För studerande

Trakasseriombud

Trakasseriombud
 
HUS har två trakasseriombud som ger råd och stöd till studerande som har råkat ut för trakasserier, mobbning, diskriminering eller annat ojämlikt bemötande. Du behöver inte själv vara utsatt för trakasserier för att kontakta dem, det räcker om du har sett någon bli trakasserad eller vill tala om möjliga sätt att ingripa mot trakasserier. Redan det att du vill diskutera något som du har upplevt är ett tillräckligt skäl att ta kontakt! Vid behov kan trakasseriombuden hänvisa dig vidare till andra som kan hjälpa.
 
Trakasseriombuden vidtar inga åtgärder utan tillstånd och de har tystnadsplikt. Trakasseriombuden är studentkårsanställda som har fått utbildning för sitt uppdrag.
 
Du kan skicka mejl till trakasseriombuden på deras gemensamma e-postadress eller till endera av dem, om du hellre vill det.
 
Många studentföreningar har också egna trakasseriombud som du kan kontakta. Dessutom kräver HUS att föreningar som verkar i studentkårens utrymmen måste följa principerna för trygga lokaler. Mera information får du på din förenings webbplats, av föreningens ansvariga för likabehandlingsfrågor eller av föreningens ordförande.
 
Kontakt:
 
Trakasseriombudens gemensamma e-postadress
hairintayhdyshenkilo@hyy.fi
 
Juhani Turunen
050 551 6146
juhani.turunen@hyy.fi
 
Hannele Kirveskoski
050 543 9608
hannele.kirveskoski@hyy.fi