HYY vaikuttaa

Kampanjat

HYY järjestää kampanjoita tärkeiden edunvalvontatavoitteiden läpisaamiseksi. Kampanjoiden tarkoitus on sekä vaikuttaa päättäjiin että osallistaa ylioppilaskunnan jäsenistöä. Usein kampanjat sijoittuvat kunta- tai eduskuntavaalien tai Helsingin yliopiston strategiaprosessin yhteyteen. Keväällä 2013 HYY kampanjoi yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa opintorahapainotteisen opintotuen puolesta teemalla Näpit irti opintotuesta.

HYYn tärkeimpiä yhteistyökumppaneita kampanjoissa ovat muut pääkaupunkiseudun ylioppilas- ja opiskelijakunnat sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL).