För studerande

Karriärrådgivning och jobbsökningstjänster

En sammanställning av Helsingfors universitets arbetslivstjänster hittar du på adressen https://www.helsinki.fi/sv/studier/ut-i-arbetslivet

Karriärservicen ger råd och vägledning åt alla studerande och nyutexaminerade vid Helsingfors universitet.

RekryNet hittar du lediga jobb och praktikplatser samt pro gradu-uppdrag

En listning av praktikplatser som förutsätter delfinansiering från universitetet i form av praktikstöd finns på Flamma.

Om du är arbetsgivare och vill nå ut till studerande kan du kontakta Helsingfors universitet här.