Studentkåren arbetar för en rättvisare värld

02.10.2018

En av studentkårens viktigaste uppgifter är att bevaka studenternas intressen, dvs. försvara deras rättigheter och ställning i samhället och vid universitetet. Delegationen har fastställt en strategi och ett policydokument som styr HUS verksamhetsfokus. Strategin styrs av en dröm: världens lyckligaste studenter bygger upp en rättvisare värld.

HUS påverkansarbete utförs särskilt av de fyra sakkunniga och av styrelsemedlemmarna, som valts av delegationen. Vi påverkar på många sätt: genom att träffa beslutsfattare och beredare vid universitetet och i stadens organisationer och genom att formulera utlåtanden och föreslå nya arbetssätt. Förutom att på det här sättet påverka i bakgrunden utnyttjar vi också offentligheten. Till exempel tog styrelsens ordförande Lauri Linna nyligen ställning i Helsingin Sanomat för bevarandet av HRT:s studentrabatt.

Internt inom universitetet ser vi till att studenterna deltar i beslutsfattandet och att studenternas önskemål och behov beaktas i planeringen av undervisningen och utnyttjandet av lokalerna. Vi klarar inte allt ensam på alla universitetets nivåer, och därför sitter flera hundra studentrepresentanter som studentkåren valt i universitetets förvaltning. För dessa studentrepresentanter erbjuder HUS information, utbildning och stöd för att studenternas röst ska höras både i enskilda utbildningsprogram och i universitetets ledning.

Årets kanske synligaste åtgärd hittills har varit Studentsimulatorn, som vi tog fram tillsammans med Aalto-universitetets studentkår. Med simulatorn kan man bland annat testa hur bostadsbidraget påverkas när man har en rumskompis eller hur utmattad en studerande kan bli av att både jobba och studera. I juli gav vi oss ut bland politikerna på Finlandsarenan och fick bland annat statsminister Juha Sipilä att testa på livet i studenternas stöddjungel. Sipilä fick till slut ge bort sin katt för att kunna slutföra studierna. Med hjälp av simulatorn visade vi hur invecklat stödsystemet för studenter är och lyfte upp deras knappa försörjning i den offentliga debatten.

Vi påverkar nationella ärenden som enad front tillsammans med landets andra studentkårer genom Finlands studentkårers förbund. I det kommande riksdagsvalet är en enhetlig studentrörelse en röst som måste tas på allvar. Vårt huvudtema är rättvisan mellan generationerna. Det får inte vara så att beslutsfattarna gör nedskärningar som drabbar unga medan de struntar i framtiden – vare sig det gäller klimatförändringen, välfärden eller pensionerna.

Studentkårens delegation väljs genom val 31.10–7.11. Den nya delegationen får påverka vilka teman HUS ska arbeta för – direkt efter valet ska delegationen fatta beslut om målen och budgeten för nästa år. Även studentkårens strategi ska ses över nästa år. Utnyttja din makt, rösta i delegationsvalet och styr studentkårsskutan enligt dina värden!

Aaro Riitakorpi

Skribenten är studentkårens generalsekreterare Tidigare har han varit HUS sakkunniga för utbildningspolitik och påverkat bland annat universitetets interna penningfördelning.

Lägg till ny kommentar