Ylioppilaskunta

Edustajistovaalit 2018

Usein kysytyt kysymykset

1. Mikä on edustajisto?

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin (kuten vastaavasti valtiolla eduskunta). Edustajistoon valitaan 60 jäsentä ja 120 varajäsentä. Lisätietoja täällä.

2. Miksi äänestää?

Vaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Edustajisto päättää, mihin ylioppilaskunta käyttää varojaan ja opiskelijoiden omistamien yhtiöiden, kuten UniCafen, tavoitteet.

3. Kuka päättää vaaleista?

Vaaleja koskevat päätökset tekee ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunta, noudattaen ylioppilaskunnan sääntöjä ja vaalijärjestystä. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii ylioppilaskunnan puheenjohtaja.

4. Kuka voi äänestää?

Äänioikeus on yliopistoon läsnäolevaksi kirjoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnäolevalla ylioppilaskunnan jäsenellä.

5. Kuka voi asettua ehdolle?

Edustajiston jäseneksi on vaalikelpoinen jokainen yliopistoon viimeistään 15.9.2018 läsnäolevaksi kirjoittautunut ylioppilaskunnan jäsen (lukuun ottamatta HYYn sääntöjen 6 §:ssä mainittuja poikkeuksia: lähinnä ylioppilaskunnan puheenjohtajisto ja pysyväisluonteisessa työsuhteessa olevat henkilöt).

6. Miten asetun ehdolle?

Täyttämällä ehdokasilmoittautumislomakkeen ja palauttamalla sen HYYn keskustoimistoon (Mannerheimintie 5 A, 2. krs, 00100 Helsinki) henkilökohtaisesti allekirjoitettuina viimeistään maanantaina 26.9.2018 klo 12.00. Vaaliasiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan valtuuttamana ylioppilaskunnan pääsihteeri, joka myös tarvittaessa neuvoo ehdokasasetteluun liittyvissä asioissa (0400 816 426 tai paasihteeri@hyy.fi).
Ehdokasilmoituslomaketta sekä vaaliliittojen ja vaalirenkaiden perustamisilmoituslomakkeita saa ylioppilaskunnan nettisivuilta sekä HYYn keskustoimistosta Uudelta ylioppilastalolta toimiston aukioloaikoina.

7. Voinko muodostaa kavereideni kanssa vaaliliiton tai -renkaan?

Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus muodostaa vaaliliitto. Vaaliliitolla on oltava edustaja (asiamies) ja tällä varahenkilö. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliittoon saa kuulua enintään kuusikymmentä ehdokasta.
Kahdella tai useammalla vaaliliitolla on oikeus muodostaa vaalirengas. Sama oikeus on yhdellä tai useammalla vaaliliitolla yhden tai useamman vaaliliiton ulkopuolisen ehdokkaan kanssa.
Tarkemmat ohjeet ehdokkaaksi asettumisesta, vaaliliittojen ja -renkaiden muodostamisesta löytyvät HYYn vaalijärjestyksestä, III luku.

8. Kuinka monta ehdokasta yksi taho voi asettaa?

Vaaliliittoon saa kuulua enintään kuusikymmentä ehdokasta. Kuitenkin kahdella tai useammalla vaaliliitolla sekä yksittäisillä vaaliliittojen ulkopuolisilla ehdokkailla on oikeus muodostaa vaalirengas. Vaalirenkaaseen kuuluvien liittojen tai yksittäisten ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu.

9. Mikä on vaaliliiton ja ehdokaslistan ero?

Kahden tai useamman ehdokkaan on mahdollista muodostaa keskenään vaaliliitto. Vaaliliittoon kuuluvia ehdokkaita kutsutaan ehdokaslistaksi.

10. Milloin ehdokasnumerot ovat tiedossa?

Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmän kokouksessaan 8.10.2018. Tämän jälkeen ehdokasnumerot pyritään antamaan tiedoksi vaaliryhmittymille mahdollisimman pian.

11. Milloin saa mainostaa ja missä?

Eri vaaliryhmittymien vaalipäälliköt sopivat keskenään mainostamissäännöistä. Yliopisto rajoittaa mainostamista omissa tiloissaan, ohjeet päivitetään HYYn vaalisivuille mahdollisimman pian. Myös eri tilojen (opiskelijahuoneet, kerhotilat yms.) käyttäjät voivat asettaa rajoituksia mainostamiselle. Sähköpostilistoilla ei saa mainostaa, ellei sähköpostilistan hallinnoija sitä erikseen salli.

12. Vaalitulos jännittää! Voinko seurata ääntenlaskua?

Vaalivalvojaiset järjestetään äänestyksen päätyttyä viimeisenä vaalipäivänä. Myös netissä on mahdollista seurata vaalituloksen kehittymistä.

13. Milloin tulos on selvillä?

Vaalitulos on selvillä viimeisen vaalipäivän (7.11.) iltana noin klo 20.

14. Milloin uusi edustajisto aloittaa työnsä?

Uusi edustajisto aloittaa 1.12.2018.

15. Luin nämä ohjeet, ylioppilaskunnan säännöt ja vaalijärjestyksen, mutta en siltikään saanut vastausta kysymykseeni. Kuka auttaa?

Ehdokasasetteluun liittyvissä kysymyksissä neuvovat ylioppilaskunnan vaalikoordinaattori Silva Loikkanen (046 921 7850 tai vaalit@hyy.fi) sekä pääsihteeri Aaro Riitakorpi (0400 816 426 tai paasihteeri@hyy.fi). Muissa kysymyksissä voit kääntyä myös keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Suvi Pulkkinen (puheenjohtajat@hyy.fi) puoleen.