HYY vaikuttaa

Kehitysyhteistyö

Kehitysyhteistyö on tärkeä osa HYYn yhteiskunnallista vaikuttamista ja HYYssä on tehty kehitysyhteistyötä eri muodoissa jo 1950-luvulta lähtien. Ylioppilaskunta on ottanut vahvasti kantaa valtion kehitysyhteistyömäärärahojen korotuksen puolesta ja HYY ohjaa joka vuosi 0,7 % toimintataloutensa menoista suoraan kehitysyhteistyöhön.

HYYllä on oma kehitysyhteistyöhanke Bangladeshissa

HYY toteuttaa Bangladeshissa vuosina 2016-2018 yhteisöjen ilmastokestävyyteen keskittyvää kehitysyhteistyöhanketta. ”Yhteisölähtöinen ilmastokestävyysohjelma Bangladeshissa” -hankkeessa HYYn yhteistyökumppani on bangladeshilainen kansalaisjärjestö BARCIK, joka edistää paikallisen tiedon ja osaamisen huomioon ottamista kehityshankkeissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa. Bangladesh-hanke on HYYn omarahoitteinen hanke, johon käytetään vuosittain 0,7 % HYYn toimintatalouden menoista. Lisäksi toimintaa tuetaan varainhankinnan ja Unicafe-ravintoloissa järjestettävien Bangladesh-päivien kautta. Valiokunta suunnittelee myös uutta kehitysyhteistyöhanketta tuleville vuosille.
Hankkeen lisäksi HYYn kehitysyhteistyövaliokunta järjestää vuosittain kehy-viikon ja julkaisee Kimppu-verkkolehteä.

HYYn kehitysyhteistyötoiminnasta vastaavat kehitysyhteistyöasioista vastaava hallituksen jäsen ja hallituksen alainen kehitysyhteistyövaliokunta. Valiokuntaan ovat tervetulleita kaikki toiminnasta kiinnostuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Valiokunta kokoustaa lukukausien aikana joka toinen viikko ja järjestää ekskursioita, keskusteluiltoja ja muita tapahtumia.

Ajankohtaiset tiedot hankkeista ja muusta kehitysyhteistyötoiminnasta löydät kehitysyhteistyövaliokunnan sivuilta.