Ylioppilaskunta

Edustajistovaalit 2018

Vaalipäälliköille

Ehdokasasettelu päättyy keskiviikkona 26.9.2018 klo 12.00 ja keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmät maanantaina 8.10.

Ehdokasilmoituslomaketta sekä vaaliliittojen ja vaalirenkaiden perustamisilmoituslomakkeita saa alta sekä HYYn palvelutoimistosta Uudelta ylioppilastalolta, Mannerheimintie 5 B 2.krs., 00100 Helsinki, jonne ne on myös palautettava keskusvaalilautakunnalle henkilökohtaisesti allekirjoitettuina viimeistään keskiviikkona 26.9.2018 klo 12.00. 

Ehdokasilmoittautumismateriaalit:

Ehdokasilmoittautumislomake
Vaalirenkaan muodostamisilmoitus
Vaaliliiton muodostamisilmoitus

Vaalipäälliköiden tapaamiset

HYY järjestää vaalipäälliköille tapaamisia ennen vaaleja. Tapaamisissa tullaan käymään läpi vaalien aikatauluja, keskusteluja vaalipaneeleiden järjestämisestä, vaalinvalvojaisista sekä vaaliin liittyvästä mainostuksesta. Syksyn 2018 ensimmäinen tapaaminen on 5.9. klo 18.00 HYYn keskustoimistolla (Mannerheimintie 5 A, 2. krs).

Mikäli listanne edustaja on estynyt saapumaan paikalle, voitte pyytää tapaamisen materiaaleja sähköpostitse pääsihteeriltä (paasihteeri@hyy.fi) tai vaalikoordinaattori Silva Loikkaselta (vaalit@hyy.fi).
Vaalipäälliköt keskustelevat myös yhteisellä sähköpostilistalla. Mikäli haluat listalle, voit ottaa yhteyttä vaalikoordinaattori Silva Loikkaseen (vaalit@hyy.fi).

Vaaliliitot ja -renkaat

- Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliittoja. Vaaliliitolla täytyy olla edustaja ja tämän varahenkilö. Edustaja voi toimia useamman vaaliliiton edustajana.
- Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliittoon saa kuulua enintään kuusikymmentä ehdokasta.
- Vaaliliitot tai ehdokkaat voivat muodostaa vaalirenkaita.
- Vaaliliiton edustaja (vaalipäällikkö) kerää ryhmittymänsä ehdokkaiden ehdokasilmoitukset ja täyttää vaaliliiton muodostamisilmoituksen. Lisäksi vaalirenkaiden on täytettävä vaalirenkaan muodostamisilmoitus.
- Lomakkeet on palautettava HYYn keskustoimistolle 26.9.2018 kello 12.00 mennessä.
- Vaaliliiton edustajan tehtävä on syöttää kaikki ehdokastiedot vaalijärjestelmään ennen ehdokasasettelun päättymistä. Edustaja saa vaalijärjestelmästä ehdokastiedot myös itselleen sähköisenä. Sähköinen järjestelmä ei kuitenkaan korvaa paperilomakkeita.
- Epäselvissä tapauksissa (eli mikäli paperilomakkeissa ja vaalijärjestelmässä olevat tiedot ovat erilaisia) paperilomakkeissa olevat tiedot tulkitaan oikeiksi.
- Myöhästyneitä lomakkeita ei käsitellä! Jokaisessa lomakkeessa on oltava ehdokkaan omakätinen allekirjoitus.

Lisätietoja, apua, vastauksia kysymyksiin

HYYssä vaaleihin liittyvistä asioista vastaavat vaalikoordinaattori, pääsihteeri ja tiedottaja.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja Suvi Pulkkinen.

HYYn oman vaalimainonnan ja vaalivalvojaisten parissa työskentelee lisäksi hallituksen jäsen Julius Uusinarkaus.

Vaalikoordinaattori Silva Loikkanen
Vaalien käytännön järjestelyt, yhteydenpito vaalipäälliköihin ja koulutukset
vaalit@hyy.fi, 046 921 7850

Viestintäasiantuntija Ruut Luukkonen
Mediatiedotus ja -yhteydet, jäsentiedotus, nettisivut, HYYn oma vaalimainonta ja vaalien painotuotteet
ruut.luukkonen@hyy.fi, 050 543 9609

Pääsihteeri Aaro Riitakorpi
Ehdokaslomakkeiden vastaanotto, neuvonta ehdokasasetteluun liittyvissä asioissa. Pääsihteeri toimii lisäksi keskusvaalilautakunnan sihteerinä. 
paasihteeri@hyy.fi, 0400 816 426

Ylioppilaskunnan puheenjohtaja Suvi Pulkkinen
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
puheenjohtajat@hyy.fi