HYY vaikuttaa

Vaikuttaminen yliopistolla

Hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijaedustajat – opiskelijoiden puolustajat yliopistolla

Miksei kaikkia tenttejä voi tehdä tenttiakvaariossa tai netissä?
Eikö tenttikirjoja ei ole koskaan tarpeeksi?
Onko lähiopetusta liian vähän?
Tuntuuko joskus siltä, ettei opintoihin saa neuvontaa? 

Suomalaisen yliopistodemokratian hienoimpia asioita on se, että myös opiskelijat käyttävät valtaa yliopistolla. Opiskelijoilla on omat edustajansa yliopiston päätöksenteossa kaikkialla: niin koulutusohjelmissa, tiedekunnissa kuin koko yliopiston hallituksessa. 

Opiskelijaedustajat valvovat, ettei opiskelijoiden etua tallota opiskelua ja opiskelijoiden elämää koskevista asioista päätettäessä. He tuovat opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin kokouksissa, edistävät ja puolustavat opiskelijoille tärkeitä asioita ja kehittävät yliopistoa yhä enemmän opiskelijoiden näköiseksi.

Kenestä tahansa voi tulla opiskelijoiden äänitorvi. Vaatimuksia on vain kaksi: hakijan on oltava läsnäoleva opiskelija Helsingin yliopistossa eikä hän saa olla päätoimisessa työsuhteessa yliopistoon.

Syksyllä 2019 HYY valitsee opiskelijaedustajat tiedekuntaneuvostoihin sekä yliopistokollegioon kaudelle 2020-2021. Katso oman tiedekuntasi edustajan paikan hakuilmoitukset Avoimet haut -sivulta.

Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii dekaani. Tiedekuntaneuvosto kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, vastaa tutkimuksen ja opetuksen laadun hallinnasta, päättää tutkintovaatimuksista, opetusohjelmasta, opiskelijoiden valinnan perusteista sekä käsittelee tiedekunnan laajakantoiset suunnitelmat ja muut periaatteellisesti tärkeät asiat.

Yliopistokollegio valitsee yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet hallitukseen, yliopiston kanslerin ja tilitarkastajat sekä vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Tiedekuntaneuvostossa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi ja tieteenalasi tulevaisuuteen, kollegiossa koko yliopiston suuntaan. Opiskelijaedustajana tuot opiskelijoiden näkökulman kuulluksi ja luot samalla hyödyllisiä verkostoja. Työstä voi myös saada opintopisteitä, ja kokouksista maksetaan kokouspalkkio.

Lisätietoa syksyllä 2019 avoinna olevista opiskelijaedustajan paikoista saat hakuilmoituksista.

Jos opiskelijaedustajien valintaprosessista herää kysymyksiä, tarkista usein kysytyt kysymykset, joista saatat löytää nopean vastauksen. Valintamenettelyä on kuvattu tarkemmin täällä. Opiskelijaedustajien valintaa koskevasta ohjesäännöstä löydät myös lisää tietoa tehtävistä. Jos tästäkään ei ole apua, voit aina olla yhteydessä HYYn opiskelijaedustajista vastaavaan asiantuntijaan.

HYYn kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu opas opiskelijaedustajan työhön on hyödyllinen tietopaketti myös suomen- ja ruotsinkielisille edustajille ja sellaisiksi aikoville!