lever och förändras också, i takt med att varje generation omformar dem för sin tid.

Nationerna har vänskapsband till andra länder, speciellt till studentföreningar i Sverige och i Estland. Därför deltar nationsmedlemmar regelbundet i de utländska vänföreningarnas evenemang och ordnar program för de utländska organisationernas representanter när de besöker den egna nationens evenemang.

Källa: Nationernas samdelegation rf

Mera information om nationerna: http://osakunta.fi/.

Nationerna vid Helsingfors universitet