För studerande

Guide för bostadssökande 2018–2019

Tänk på det här när du söker bostad

 • Reservera tid för sökandet! Det råder bostadsbrist i huvudstadsregionen så det kan vara utmanande att hitta en lämplig bostad. Till exempel bara en femtedel av de sökande kan få bostad av Hoas till hösten. Börja alltså söka bostad genast när du fått antagningsbrevet!
 • Bered dig på att betala 500 euro i månaden! Hyresnivån är hög i huvudstadsregionen. Om du är beredd att betala över 500 euro i hyra har du bättre chanser att hitta en bostad. En etta i centrum kostar ännu mycket mer.
 • Sök bostad samtidigt via många kanaler! Anta bostadserbjudandet, om du får ett sådant! Du får troligtvis inte fler och det finns ingen garanti för att du hittar tillfällig inkvartering.
 • Rum i delade lägenheter är billigare än andra rum. Dessutom är det mycket lättare för tillfället att få rum i delade lägenheter än enrummare, så det lönar sig att söka!
 • Bered dig på att bo lite längre från centrum eller campus! Bostadsutbudet är bredare och hyrorna lite lägre utanför centrum. Kollektivtrafiken i huvudstadsregionen är bland de bästa i Europa, så förbindelserna är goda också utanför centrum. Med hjälp av reseplaneraren kan du enkelt kolla förbindelserna mellan ditt hem och ditt campus: www.reittiopas.fi/sv
 • Se upp för bedragare! På senare år har det tyvärr några gånger hänt att studerande blivit lurade på sina pengar eller ID men stått utan bostad. Ge aldrig pengar eller dina personuppgifter till en privat hyresvärd innan du har sett bostaden och skrivit under hyreskontraktet.
 • Gör alltid upp ett skriftligt hyresavtal, för i efterskott kan det vara svårt att reda ut hyresvillkor som man har avtalat om muntligen.
 • Ta reda på dina rättigheter som hyresgäst och gå inte med på oskäliga hyresvillkor, till exempel är det olagligt att kräva en hyresgaranti som är större än tre månaders hyra (Lag om hyra av bostadslägenhet 1 kap, 8 §).
 • Ingen bostad i tid? Om du inte ännu i mitten av augusti fått något bostadserbjudande får du troligen ingen bostad från september. Bered dig i så fall på att ordna tillfällig inkvartering för dig själv t.ex. hos släktingar eller vänner eller på ett hostell.
 • Annullera onödiga ansökningar! När du väl hittat en bostad ska du annullera alla onödiga ansökningar. På så sätt hjälper du de studerande som inte ännu har fått en bostad.
 • Fotografera bostaden och dess skick genast då du fått nycklarna. På så sätt kan du vid utflyttningen bevisa vilka eventuella skador som du inte kan ställas till svars för!

Studentbostäder

Hoas – Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse

Bostäder: Hoas har ca 9 500 studentbostäder och ca 18 000 hyresgäster. Det finns rum i studentlägenheter, ettor, tvåor, familje- och kompisbostäder i huvudstadsregionen. Bostäderna är menade för alla heltidsstuderande som studerar i Helsingforsregionen.

Man kan söka någon med liknande intressen och boendepreferenser att dela bostad med via tjänsten Hoas Matchie (tyvärr bara på finska och engelska).

Hyror: Rum i studentlägenhet ca 250–440 €/mån, ettor ca 450–660 €/mån, familjebostäder ca 550–1000 €/mån och kompisbostäder ca 300-500 €/mån. I hyran ingår vatten och ofta också el. Dessutom har alla lägenheter avgiftsfri bredbandsförbindelse.

Hoas i sociala medier:
www.facebook.com/hoashelsinki
Youtube: hoas_fi
Instagram: hoas_fi

Mera information: tfn (09) 549 900, www.hoas.fi, asumispalvelut@hoas.fi

HUS egna bostäder

Bostäder: Studentkåren äger och hyr ut ett antal studentbostäder till sina medlemmar. I centrum av Helsingfors i Kampen ligger Domus Academica, där HUS hyr ut 61 bostäder i B-huset. I Domus Academica finns ettor, två personers studentlägenheter och familjebostäder.
Övrigt: Bostäderna hyrs ut till heltidsstuderande vid Helsingfors universitet enligt ansökningsordning. Det finns inga andra urvalskriterier.
Mera information och ansökningsblankett: https://www.colliersasunnot.com/kodin-etsijalle/opiskelija-asunnot/ (tyvärr bara på finska och engelska), hyy-asunnot@colliers.com

Studentbostäderna vid Majstranden

Bostäder: Över 500 studentbostäder i Majstranden I och Majstranden II. Bostäderna betjänar i första hand svensk-och tvåspråkiga studenter.
Hyror: Ettor (424-488 €/mån.), tvåor (637-844 €/mån.), treor eller fyror (967-1002 €/mån.).
Övrigt: Ordinarie ansökningstid är i mars-april, men det går bra att ansöka också efter ordinarie ansökningstid. Dessa ansökningar placeras på kölista. Den sökandes bostadsbehov, ekonomiska och sociala förhållanden, studieprestationer samt medlemskap och aktivitet i ägar- och studentorganisationer påverkar fördelningen av studentbostäderna. Hyresavtalen är tidsbundna.
Mera information: Fastighets Ab Arcada Nova, tfn 020 769 9400, info@arcadanova.fi, www.majstranden.fi

Svenska Studenters Bostadsstiftelse

Bosäder: 22 enkelrum i delade tvåor och 13 familjetvåor på Rautalampivägen 5 i Vallgård.
Hyror: Enkelrum 261–312 €/mån, familjebostad 403 €/mån. I hyran ingår el, vatten, bredband samt tillgång till bastu och tvättstuga.
Ansökningar: Ordinarie ansökningstiden för Rautalampivägen 5: ans bostäder sker årligen mellan den 1 – 31 mars. Ansökningar tas även emot på kö, utanför den ordinarie ansökningstiden. 
Övrigt: Den sökande måste vara examens studerande, fortsättningsstuderande eller forskande medlem i en svensk nation (Nylands nation, Vasa nation, Åbo nation eller Östra Finlands nation). Medlemmar i dessa nationer har dessutom genom SSBS förtur till Hoas 114 i Kilo (ansökan via HOAS), samt genom SSBS egna köer till Studentbostäderna vid Majstranden (ansökan via Majstranden) och studentbostäderna i Kvarteret Victoria på Busholmen (ansökan via Victoria 4).
Mera information:
www.ssbs.fi, www.facebook.com/svenskastudentersbostadsstiftelse, ombudsman Andrea Falck, kontakt per e-post; ombudsman@ssbs.fi.

Fastighets Ab Victoria 4

Bostäder: 102 studentettor och tvåor för par och kompisar i Kvarteret Victoria på Medelhavsgatan 14 i Busholmen.
Hyror: Ettor 420-520 €/mån, tvåor 550-900 €/mån.
Ansökningar: Ordinarie ansökningstid i april. Utanför ansökningstiden inkomna ansökningar placeras i bostadskön. Medlemmar av Teknologföreningen och de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet (Nylands Nation, Åbo Nation, Vasa nation, Östra Finlands Nation) prioriteras.
Mera information: www.busholmen.fi

Vasa nation

Bosäder: Cirka 20 platser i ettor och familjebostäder. Bostäderna finns i Vallgård, Dammen och Kvarteret Victoria.
Hyra: 9–17 €/m².
Övrigt: Den sökande ska vara heltidsstuderande och medlem av Vasa nation. För information om Vasa nations övriga bostäder se http://vasa.nation.fi/medlemar/bostader
Mera information: http://pv.osakunta.fi/kamppa, vn-bostad@helsinki.fi

Andra bostäder

Boende till rimligt pris (det kan dröja med att få bostad):

www.m2kodit.fi
www.nuorisosaatio.fi
www.nal.fi
www.oranssi.net

Marknadspris (boende fås i medeltal med snabbare tidtabell):

www.sato.fi
www.lumo.fi
www.oikotie.fi
www.vuokraovi.com

Andra sidor med bostadsannonser (på finska)

Se upp för bedragare! På senare år har det tyvärr några gånger hänt att studerande blivit lurade på sina pengar eller ID men stått utan bostad. Ge aldrig pengar eller dina personuppgifter till en privat hyresvärd innan du har sett bostaden och skrivit under hyreskontraktet

www.kimppakamppa.fi
http://www.asuntohelppi.fi/ilmoitukset/vuokrataan/index.html

Grupper på Facebook (text främst på finska):

Uuteen asuntoon vuokralle
Vuokra-asunnot Helsinki