Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 203 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

1. Informera oss om föreningshjältar!

2. Delta i HUS Föreningstävlingarna senast den 4.11.!

3. SAVE THE DATE! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!

4. Alinasalens bokningsrundar till vår 2019

5. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!

6. Ansöka om möbleringsstöd! 

7. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!


1. Informera oss om föreningshjältar!

HUS ser fram emot hjältar, så informera oss om er förenings ödmjuka, arbetsamma eller positiva och inspirerande superperson, någon som definitivt borde få bemärkelse för sitt arbete!
Mera information: https://hyy.helsinki.fi/sv/node/13344#sankarit
Föreningshjältar kan man informera oss om via: bit.ly/jarjestosankarit2018
Deadline är 4.11. kl. 15:00.


2. Delta i HUS Föreningstävlingarna senast den 4.11.!


Föreningstävlingarna är här igen!

Årets tävlingskategorier är: halarmärke, föreningstidning, samarbete, sitssång, årets föreningsrum och BOOST365 (omhändertagandet av föreningsaktivas välbefinnande). Mera information finns på HUS nätsida hyy.fi/foreningstavlingarna
Deltagandet till alla tävlingar sker via enkäten: bit.ly/jarjestokilpailut2018
 
Ära, berömmelse, och inte minst pengar väntar er förening!


3. Save the date! Utbildningar och evenmang för föreningsfunktionärer!

Ordförandeseminarium II den 13 november
På årets andra ordförandeseminarium går vi igenom bland annat årets största framgångar och frustrationer och vad som återstår att göra. Seminariet är riktat till föreningarnas avgående och nya ordförande.

Föreningsgalan den 21 november
Känner du att föreningsverksamheten inte uppskattas tillräckligt? Misströsta inte! På föreningsgalan som ordnas för andra gången får du tack för ditt flitiga arbete i gott sällskap! Under kvällen offentliggörs också vinnarna i föreningstävlingarna och de nominerade föreningshjältarna!

Evenemanget Framtiden skapas nu den 26 november
Evenemanget är en del av jubileumsåret HUS150 och fokuserar på framtiden. Kl. 18–18.45 handlar programmet om framtidsåtgärder som är relevanta för föreningarna!

Bokslutskväll den 4 december 
Året går mot sitt slut och föreningens bokslut hägrar vid horisonten. Med vad ska balanskontot innehålla? Vilka saker hör till bokslutet? Vad är det för skillnad mellan aktiv- och passivsidan? Vem undertecknar bokslutet? HUS ordnar en bokslutskväll för kassörer den 4 december där vi lär oss att upprätta föreningens bokslut.


4. Alinasalens bokningsrundar till vår 2019Alinasalens bokningrundor är igång. Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På hösten hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2019.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda. Mera infromation samt länker till blanketter här: https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/alinasalens-bokningsrundor-för-våren-2019


5. Blodgivningskampanjen #HYYtymättömät inleds den 1 oktober 2018!

HUS och Konstruktio utmanar alla föreningar att ge blod 1.10–30.11.2018!

De föreningar som gett mest blod totalt och i förhållande till medlemsantalet vinner en kväll i HUS Sivistys-bastu!

Det är enkelt att delta!
1. Bilda en grupp för din förening på www.veripalvelu.fi/ryhmat (på finska) eller uppdatera uppgifterna för en befintlig grupp på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi

2. Boka blodgivningstid för hela gruppen på sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi och testa om du kan donera blod (www.kanjagdonera.fi)

3. Uppge föreningens namn när du kommer för att ge blod. Du får ett halarmärke och registrerar ditt besök under föreningens besök. 

Mer info ger Johanna Sarkama (Konstruktio ry) johanna.sarkama@helsinki.fi


6. Ansöka om möbleringsstöd!

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.


7. Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!


 
HUS150- årsjubileum kulminerar i en oförglömlig årsfestveckoslut 24-25.11 och vi vill uppmuntra alla föreningar att delta alla tiders finaste festveckoslutet. Festen börjar med festsupén på Gamla studenthuset, fortsätter hela natten i The Circus på HUS150 födelsedagsfest och kulminerar på söndag på sillis där festas i avslappnad stämning tillsammans med andra studeranden och med alumner.
 
Varje medlem och förening av HUS borde ha möjlighet att bli en del av denna stora fest men platser på festsupén är begränsade. Med att ordna en egen HUS150-fest till medlemmar av er förening kan vi alla fira tillsammans vår 150 åriga studentkår över allt i Helsingfors. Festen behöver inte vara full av formalitet utan vara precis sådan fest som ni vill. Passar det best för er att ordna en cocktail-fest, sits eller en avslappnad hängkväll med brädspel? Stilen är fri!
 
På er fest kan ni följa stream från årsfesten på Gamla Studenthuset och delta också på själva firandet. Såsom på Eurovision visar vi på årsfesten på Gamla studenthuset korta videohälsningar från era föreningars fester. Vi också samlar alla HUS150 X Förening -fester på gemensam karta så vi kan följa tillsammans hur HUS150 syns och hörs runt staden och till varje studerande! Anmäl din förening med på adressen: https://www.lyyti.in/HYY150XOrganisations. Mellan alla deltagaren lottas ut en gratis bastukväll på Sivistys på våren 2019.   
 
Efter HUS150 fortsätter kvällen förstås på HUS150 födelsedagsfest i The Circus. Föreningar kan köpa billigare biljetter till födelsedagsfesten från och med 17.10.

Alinasalen kan bokas för våren 2019 15.10.-11.11.Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren 2019.
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På hösten hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2019.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i våren 2019. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillkor.pdf

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.


Förhandsbokningar


Förhandsbokningar tas emot från 15.10. kl. 12:00 till 22.10. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: bit.ly/alinaennakko
 
HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.10. kl. 17:00-19:30.


Den egentliga bokningsrundan

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 25.10. kl. 12:00 till 31.10. kl. 12:00
Bokningar görs med denna blankett: bit.ly/alinafirst
Bokningarna behandlas 1.11. kl. 17-19:30

Omgång II
Bokningstid från 5.11. kl. 12:00 till 11.11. kl. 12:00
Bokningar görs med denna blankett: bit.ly/alinasecond
Bokningarna behandlas 12.11. kl. 17-19:30

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.


Bokningar i efterskott


Från och med 14.11. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

 
Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Lauri Grünthal lauri.grunthal(at)helsinki.fi, 0503277480

1 HYY150 X Förening
2 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Födelsedagspartyt
3 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Sillisen

1 HYY150 X Förening 


Ordna en HUS150 X Förening fest och vin en bastukväll!
 
HUS150- årsjubileum kulminerar i en oförglömlig årsfestveckoslut 24-25.11 och vi vill uppmuntra alla föreningar att delta alla tiders finaste festveckoslutet. Festen börjar med festsupén på Gamla studenthuset, fortsätter hela natten i The Circus på HUS150 födelsedagsfest och kulminerar på söndag på sillis där festas i avslappnad stämning tillsammans med andra studeranden och med alumner.
 
Varje medlem och förening av HUS borde ha möjlighet att bli en del av denna stora fest men platser på festsupén är begränsade. Med att ordna en egen HUS150-fest till medlemmar av er förening kan vi alla fira tillsammans vår 150 åriga studentkår över allt i Helsingfors. Festen behöver inte vara full av formalitet utan vara precis sådan fest som ni vill. Passar det best för er att ordna en cocktail-fest, sits eller en avslappnad hängkväll med brädspel? Stilen är fri!
 
På er fest kan ni följa stream från årsfesten på Gamla Studenthuset och delta också på själva firandet. Såsom på Eurovision visar vi på årsfesten på Gamla studenthuset korta videohälsningar från era föreningars fester. Vi också samlar alla HUS150 X Förening -fester på gemensam karta så vi kan följa tillsammans hur HUS150 syns och hörs runt staden och till varje studerande! Anmäl din förening med på adressen: https://www.lyyti.in/HYY150XOrganisations. Mellan alla deltagaren lottas ut en gratis bastukväll på Sivistys på våren 2019.   
 
Efter HUS150 fortsätter kvällen förstås på HUS150 födelsedagsfest i The Circus.

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://sv.hyy150.fi/delta/


2 Biljettpaket för föreningar till HUS150 Födelsedagspartyt


1868 – På födelsedagspartyt HUS150 festar vi för de senaste 150 åren!

Hela HUS150-jubileumsåret kulminerar den 24 november med ett unikt Födelsedagsparty på The Circus. En kväll full av glitter, festyra, musik, överraskningar och vänner när vi firar vår studentkår på århundradets oförglömligaste fest. Partyt börjar kl. 22 och dansgolvet töms inte förrän på småtimmarna. Höjdpunkten är en än så länge hemlig artist med en scennärvaro som inte lämnar någon oberörd. Ta med dig kompisarna och säkra era platser på århundradets party, för ett bättre tillfälle får ni vänta på i 50 år till!

LIPPUPAKETTIEN MYYNTI JÄRJESTÖILLE ALKAA 17.10 KLO 12. Antalet biljettpaket är begränsat. Högst 5 paket per förening eller kompisgäng.

Biljetter:

17.10–18.11 biljettpaket 10 st./120 €
24.10–18.11 biljetter 15 €/st.
Under evenemangsveckan 19–24.11 biljetter 17 €/st.

24.10.–18.11. combobiljett för HUS medlemmar:
Födelsedagsparty + Sillis 25 €/st.

OBS! Priserna inkluderar garderobsavgiften (3 €). Alla biljettyper finns i begränsat antal, så det gäller att vara snabb!

Köp biljetter: http://bit.ly/hyy150vckslt

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://hyy.fi/sv/bdayparty
https://www.facebook.com/events/275606566403100/


3 Biljettpaket för föreningar till HUS150 SillisenOTROLIG + HEJDLÖS + KUL + ÖVERRASKANDE + X = SILLIS?

HUS150 Sillis sammanför studenterna och alumnerna till en gemensam fest när HUS150-jubileumsveckoslutet kulminerar i Physicum på Campus Gumtäkt (Gustaf Hällströms gata 2).

Dra på dig mjukisbyxor, djurkostym eller kör med partydressen hela veckoslutet. Den här sillisen har något för alla. På sillisen får du släppa ut din inre sångfågel (kviddevitt), spela tills konsoltummarna svider, ta över karaoketronen, dansa loss till en dj och överraskningsartist, smälta sillen, läppja på mocktails och givetvis tillbringa veckoslutet i det vildaste eller mest chillade sällskapet.

FÖRSÄLJNINGEN AV BILJETTPAKET TILL FÖRENINGAR BÖRJAR DEN 17 OKTOBER KL. 12. Antalet biljettpaket är begränsat. Högst 5 paket per förening eller kompisgäng.

Biljetter:

17.10–18.11 biljettpaket 10 st./120 €
24.10–18.11 biljetter 15 €/st
Biljetter under evenemangsveckoslutet i webbutiken Bailataan.fi 24.–25.11. 20 €/st.

24.10.–18.11. combobiljett för HUS medlemmar:
Födelsedagsparty + Sillis 25 €/st.

OBS! Alla biljettyper finns i begränsat antal, så det gäller att vara snabb!

Köp biljetter: http://bit.ly/hyy150vckslt

Mer info:
vuosijuhla@hyy.fi
https://hyy.fi/sv/sillis
https://www.facebook.com/events/1370036119795181/