För föreningar

HUS föreningstävlingar 2015

07.10.2015

HUS förenings- och gulnäbbsutskott utlyser nu 2015 års föreningstävlingar. Deadline för tävlingarna varierar, men vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 3.11.2015. Då tillkännages också juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Overallmärkestävling
Tävling för föreningstidningar
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
Sitzvisetävling
Tävling om bästa utbildningen för aktiva
Aktiviteter för gulnäbbarna


Overallmärkestävling
 
Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till tero.juutilainena(a)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens och kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
 
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
 
Tävlingens deadline är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar
 
Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2015. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitala tidningar skickas till föreningsutskottets ordförande tero.juutilainen(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte. Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
 
Deadline för tävlingen är 16.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


 
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
 
Har du alltid velat ordna något evenemang tillsammans med en annan förening, men har inte kommit dig för att ta itu med saken? Nu kan du förverkliga din idé och samtidigt delta i HUS föreningsutskotts tävling om bästa gemensamma evenemanget!
 
Evenemanget kan vara hurdant som helst, men arrangörerna måste vara två eller flera föreningar som inte har samarbetat tidigare. Att evenemanget är originellt och att föreningssamarbetet överskrider gränserna mellan fakulteter, nationer, ämnes- och hobbyföreningar ses som fördelar. Evenemanget ska hållas under 2015. Om det inte har hållits innan anmälningstiden gått ut bedöms det utifrån beskrivningen av det planerade evenemanget.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av evenemanget via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/iQKlzGdKWe . Av beskrivningen ska framgå vilka de deltagande föreningarna är, kontaktpersoner, vad är för typ av evenemang samt när och var det hålls/har hållits. Man får också skicka in foto- och videomaterial från evenemanget.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi
 
 


Sitzvisetävling
 
Härmed utlyser HUS föreningsutskott en TÄVLING FÖR NYA SITZVISOR!
 
Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
 
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta genom att skicka in sången till den värderade juryn. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att man skickar in någon form av inspelning av sången.
 
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen antti.pollari(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) i ett kuvert som är märkt med texten ”JOPO-POLLARI” senast 23.10.2015 före klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
 
Den första gallringen görs av en kvalificerad jury som utses av HUS föreningsutskott och det slutgiltiga valet görs av HUS föreningsutskott.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information ger Antti Pollari, antti.pollari(at)helsinki.fi


Tävling om bästa utbildningen för aktiva
 
Frivilliga aktiva är ryggraden i all föreningsverksamhet! Duktiga funktionärer behövs alltid. Har din förening något inspirerande och utvecklande sätt att skola upp sina aktiva?
 
HUS föreningsutskott ordnar en tävling, där vi söker det bästa utbildningsevenemanget för aktiva. Utbildningen kan vara i vilken form som helst, i fråga om både längd och stil. De viktigaste kriterierna är tillställningens mångsidighet, kvalitet och förmåga att inspirera de aktiva.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av tillställningen via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/clI2pVj8NX . Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner, hurdan typ av evenemang det var samt när och var det hölls. Dessutom ska man bifoga bild- eller videomaterial.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Santeri Velin, santeri.velin(at)helsinki.fi
 
OBS! Evenemanget måste ha hållits före 23.10!
 
 
 
Aktiviteter för gulnäbbarna
 
Har din förening superfin gulnäbbsverksamhet?
 
Gulnäbbsutskottet söker den bästa aktiviteten för gulnäbbar! Det kan vara fråga om antingen ett gulnäbbsevenemang eller någon annan verksamhet för nya studerande i syfte att välkomna dem i universitetsgemenskapen. Huvudkriteriet i tävlingen är att evenemanget/verksamheten försöker beakta alla nya studerande i föreningen: originalitet och en låg tröskel för deltagande räknas som plus. Själva konceptet behöver inte vara nytt, men verksamheten ska genomföras hösten 2015.
 
Delta i tävlingen genom att skicka en bilaga per e-post (.doc /.pdf / .rtf) med en fritt formulerad beskrivning av aktiviteten på max. 1000 ord och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Vi önskar att beskrivningen också ska innehålla minst en kommentar av en gulnäbb som har deltagit i aktiviteten. Om man vill kan man dessutom bifoga högst två fotografier. Aktiviten måste ha genomförts innan tävlingstiden går ut.
 
Skicka e-post med beskrivningen till adressen jane.karna@helsinki.fi senast 20.10.2015. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren väljs av HUS utskott för gulnäbbsverksamhet. Vinnaren får ett presentkort på hundra euro.
 
Mera information och tävlingsbidrag: Jane Kärnä, jane.karna(a)helsinki.fi

Tagit: