HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Olemme osa akateemista yhteisöä!

Opiskelija ei ole yliopistossa professorin tai lehtorin oppilas, vaan nuorempi kollega. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijat ovat mukana tekemässä yliopistoa koskevia päätöksiä ja kehittämässä opetusta entistäkin paremmaksi.

Helsingin yliopiston opiskelijat ovat vuodesta 1991 lähtien voineet osallistua yliopiston päätöksentekoon kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Kolmikanta tarkoittaa, että kaikilla yliopiston sisäisillä ryhmillä – opiskelijoilla, professoreilla ja muulla henkilökunnalla – on edustajansa hallinnon toimielimissä.

Hallinnon opiskelijaedustajat äänitorvena

Äänitorvenasi yliopistohallinnossa toimivat hallinnon opiskelijaedustajat eli tuttavallisemmin hallopedit. Päätöksentekoon voit vaikuttaa suoraan kääntymällä oman opiskelijaedustajasi puoleen. Tiedekunnalle, koulutusohjelmalle ja yliopistopalveluille voi myös itsenäisesti tehdä aloitteita toiminnan kehittämisestä.

Muistathan, että opintoasioissa sinä, opiskelija, olet asiantuntija. Toimielimissä istuvat opiskelijat ovat sinun edustajiasi, ja yliopistopalveluiden tarkoitus on nimensä mukaisesti tuottaa yliopistoyhteisöä tukevia palveluita. Jos siis kohtaat ongelmia opinnoissasi tai keksit ideoita yliopiston kehittämiseksi, sinä voit vaikuttaa.

Vaikuttaa voit esimerkiksi näin:

  • Kerro mitä ajattelet, jotta yliopiston toimintaa kehitettäisiin oikeaan suuntaan sen pohjalta.
  • Mikäli koulutusohjelmassasi tai tiedekunnassasi on jokin opiskelijoita askarruttava kysymys, apua saat myös omasta aine- tai tiedekuntajärjestöstäsi. Voit myös kääntyä ylioppilaskunnan puoleen ongelmasi kanssa.
  • Asiaansa voi ajaa myös ryhtymällä itse hallinnon opiskelijaedustajaksi. Useimmiten opiskelijaedustajien kausi hallintoelimissä kestää kaksi vuotta. Monia opiskelijaedustajan paikkoja täydennetään myös tämän kaksivuotisen kauden aikana.
  • Lisäksi voit lähteä mukaan erilaisiin työryhmiin ja muihin toimielimiin, joissa kehitetään yliopiston toiminnan eri osa-alueita. Näitä ovat esimerkiksi kirjastojen neuvottelukunnat, kielikeskuksen opetuksenkehittämisryhmä ja yliopiston tieteenalarahastojen hoitokunnat.


Ajankohtaiset tiedot nykyisistä opiskelijaedustajista saa kyseessä olevasta tiedekunnasta ja avoimet tehtävät julkaistaan haettavaksi täällä. Voit myös kysyä lisätietoja opiskelijaedustajista vastaavalta HYYn asiantuntijalta.

Mitä ylioppilaskunta tekee?

Ylioppilaskunta osallistuu opiskelijoiden aseman parantamiseen yliopistossa ja vie eteenpäin opiskelijoille tärkeitä asioita. HYYn asiantuntijoiden työhön kuuluu aktiivinen keskustelu yliopistopalveluiden ja yliopiston johdon kanssa sekä ylioppilaskunnan edustaminen erilaisissa työryhmissä. HYY lähettää myös vuosittain edustajansa valtakunnallisille opintoasiainpäiville sekä moniin muihin koulutuspolitiikkaan liittyviin tapahtumiin.

HYY tarjoaa myös koulutusta ja vertaistukea sekä hallinnon opiskelijaedustajille että HYYn piirissä toimivien järjestöjen opintovastaaville. Opiskelijaedustajille, opintovastaaville ja muille kiinnostuneille järjestettävistä koulutuksista tiedotetaan koulutuskalenterissa (linkki julkaistaan pian). Lisätietoja saat myös opiskelijaedustajista vastaavalta HYYn asiantuntijalta.

Kaikki koulutuspoliittisista asioista kiinnostuneet voivat vapaasti osallistua HYYn opintovaliokunnan toimintaan.