För föreningar

HUS föreningstävlingar

24.05.2016

HUS föreningsutskott utlyser nu 2016 års föreningstävlingar. Vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 21.11.

I år tävlar föreningarna i följande serier:


Overallmärke
Föreningstidning
Sitzvisor
Motionsevenemang
Årets internationella evenemang eller gärning
Årets arbetslivsevenemang eller -gärning
Årets utbildningspolitiska gärning

Overallmärkestävling

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken levereras till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott/Overallmärkestävling” som mottagare på kuvertet. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Tävlingens deadline är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar

Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2016. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott/Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitalt material med följebrev skickas till föreningsutskottets ordförande matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte.
Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
Deadline för tävlingen är 21.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Sitzvisetävling

Tävlingen För Ny Sitzmusik börjar igen! Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att juryn får någon form av inspelning av sången.
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen matias.i.nurmi(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott/Sitzvisa” som mottagare på kuvertet. Deadline är 11.11 klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Motionstävling


Har er förening ordnat årets bästa motionsevenemang? Eller har ni kommit på något nytt jippo som lockar medlemmarna att röra på sig mera?
I föreningarnas motionstävling söker vi det bästa motionsevenemanget eller -jippot, som har arrangerats av en eller flera föreningar tillsammans, och som har hållits under 2016. Vid bedömningen fokuserar man speciellt på sådana aktiviteter som har lockat flera studerande än tidigare att börja röra på sig.
Delta i tävlingen med en skriftlig beskrivning av evenemanget och skicka den till e-postadressen miran.hamidulla(at)oll.fi senast 11.11 före kl. 15. Av beskrivningen ska framgå vilken eller vilka organisation/er som deltog, kontaktpersoner, hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Det är mycket välkommet att bifoga relevant bild- eller videomaterial.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Miran Hamidulla, miran.hamidulla(at)oll.fi


Årets internationella evenemang eller gärning

Har er förening ordnat ett exemplariskt internationellt evenemang? Något som aktiverade utländska studerande att komma med i föreningens verksamhet? Anmäl ert internationella evenemang till föreningsutskottet!
Vid bedömningen beaktas enbart enskilda evenemang som hållits i år. Evenemanget ska redan ha hållits, preliminära planer på kommande tillställningar räcker inte. Som internationella evenemang räknas tillställningar, vars målgrupp var utlänningar i föreningen eller på fakulteten och som syftade till att nå ut till utländska studerande. Evenemanget ska ha lyckats locka med utländska studenter i föreningens verksamhet. Tvärvetenskaplighet och skapande av nya nätverk är meriterande.
Delta i tävlingen genom att skicka en fritt formulerad rapport eller en presentation av evenemanget per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Alternativt kan presentationer utskrivna på papper levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/internationella tävlingen” som mottagare på kuvertet.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Deadline för tävlingen är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Årets arbetslivsevenemang eller -gärning

Har er förening ordnat ett lyckat arbetslivsevenemang eller gjort något annat för att framgångsrikt främja arbetslivsfrågor bland studenterna? Anmäl ert evenemang eller er gärning till föreningsutskottet!
Vid bedömningen beaktas enbart enskilda evenemang eller gärningar från i år. Det spelar ingen roll hur stort evenemanget var i absoluta tal mätt, det som avgör är dess genomslag. Genomslaget bedöms utifrån de nya kunskaper och nya möjligheter som evenemanget eller gärningen har gett studenterna i arbetslivsfrågor. Exempel på genomslag kan vara någon ny form av arbetslivssamarbete med arbetsgivare, ökade arbetslivsfärdigheter, att man har lyft fram nya synvinklar bland studenterna inom det egna läroämnet eller har fått dem att se sin potential i ett nytt ljus. Tvärvetenskaplighet och skapande av nya nätverk är meriterande. Om samma evenemang också har hållits tidigare ska man i ansökan förklara hur det lyckades i år jämfört med föregående år.
Delta i tävlingen genom att skicka en skriftlig presentation av evenemanget per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Alternativt kan presentationer utskrivna på papper levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/Arbetslivsgärning” som mottagare på kuvertet.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Deadline för tävlingen är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska gärning

HUS utbildningspolitiska utskott vill uppmuntra föreningarna, både att ägna sig åt intressebevakning och att göra något konkret för att förbättra studieförhållandena. Därför utlyser utskottet nu tävlingen Årets utbildningspolitiska gärning. Tävlingen är öppen för föreningar som har gjort något med avsikt att få studierna att löpa smidigare eller som är ett utbildningspolitiskt ställningstagande. Har ni hållit en studiecirkel, kommit på något nytt sätt att samla in respons av studenterna eller har ni erbjudit beslutsfattarna morot och/eller piska?
Berätta för oss vad det är ni har gjort! Delta i tävlingen genom att skicka in en fritt formulerad rapport eller presentation per e-post till adressen piia.pasanen(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner, vad för slags tillställning eller arrangemang det var samt när och var det hölls. Alternativt kan beskrivningar på papper skickas till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Skriv ”HUS utbildningspolitiska utskott / utb.pol gärning” som mottagare på kuvertet.

Vinnaren utses av HUS utbildningspolitiska utskott.
Deadline är 11.11 klockan 15.00. 
Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Piia Pasanen, piia.pasanen(at)helsinki.fi

Tagit: