För föreningar

  • HUS senaste föreningsbulletin och arkiverade äldre bulletiner.

  • HUS erbjuder föreningarna olika typer av utrymmen: mötes- och festlokaler, bastur och klubblokaler.

  • Studentkåren stöder föreningarna inom HUS med direkta ekonomiska bidrag på ca 170 000 euro per år. Förutom direkt ekonomiskt stöd och föreningslokaler erbjuder studentkåren också indirekt föreningsservice för föreningarna inom HUS.

  • Alla ärenden som gäller uthyrning av utrustning (reservering, service, retur) sköts på HUS servicebyrå.

  • På sidan Anvisningar och dokument finns material för föreningarna: studentkårens regler och blanketter samt externa länkar som kan vara nyttiga för föreningsaktiva.

  • Inom HUS verkar ca 250 olika föreningar. Föreningsutskottet, som underlyder HUS styrelse, är med om att utveckla studentkårens föreningsverksamhet.