Kommunalvalet 2021

Snabbare till terapi? Billigare bostad? Förmånligare kollektivtrafik? Eller något helt annat? I kommunalvalet denna sommar kan vi studerande påverka vår hemstads framtid och på det sättet våra vardagliga liv. Byggandet av framtidens studentstad kräver beslutsfattare som tycker det är viktigt att främja studerandenas välmående. Rösta i kommunalvalet på förhand 26.5–8.6 eller på den egentliga valdagen 13 juni och låt studerandenas röst höras! #JagStuderarDärförÄrJag

Vilket kommunalval?

I kommunalvalet väljer man 85 ledamöter till stadsfullmäktige, det vill säga Helsingfors stads högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige fattar beslut om stadens ekonomiska frågor samt svarar för organisationen av stadens förvaltning. Den tillsätter även stadsstyrelsen och nämndernas medlemmar, väljer innehavare av de viktigaste tjänsterna samt väljer borgmästare och vice borgmästarna.

Kommunalvalet representerar först och främst närdemokrati, eftersom man väljer de beslutsfattare som är närmast vårt vardagliga liv. Läs mera om stadsfullmäktige här.

Röstning

Att rösta är varje myndiga medborgares grundläggande rätt. Finsk medborgare som bor i Finland samt myndiga, fast bosatta utlänningar har rösträtt i kommunalvalet.

På valdagen den 13 juni kan varje röstberättigad rösta enbart på sin egen valdistrikts röstningsställe. Under förtidsröstningen 26.5–8.6 kan man rösta på vilket röstningsställe som helst. På röstningsstället måste den som röstar visa sitt personbevis, information om rösträtt i pappersform behöver inte tas med.

Kommunalvalpanel 25.5. kl 17

I denna sommars kommunalval är det dags att få fram studerandenas röst, både vid valurnor som i den blivande stadsfullmäktigen!

Panelens syfte är att skapa diskussion studerande emellan! Vi har bjudit in studerandekandidaterna av Helsingfors sex största stadsfullmäktigepartier för att diskutera frågor som behandlar just oss studerande. Kom och lyssna vad studerandekandidaterna svarar på dessa frågor och kanske hittar du kommunalvalskandidaten som passar just dig!

Du kan titta på panelen med simultantolkning här!

HUS kommunalvalsmål