HUS Gruppens affärsverksamhet gör studentkårens verksamhet möjlig

09.10.2018

HUS delegationsval är med en välbekant hobbits bevingade ord som en väg man kliver ut på utan att veta vart det bär iväg. Själv blev jag vald till HUS delegation år 2005 och följande år till dåvarande UniCafe Ab:s styrelse. Nu, över tio år senare och efter flera år på annat håll, har jag som HUS Gruppens direktör privilegiet att leda Gruppens restaurang- och hostelverksamhet: UniCafeerna, WELL-caféerna och Hostel Domus Academica. 

Målet vi strävar efter har blivit klarare under årens lopp. När jag kandiderade för delegationen hösten 2005 hade jag en luddig uppfattning av vad HUS Gruppen är. Men för mycket vatten har runnit under för många broar för att jag ska komma ihåg vad jag då hade svarat om någon frågat varför Gruppen finns till.

Nu ska jag sammanfatta Gruppens existens i tre punkter:
1) Vi sköter HUS omfattande fastighetstillgångar, dvs. nästan ett helt kvarter kring Nya studenthuset och en annan fastighetshelhet nära Domus Gaudium.
2) Avkastningen från de ovannämnda tillgångarna inkomstförs till HUS. De pengarna kan studentkåren använda för ändamål den vill främja.
3) Vi bedriver affärsverksamhet och främjar samtidigt HUS mål, till exempel samhälls- och miljöansvar, en bättre stad eller välsmakande och ansvarsfulla studentluncher.

Så vad betyder målen i praktiken för oss i Gruppens arbete? Många saker. Bland annat en ständig strävan efter att bekämpa klimatförändringen. Det gör vi i restaurang- och hostelverksamheten genom att ständigt öka andelen produkter som producerats ansvarsfullt, till exempel ansvarsfullt fångad fisk, ekologisk mat, Rättvis handel-produkter och finländska råvaror. Dessutom planerar vi hur vi kan minska svinnet, minimera transportutsläppen och behandla våra anställda allt mer ansvarsfullt.

I fastighetsverksamheten skapar det nya kvarteret Lyyra som byggs i Hagnäs just en sådan bättre och trevligare stad som HUS tror på och arbetar för. Lyyra blir en internationellt attraktiv mötesplats för forskning och företag i hjärtat av Helsingfors och kommer att locka toppexperter, göra det möjligt för idéer att spridas snabbt och ge upphov till användarorienterade lösningar.

Om jag skulle komprimera syftet med HUS Gruppen i ett par rader skulle de kanske lyda så här: Vårt syfte är att bedriva affärsverksamhet på det sätt som studenterna vid Helsingfors universitet – alltså ni, våra ägare – vill och styr oss. Själv hade jag år 2005 inte trott att jag skulle kunna påverka Gruppens affärsverksamhet så mycket, redan långt innan jag blev anställd där.

Leena Pihlajamäki

Skribenten är HUS Gruppens direktör med ansvar för restaurang- och hostelverksamhet. Hon tillbringade sin ungdom på möten bland annat i olika förtroendeuppdrag inom HUS, men tycker fortfarande att det var värt det. 

 

Lägg till ny kommentar