HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen kaupungissa

Helsinki - opiskelijan koti

Helsinki on Suomen suurin opiskelijakaupunki. Joka kymmenes helsinkiläinen on korkeakouluopiskelija. Yksistään HYYn jäsenistä asuu Helsingissä noin 20 000, yhteensä korkeakouluopiskelijoita on yli 62 000.

Kunnallisella tasolla päätetään useimmista asukkaiden arkeen  vaikuttavista asioista: asumisesta, liikkumisesta, sairaaloista, teistä ja  kirjastoista.

HYY tekee merkittävää kaupunkivaikuttamistyötä. HYYn yksin tai yhdessä  muiden  pääkaupunkiseudun opiskelijajärjestöjen tai muiden toimijoiden  kanssa  saavuttamia asioita viime vuosilta ovat muun muassa:

  • Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen yhtenäinen 50 %:n opiskelija-alennus vuodesta 2006 lähtien
  • Vuodesta 2010 lähtien myös pääkaupunkiseudun vaihto-opiskelijat ovat oikeutettuja joukkoliikenteen 50 %:n opiskelija-alennukseen
  • Opiskelija-  ja nuorisoasuntotuotannon vuositavoite on Helsingissä  vuonna 2012  nostettu 300 asuntoon, ja vuonna 2016 pelkästään opiskelija-asuntotuotannon tavoite 300 asuntoon (+100 nuorisoasuntoa), mikä pidemmällä tähtäimellä auttaa helpottamaan opiskelijoiden asuntopulaa
  • Opiskelijoille on aktiivisella kulttuuriedunvalvonnalla saatu useita uusia kulttuurietuja.


HYY on tehnyt kolme kunnallisaloitetta, joiden etenemistä valtuustossa seurataan. Aloitteet ovat:
- opiskelija-asuntojen kaavoittaminen uusille alueille
- Helsingin yliopiston keskustakampuksen katujen muuttaminen kävelykaduiksi
- poikittaisliikenteen parantaminen korkeakoulukampusten välille

HYYn kaupunkiohjelma 2016–2020 esittelee ylioppilaskunnan tavoitteet tulevaisuuden Helsingiksi.

HYY vaikuttaa pääkaupunkiseudun päättäjiin yhteisillä tavoitteilla pääkaupunkiseudun opiskelijoiden World Student Capital -verkoston kanssa. Kolme kärkitavoitetta on kirjattu kaupunkiohjelman alkuun. Syksyllä 2016 Helsingin opiskelija- ja ylioppilaskunnat lanseerasivat yhdessä Tiederatikka2025-kampanjan, joka kuntalaisaloitteen avulla tavoittelee uutta, kymmenen korkeakoulukampusta yhdistävää poikittaista pikaratikkayhteyttä.

Kaupunkivaikuttamista ylioppilaskunnassa koordinoivat asiasta vastaava hallituksen jäsen ja asiantuntija.