För föreningar

Ansökan om att upptas som HUS-förening

11.09.2013

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2013 klockan 15.00. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2013
    Verksamhetsplan 2013
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Lauramaija Hurme, styrelsemedlem HUS, lauramaija.hurme [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Akseli Huhtanen, sakkunnig med ansvar för föreningsfrågor, jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798