HYY vaikuttaa

  • HYY osallistuu keskitetysti opiskelijoiden aseman parantamiseen yliopistossa ja vie eteenpäin opiskelijoille tärkeitä asioita.

  • HYY pyrkii aktiivisesti herättämään keskustelua ottamalla kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

  • HYYssä kehitysyhteistyö on tärkeässä roolissa, ja ylioppilaskunta on ottanut vahvasti kantaa valtion kehitysyhteistyömäärärahojen korotuksen puolesta.

  • Helsinki on Suomen suurin opiskelijakaupunki. Joka kymmenes helsinkiläinen on korkeakouluopiskelija. HYY tekeekin merkittävää kaupunkivaikuttamistyötä.

  • HYY järjestää säännöllisesti kampanjoita tärkeiden edunvalvontatavoitteiden läpisaamiseksi.