Produkter med tvångsarbetskraft? Nej tack! - Studenterna och HUS för ansvarsfulla företag

05.10.2018

Amanda Pasanen

De mänskliga rättigheterna är alltför viktiga för att vara beroende av frivillighet. Världsekonomins strukturer uppmuntrar en strävan efter vinst genom lågavlönade jobb i utvecklingsländer och farliga arbetsförhållanden. Därför deltar HUS och HUS Gruppen tillsammans med över 70 andra organisationer, företagsaktörer och fackförbund i företagsansvarsorganisationen Finnwatchs kampanj #Ykkösketjuun. Kampanjen har som mål att en företagsansvarslag som respekterar de mänskliga rättigheterna ska ingå i nästa regeringsprogram.

I HUS Gruppen som ägs av studentkåren har samhällsansvaret redan länge varit den grundläggande princip som styr affärsverksamheten. HUS Gruppen har som mål att vara en föregångare inom samhällsansvar och koncernen främjar aktivt utvecklingen av ansvarsfull affärsverksamhet i Finland. Gruppens UniCafe-restauranger prioriterar finländska och certifierade råvaror och försöker främja en matkultur som bromsar klimatförändringen. UniCafe var den första restaurangkedjan som inkluderade insektsbaserad mat i sitt lunchutbud. Dessutom säljer restaurangerna överbliven mat efter stängning för att minska matsvinnet. I fastighetsverksamheten strävar HUS Gruppen efter anvarsfulla val av hyresgäster och utvecklar genom sina fastighetsplaceringar Helsingfors till en internationell huvudstad för vetenskap och ekonomi.

Det är också viktigt för studenterna att de produkter och tjänster de konsumerar inte är baserade på barnarbetskraft eller tvångsarbete. Konsumenten ska inte behöva gissa om företaget agerat ansvarsfullt eller inte. Helmi Partanen som är aktiv i utvecklingssamarbetsutskottet betonar att studenterna är medvetna konsumenter och i framtiden vill jobba i företag som går i bräschen när det gäller samhällsansvar. De frivilliga i HUS utvecklingssamarbetsutskott ansvarar för kampanjen från studenthåll.

Det var ett enkelt beslut för HUS Gruppen att delta i kampanjen #Ykkösketjuun. HUS Gruppen vill med vd Antti Kerppolas ord vara med och göra de finländska företagen till globala föregångare som inte strävar efter resultat på de svagas bekostnad.

Men vad handlar företagsansvarslagen egentligen om? Frankrike och Schweiz har redan lagar som kräver att företagen beaktar de mänskliga rättigheterna. I praktiken innebär det att företagen måste kartlägga människorättsrisker och förebygga dem i sin verksamhet. Om ett företag inte iakttar denna aktsamhetsskyldighet följer sanktioner. Finland har redan förbundit sig till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, där principen om skälig aktsamhet har definierats. Många finländska företag beaktar redan nu verksamhetens inverkan på de mänskliga rättigheterna, men tyvärr agerar inte alla så. En företagsansvarslag skulle säkerställa att företag inte längre kan uppnå konkurrensfördelar genom att ignorera de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om kampanjen: https://ykkosketjuun.fi/sv/

Underteckna uppropet: https://ykkosketjuun.fi/#home_pledge_section_form

Amanda Pasanen
HUS styrelsemedlem med ansvar för HUS Gruppen, stadspåverkan och utvecklingssamarbete 

Yritysvastuu yhteiskuva

Lägg till ny kommentar