Politik värd att påverka

22.10.2018

“Av tradition har Kronos ordförande kandiderat i delegationsvalet på HYAL:s lista”, sade HUS dåvarande ordförande år 2007. Det var en mening som påverkade mitt liv och min tidsanvändning under de följande åtta åren. Efter tre aktiva och givande år i ämnesföreningen var jag på väg att bli för gammal för historiestudenternas egna uppdrag. Lyckligtvis fanns det aktiva, äldre supportrar som förklarade varför det lönar sig att gå med i studentkårens verksamhet och vad man kan lära sig där. 

Jag blev medsvept av studentkåren. Det var kul att föra valkampanj med ett bra gäng, de nya frågorna i HUS var intressanta och politiken kändes värd att påverka. Min fritid gick åt till att göra om modellen för föreningarnas verksamhetsbidrag och omorganisera lokalerna när det tredje studenthuset blev klart, med det led jag inte av. Det var inspirerande att lära sig nya saker och påverka inom HUS. 

Redan i ämnesföreningen hade jag sysslat med studieärenden och föreningsärenden. Men studentkåren överraskade med sin mångsidighet: vi fick vara med och bygga upp en hållbarare stad, föra kampanj för en klimatlag och debattera med spetsforskare om utbildningsfinansiering. Jag började så småningom behärska allt nytt tack vare mitt trygga gäng där någon alltid visste lite mer om sin egen ämneshelhet och kunde hjälpa oss noviser. Samtidigt fick vi ständigt utveckla och tillämpa det vi lärt oss på föreningsfältet. 

Också kommunikationens betydelse framhävdes: för föreningarna var det rätt likgiltigt hur många nätter delegationsmedlemmarna förhandlade i Nya studenthusets mötesrum om vi inte berättade om våra framgångar. En aktiv kontakt med fältet, med de föreningar som gett oss mandatet att arbeta för dem inom HUS, mätte hur vi lyckades i all vår verksamhet. Det här var en oersättlig lärdom för mitt senare arbetsliv och politiska liv.  

Efter åren i HUS har jag och många av mina obundna vänner fortsatt att påverka genom att bli partimedlemmar. Många kvällar har vi tänkt tillbaka och jämfört det vi lärde oss i delegationen med våra nuvarande ansvarsområden, i små och stora partier. Ofta har vi kommit fram till att ingen av alla de valkampanjer vi genomfört hittills har slagit våra delegationsvalkampanjer när det gäller organiseringsgraden. Senare lärde jag mig som ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige att uppskatta det organiserade och civiliserade diskussionssättet i HUS delegation. 

Studentkåren gav mig en andra examen och kompetens vid sidan av min magisterexamen. Min humanistiska examen kompletteras av den förhandlings- och lobbningskompetens, de kampanj- och projekthanteringsfärdigheter och framför allt det enorma nätverk av kompetenta, närstående tidigare HUS-funktionärer på olika samhällsområden som jag fått under tiden i HUS. Om det var något jag lärde mig i HUS så var det samarbete. Tillit och att förtjäna andras tillit. Ansvar och ansvarstagande. Parallellt visionsarbete och praktiskt arbete. Om du ännu tvekar så uppmanar jag dig att hoppa på tåget. Ett äventyr i HUS lönar sig garanterat! 

Katri Korolainen 

Skribenten tillbringade sina bästa ungdomsår på Nya studenthuset. Hon var styrelsemedlem i HUS år 2009 och ordförande år 2010 samt ordförande för FSF år 2011. Hon är också HUS tidigare generalsekreterare. Numera är hon direktör med ansvar för kommunikation och påverkan hos Nuori kirkko ry.

Lägg till ny kommentar