Pengar över efter att hyran är betald – hur?

06.04.2017

Helsingfors är en jättefin stad att bo och leva i – också för oss studerande. Men vår hemstad har ett problem, som gör att det ibland är mycket besvärligt att bo här. Och det har att göra med boendet i sig, som är förfärligt dyrt i den här staden.

Någon förbättring verkar inte ske: hyrorna bara fortsätter att öka, speciellt i huvudstadsregionen. I fråga om inkomstfördelningen mellan generationerna är det ungdomarna som har förlorat de senaste åren. Enligt undersökningen Studenternas stad slukar boendekostnaderna i värsta fall upp till 70 procent av studenternas disponibla inkomst.

Vad kan vi göra? Det råder allmän konsensus om att det enda sättet att sänka boendekostnaderna är genom att bygga ett stort antal nya bostäder. Det är exempelvis alla borgmästarkandidater i Helsingfors överens om. Men varför är det då så dyrt att bo i Helsingfors, om det en gång finns en klar lösning på problemet?

Man kan se många orsaker till detta. Förorterna i Helsingfors är i regel ganska glest bebyggda. Å andra sidan har det s.k. Nurmijärvi fenomenet vänts uppochned, så nu vill människor igen bo i innerstaden, men politikerna har inte hängt med i att det finns ett kraftigt ökat tryck på att planlägga för mera bostäder.

Högskolestudenterna i Helsingfors stöder helhjärtat en ökning av bostadsproduktionen. Bostadsproblemet kan lösas på två sätt. För det första måste bostadsproduktionen öka. För det andra måste boendet underlättas.

Målsättningen för hur många bostäder som ska byggas varje år måste höjas från nuvarande 6000 till 8000 och av dem bör de stödda ARA-hyresbostäderna vara minst 2000 – och de målen måste man hålla fast vid. Varje år måste det byggas minst 300 studentbostäder. Vi behöver fördomsfritt kompletteringsbyggande, täta kvarter och stadsbulevarder.

Det måste också bli lättare att bo och att bygga bostäder. År 2013 fanns det mer än en miljon kvadratmeter tomma kontorslokaler i huvudstadsregionen. De kunde rymma upp till 25000 personer. Nya familjebostäder måste planeras så, att de lätt kan omvandlas så att de lämpar sig för kollektivboende. Parkeringsplatsnormerna måste luckras upp: det är dyrt att bygga bilplatser och trafiken i Helsingfors borde utvecklas med tonvikt på kollektivtrafik, gång och cykling, inte privatbilism.

Tillbaka till frågan som ställdes i rubriken: hur ska vi få till stånd allt detta? Det sker inte nödvändigtvis i en handvändning, men just nu finns det något som vi alla kan göra: söndag 9.4 är det kommunalval.

Visst ger du ju din röst till en kandidat som vill att det ska byggas rejält med nya bostäder och att boendet ska underlättas?

Joel Lindqvist och HUS Stadsteam, en frivilliggrupp för stadspåverkan
Joel är styrelsemedlem i HUS och jobbar som bäst med kommunalvalsfrågor. Han bor i ett fempersonerskollektiv i ett trähus.

Lägg till ny kommentar