Error message

Notice: Only variables should be passed by reference in hyy_utils_i18n_translate_path() (line 203 of /biz/1/hyy/git/drupal/modules/hyy_utils/hyy_utils.module).×

1. Ny sakkunnig för föreningsärenden
2. Utbildning om GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning 9 april
3. Rökning framför Nya Studenthusets A-trappan
4. Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner 24.4
5. Känner du en student som betalar läsårsavgift?

1. Ny sakkunnig för föreningsärenden

HUS har väljat Jaakko Kalske som ny sakkunnig för föreningsärenden. Sakkunning Maeda slutar sitt arbete i HUS 23 mars och Kalske börjar 3 april. Den nya sakkunniga kan kontaktas via mejl jaakko.kalske@hyy.fi eller jarjestosihteeri@hyy.fi och telefon 050 537 3798. Den här är den sista föreningsbulletin från sakkunnig Maeda, nästa bulletin kommer från ny sakkunnig Kalske.

Föreningsansvarig i styrelse Jane Kärnä (jane.karna@hyy.fi, 0505439615) och ordförande i ekonomidirektionen Sara Järvinen (sara.jarvinen@hyy.fi / 050 595 0324) svarar på alla frågor som vanligt.


2. Utbildning om GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning 9 april


Från början av maj alla organisationer som behandlar personuppgifter måste åtlydas EU:s nya dataskyddsförordning. Reformen berör alla föreningar också. HUS, Aalto-universitets studentkår (AUS) och Tekniikan korkeakoulutetut (TEK) organiserar en gemensam utbildning om den i Otnäs 9 april kl. 15:30-19:30. Utbildningen innehäller en gemensam föreläsning och workshoppar. Föreläsningen kan också kollas på livestream. Utbildningen hålls på finska. Anmälningen senast på 6 april.

Anmälningen: https://www.lyyti.in/GDPRluento_9418
Mera information: https://www.tek.fi/fi/palvelut/tapahtumat/tietosuojalainsaadanto-uudistu...
Facebook: https://www.facebook.com/events/769005286629302/


3. Rökning framför Nya Studenthusets A-trappan


HUS och HUS Gruppen har förklarat sig rökfri och därför är rökning förbjuden härdanefter. Tillåten rökningsplatser  är nu tredje våningens rökningsrum, balkonger och framför C-trappan av Nya Studenthuset där finns också en askfat.

4. Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner 24.4

Vad göra om en deltagare på föreningens evenemang anmäler en trakasserisituation, om någon beter sig aggressivt eller om en styrelsemedlem får en panikattack? Vad gör evenemangets säkerhetsperson och hur blir evenemanget säkrare om en sådan utses?
 
HUS ordnar en utbildning för sina föreningar om säkerhetspersonens uppgifter. En förening kan delta även om den inte hittills utsett några särskilda säkerhetspersoner för sina evenemang. På utbildningen går vi igenom de vanligaste problematiska och farliga situationerna och lär oss hantera nödsituationer. På utbildningen går vi också igenom de säkerhetsprinciper som iakttas på HUS evenemang och som föreningarna kan använda som modell för sin egen verksamhet.
 
Vem som helst från föreningens styrelse kan delta i utbildningen, men vi rekommenderar den särskilt för säkerhetspersoner, likabehandlingsansvariga och presidiemedlemmar. Anmälningen: https://www.lyyti.fi/reg/hyyturvallisuus
 
VAD: Utbildning i säkra evenemang för föreningarnas säkerhetspersoner
NÄR: 24.4
VAR: Wilhemssonsalen, Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A, 5 våningen)
FRÅGOR: Julius Uusinarkaus / julius.uusinarkaus@hyy.fi / +358(0)50 325 8041
 
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig med rullstol. Kontakta arrangörerna om du behöver hjälp med att ta dig dit.


5. Känner du en student som betalar läsårsavgift?


I höstas inledde de första betalande utländska studenterna sina studier vid Helsingfors universitet. Nu vill HUS höra vad de tänker om studierna, studerandeservicen, välbefinnandet och försörjningen. Om du känner en betalande student, skicka länken till formuläret: https://goo.gl/forms/0bMwKFOtK6XdmlDv1

Mer information: Hannele Kirveskoski, hannele.kirveskoski@hyy.fi

HUS150 – Universitetsgemenskap i 150 år
Vetenskapshörnan (Universitetsgatan 4), 26.3 kl. 15.30–17.00

Vi firar 150-åriga HUS och 378-åriga Helsingfors universitets gemensamma historia i Vetenskapshörnan!

Den jubilerande studentkåren firar universitetets årsdag med en fräsch och trivsam fest måndagen den 26 mars. 150-åriga HUS och Helsingfors universitet har en lång gemensam historia som kommer att uppmärksammas också under jubileumsårets kommande evenemang. Men vad för de följande 150 åren med sig för universitetsgemenskapen?

Du får bekanta dig med jubileumsårets innehåll och med påverkare inom universitetsgemenskapen. Posera för ett polaroidfoto framför HUS150-fotoväggen, skaffa en HUS150-tygkasse och ett halarmärke eller skicka ett brev till framtidens studentkår.

Evenemanget är öppet för alla. Välkommen!

PROGRAM:

15.30 - Välkomsttal: HUS styrelseordförande Lauri Linna

16.00 - Hälsning från studentkårens presidium

16.45 - Helena Lahtinen & Heikki Pajunen play David Bowie

I samarbete med
HYY150-fotovägg
DJ Gareth Hayes

HUS-styrelsens vice ordförande Krista Laitila är konferencier.

Alinasalens bokningsrundor för hösten hålls 14.3.-9.4.

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2018. Alinasalen kan bokas för hösten 2018 14.3. - 9.4.

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2018.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i hösten 2018. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillk...

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Förhandsbokningar

Förhandsbokningar tas emot från 14.3. kl. 12:00 till 20.3. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: https://goo.gl/forms/xJhkgzsoCw8022Pj1
 
HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 22.3. kl. 17:30-20


Den egentliga bokningsrundor

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Föreningen kan reservera bara en (1) tur på rundan, men alternativ på blanketten kan vara mera.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 23.3. kl. 12:00 till 28.3 kl. 12:00.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/KlNe4zT2i1hXpoVr2
Bokningarna behandlas 29.3. kl. 17-20.

Omgång II
Bokningstid från 3.4. kl. 12:00 till 9.4. kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/73K0YMM5KLhavS7s2
Bokningarna behandlas 11.4. kl. 18-21.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningar i efterskott

Från och med 16.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

 
Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på Lauri Grünthal lauri.grunthal(at)helsinki.fi, 0503277480

1 Infokväll om fördelningen av föreningslokaler den 8.3. kl. 17

2 Alina-salens bokningsrundorna 14.3.- 9.4.

3 Orolig för en kompis eller närstående?

4 Utbildning för miljöansvariga 14.3

5 Teateragenternas kväll för evenemangs- och kulturansvariga 15.3

6 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

1 Infokväll om fördelningen av föreningslokaler den 8.3. kl. 17

HUS fördelar föreningslokaler igen för år 2019-2020.
HUS ordnar infokvällen om fördelningen av föreningslokaler i Wilhelmsson-salen på torsdag 8.3. klockan 17. Tyvärr är utrymme inte tillgänglig.

Alla föreningar som verkar inom HUS kan ansöka om föreningslokaler. Alla föreningar som ansöker om lokaler måste ha blivit uptagna i HUS och uppdaterat sina kontakt information i Tahlo. För att ansöka, föreningar måste fylla i ansökningsblanketten och enkäten om föreningslokalerna. Länker till blanketten och enkät ska skickas när ansökningen börjar.

Infokväll innehåller information om fördelningens tidtabell, tips om hur man ska fylla i ansökningsblankett och enkäten och vilka lokaler kan ansökas.
Vid fördelningen av föreningslokaler år 2018 fördelas lokalerna för två år framåt, åren 2019–2020. Lokalfördelningen görs av HUS ekonomidirektion och godkänns av HUS styrelse.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1694130864006851/

Mera information:

Ekonomidirektionens ordförande Sara Järvinen
sara.jarvinen@hyy.fi
050 595 0324

Styrelsens föreningsansvarig Jane Kärnä
jane.karna@hyy.fi
0505439615

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
emi.maeda@hyy.fi
050 537 3798

2 Alina-salens bokningsrundorna 14.3.- 9.4.

Alina-salens bokningsrundor börjar snart. Bokningsrundor till hösten 2018:

Förhandsbokningsrundan 14.3.-20.3.
Första bokningsrunda 23.-28.3.
Andra bokningsrunda 3.-9.4.

Mera information kommer snart.

3 Orolig för en kompis eller närstående?

HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 7-8.10 och kräver inga förkunskaper. Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Låt oss veta om det finns efterfrågan på en kurs också på svenska!                             
Tilläggsuppgifter:

HUS styrelsemedlem Laura Wathén, laura.wathen@hyy.fi

4 Utbildning för miljöansvariga 14.3

Hej du miljöansvariga! Förbli inte ensam – kom till Sparre för att inspireras och dela dina upplevelser med andra nyfikna.
En utbildning ordnas onsdagen den 14.3. kl. 17 för alla miljöansvariga (Mannerheimvägen 5A 2:a våningen). HUS Miljöutskott fungerar som arrangör. Välkommen!

5 Teateragenternas kväll för evenemangs- och kulturansvariga 15.3

Vi välkomnar föreningarnas kultur- och evenemangsansvariga till Nationalteaterns kväll för teateragenter den 15 mars!
HUS erbjuder i samarbete med Nationalteatern för första gången en kväll för teateragenter riktad till alla HUS evenemangs- och kulturansvariga torsdagen den 15 mars!
Kvällen är en unik chans att bland de allra första få information om Nationalteaterns nya föreställningar – och naturligtvis reservera de bästa platserna för din egen förening och dina kompisar. I år är studentförmånerna för HUS medlemmar fantastiska! Vi berättar mer om förmånerna under evenemanget.
De främsta teaterkonstnärerna själva introducerar repertoaren för hösten 2018. Välkommen med!

 
PROGRAM TORSDAG 15.3.2018
 
kl. 17.00 Dörrarna till Lilla scenen öppnas och kvällsmat serveras i foajén
kl. 17.30 programmet på Lilla scenen börjar
 
Efter programmet hinner vi umgås i foajén,
avnjuta ett glas bubbel och göra reserveringar för de intressantaste föreställningarna.
 
Anmäl dig senast den 9 mars. Antalet platser är begränsat. Evenemanget är gratis för HUS medlemmar.

Anmälningen här: https://www.lyyti.in/Teatteriagenttien_ilta_3965/se

Facebook: https://www.facebook.com/events/196302417807125/

6 Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.
Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs onsdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 20.3 före kl. 10 till Julius Uusinarkaus (julius.uusinarkaus(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 20.3.