Vi har makten att påverka

29.10.2018

När jag inledde mina studier vid Helsingfors universitet 2015 visste jag mycket lite om HUS intressebevakning. För mig betydde HUS framför allt en organisation där jag blev medlem i samband med närvaroanmälan och en läsårskalender som jag stolt packade ner i väskan, säker på att jag verkligen fått en studieplats. Dessutom betydde studentkåren Nya studenthusets Alinasal, där jag genast i början av gulishösten fick lära känna den akademiska bordsfestkulturen. 

Under mina universitetsår har jag fått gradvis djupare insikter i vad HUS är och gör. Som styrelsemedlem i vår ämnesförening Media lärde jag mig se förbi föreläsningssalar och fester. Jag blev intresserad av intressebevakningen och började sätta mig in i studentkårens verksamhet. 

Studentkåren gör så mycket mer än ordnar evenemang, erbjuder lokaler för till exempel ämnesföreningarnas tillställningar och samlar 4 000 studerande på det oförglömliga årliga gulisäventyret. HUS arbetar för studenternas ställning så mångsidigt att det lönar sig att känna till studentkårens arbete och studenternas möjligheter att påverka. 

All intessebevakning syns inte utåt. Ur studentens perspektiv ser det ibland ut som om ingenting förändras. Men HUS har genom sin aktiva intressebevakning lyckats stoppa flera ändringar som skulle ha försämrat studenternas ställning. År 2015 lyckades studentkåren till exempel rädda investeringsunderstödet för studentbostadsproduktion. Om understödet hade dragits in skulle hyresnivån i nya studentbostäder ha stigit med 10 %. Utan studentkårens intressebevakningsresurser och arbete skulle studenternas levnadsbetingelser vara mycket sämre än i dag. 

Att studenterna har en ansträngd ekonomi är inget nytt. Under den senaste tiden har en livlig debatt förts om en sänkning av HRT:s studentrabatter. Visste du att HUS spelade en central roll i beslutet att införa en enhetlig studentrabatt på 50 % i huvudstadsregionens kollektivtrafik år 2006? Sedan 2010 har också utbytesstudenter haft rätt till samma rabatt. I bästa fall kan HUS bidra till att HRT:s studentrabatt förblir så hög som möjligt och samtidigt utan särskilda villkor utvidgas till studenter som fyllt 30 år. 

Under hela sin existens har HUS arbetat för ett utbud av studentbostäder till rimliga priser. Studentkåren har varit en av de viktigaste lobbarna för att Helsingfors stad ska höja sitt årliga mål för studentbostadsproduktionen. Tack vare det här påverkansarbetet höjde staden målet för student- och ungdomsbostäder till 300 bostäder år 2012 och målet bara för studentbostäder till 300 bostäder år 2016. Det här kommer att lindra bostadsbristen bland studenterna. 

Dessutom arbetar HUS för att det ska gå att kombinera studierna med familjelivet i en småbarnsfamilj. Lilla HUS har sedan början av 2000-talet erbjudit tillfällig förmånlig barnpassning för studenternas barn. Tack vare barnpassningstjänsten har föräldrarna kunnat delta i tentor och föreläsningar och studera självständigt. I motsats till den kommunala småbarnspedagogiken påverkar Lilla HUS tjänster inte föräldrarnas rätt till hemvårdsstöd. För närvarande utvecklar HUS i samarbete med universitetet och Helsingfors stad Lilla HUS till en mer omfattande och flexibel vård på deltid som inte innebär att familjen mister hemvårdsstödet.

Det är också HUS förtjänst att jag som studerande har råd att gå på teater och konstutställningar. HUS samarbetar bland annat med Nationalteatern, Ateneum och Helsingfors konstmuseum som erbjuder studentbiljetter till nedsatt pris och gratisdagar för studenter.

Det som verkligen övertygade mig om studenternas påverkansmöjligheter och värdet av HUS arbete var arbetet som kommunikationspraktikant i studentkåren. Jag jobbar med människor som har massor av kunskap till exempel om studentboende, försörjning, undervisningsutveckling och likabehandling, och entusiasm och kompetens att föra saker framåt. Jag vill utnyttja min rösträtt som ett ställningstagande och ett hopp om att det ska förbli så även i framtiden.

Saana Lehtinen

Skribenten är HUS kommunikationspraktikant och studerar kommunikation för fjärde året. I sitt arbete ser hon dagligen hur engagerat och sakkunnigt studentkåren förbättrar studenternas ställning. 

Lägg till ny kommentar