Sonja Naalisvaara SYL:n hallitukseen 2023!

Olen Sonja Naalisvaara ja haen Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen 2023 tekemään entistäkin vaikuttavampaa opiskelijaliikettä ja varmistamaan, että meidän opiskelijoiden ääni kuuluu tulevana eduskuntavaalivuonna.

Kuka Sonja?

 • Ympäristötieteen kandidaatti, kestävän kehityksen maisteriopiskelija, 28v.
 • HYYn hallituksen jäsen (kaupunki, asuminen, terveys ja kehitysyhteistyö)
 • Kotoisin Rovaniemeltä
 • Empaattinen, määrätietoinen ja käytännönläheinen
 • Vahvuudet: vaikuttaminen, kyky oppia uutta sekä yhteistyö- ja organisointitaidot
 • Rakastan to-do- listoja, karaokea, patikointia sekä Panda-koiraani!

Miksi Sonja?

Ensi vuosi on SYL:n tärkein vuosi tulevalla nelisvuotiskaudella, sillä ensi vuonna päätetään seuraavan hallituksen hallitusohjelmasta. SYL:n hallitukseen tarvitaan tiimipelaaja, jolla on vahvaa substanssiosaamista, poliittista silmää, kyky vaikuttaa sekä ottaa asiat haltuun nopeallakin aikataululla.

Kuluvan vuoden aikana olen oppinut kuinka systemaattista ja tavoitteellista vaikuttamistyötä tehdään. Yksi vaikuttamisen projekti on ollut HSL:lle tuen saaminen valtiolta, jotta opiskelijoiden lippujen hinnat eivät nousisi. Tätä on tehty yhteistyössä niin Helsingin kaupungin kuin HSL:n kanssa ja olen edistänyt asiaa esimerkiksi mielipidekirjoituksen ja World Student Capital ry:n kannanoton kautta. Olen myös kartuttanut tietämystä ja ymmärrystä YTHSn toiminnasta sekä nostanut mielenterveyden haasteiden vaikutuksia tietoisuuteen.

Ennen vuoden alkua asuntopolitiikka oli itselleni aivan vieras käsite, mutta ei mennyt kauankaan, kun lausuimme yhteishallintolaista ja olin pitämässä puhetta opiskelija-asumisesta International Social Housing -festivaaleilla. Vahvuuksiani ovatkin esimerkiksi kyky oppia nopeasti uutta, vaikuttavien toimien määrätietoinen edistäminen ja organisointitaidot. Minulla on poliittista pelisilmää ja osaan vaikuttamisen paikoissa löytää parhaimmat tavat vaikuttaa juuri siihen tilanteeseen. Nämä ovat erityisen tärkeitä taitoja juuri ensi vuoden SYL:lle.

Siksi Sonja.

Sonjan SYL

  • Vaikuttava ja opiskelijoiden näköinen eduskuntavaalikampanja

   Kuten sanottu, ensi vuosi on kriittisen tärkeä vuosi SYL:n ja opiskelijoiden kannalta. Meidän on varmistettava, että opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi eduskuntavaalien aikana ja näkyy myös tulevassa hallitusohjelmassa. Tämä vaatii koko ylioppilasliikkeen panosta ja siksi SYL:n tuleekin kommunikoida keväällä aktiivisesti ja avoimesti ylioppilaskuntien kanssa. Materiaalien tulee tulla ajoissa ja kolmella kielellä. Kampanjan kärkien täytyy olla selkeät ja koko y-liikkeen samalla sivulla, jotta me opiskelijat saamme yhdessä tehtyä vaikuttavan ja meidän näköisen eduskuntavaalikampanjan.

   Ensi vuonna haluan olla SYL:ssä edistämässä seuraavia asioita:

   • Opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen
   • Opiskelijoiden terveydenhoidon varmistaminen ja mielenterveysongelmien juurisyiden ehkäiseminen
   • Kestävyyskriisin torjuminen
  • Toimeentulon turvaaminen

   Kuten me opiskelijat tiedämmekin, opiskelijoiden toimeentulo on jo niin hataralla pohjalla, että se vaikuttaa  jaksamiseemme ja mielenterveyteemme. Opiskelijat on saatava mukaan sosiaaliturvauudistukseen ja lainapainotteisuudesta on luovuttava,  jotta opiskelijat eivät enää joudu elämään köyhyysrajan alapuolella ja velaksi.

   Toimeentuloa on myös tarkasteltava pitkäkestoisesti. Asuminen on opiskelijoiden menoista suurin kuluerä. Edistämällä opiskelija-asumista turvaamme opiskelijoiden toimeentuloa erityisesti pitkällä tähtäimellä: kun yhä useammalla opiskelijalla on mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen opiskelija-asumiseen, hänellä on todennäköisemmin paremmat mahdollisuudet taloudellisesti tasapainoisempaan elämään sekä ylläpitää omaa jaksamistaan.

   Keväällä tullut asuntopoliittinen selonteko linjasi tavoitteeksi, että yli puolet opiskelijoista tulisi asua opiskelija-asunnoissa. Tämä on tärkeä ja kunnianhimoinen haaste, mutta sen toteuttaminen  vaatii paljon aktiivisia tekoja. Mielestäni SYL:n tulisi olla entistäkin aktiivisempi asuntopolitiikassa, sillä sen avulla voidaan edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa vahvasti  ja varmasti.

  • Opiskelijoiden terveyden turvaaminen ja mielenterveyden juurisyyt

   YTHS:n tilanne on kestämätön. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden kysyntä on tuplaantunut, eivätkä opiskelijat saa tarvitsemaansa apua. YTHS:n resurssit on turvattava ja opiskelijoiden hoitoon pääsy on varmistettava. SYL:n tulisi entistäkin enemmän vaikuttaa juuri YTHS:n puolesta, sillä kukaan muu ei sitä tee, eikä YTHS:n omat resurssit siihen riitä. YTHS:llä tulee myös olla mahdollisuus keskittyä perustoimintojen kehittämiseen, useiden hankeprojektien sijaan.

   Mielenterveyttä tarkastellessa emme voi kuitenkaan keskittyä ainoastaan mielenterveyspalveluiden turvaamiseen, vaan meidän on myös keskityttävä mielenterveysongelmien juurisyiden ehkäisemiseen. Taloudellinen epävarmuus aiheuttaa stressiä ja altistaa mielenterveysoireille. Osa opiskelijoista joutuu käymään töissä jaksamisensa hinnalla. Samaan aikaan meiltä vaaditaan tavoiteajassa valmistumista ja aktiivista verkostoitumista yliopistoyhteisössä. Tämän kaiken lisäksi elämme tällä hetkellä useiden kriisien keskellä: tulevaisuus voi näyttäytyä opiskelijalle hyvinkin epävakaana ympäristökriisin ja Venäjän hyökkäyksen keskellä. Tästä syystä mielenterveyskriisin purkamisessa on kysymys niin sosiaalipolitiikasta, koulutuspolitiikasta kuin kestävyyskriisin torjumisesta.

  • Kestävyyskriisi ei odota

   SYL:n on oltava mukana torjumassa kestävyyskriisiä, sillä kyseessä on SYL:n,  meidän nykyisten kuin myös tulevien opiskelijoiden tulevaisuuden turvaaminen. Maapallon kantokyky on koetuksella ja sen rajat on jo ylitetty esimerkiksi ilmastokriisin, luontokadon ja maankäytön suhteen. Nämä kaikki ongelmat  liittyvät toisiinsa ja kiihdyttävät toinen toisiaan. Siksi aktiivisia ja konkreettisia toimia tarvitaan heti. Kaiken tämän lisäksi Venäjän hyökkäys on saanut meidät kaikki ymmärtämään, kuinka on entistäkin tärkeämpää  päästä irtautumaan fossiilisista polttoaineista. Kestävyyskriisin torjuminen onkin myös  turvallisuuskysymys.

   Tämän vuoksi meidän tulee vaatia esimerkiksi hiilinielujen kasvattamista, uhanalaisten ekosysteemien suojelua ja vero- ja tukijärjestelmien muuttamista kestävämpään suuntaan. SYLn tulee vaatia kestävyystoimia niin kansallisesti kuin myös EU-tasolla. Kyseessä on meidän opiskelijoiden tulevaisuus ja  tarvitsemme toimia nyt.

Kokemus

 • 2022    Hallituksen jäsen 2022 (Kaupunki, asuminen, terveys, kehitysyhteistyö)

  2021    HYYn Vihreät edustajistoryhmän puheenjohtaja

  2021    Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeen koordinaattori

 • 2022    Kestävyys kannattaa, kannata kestävyyttä -hankkeen ohjausryhmän jäsen

 • 2022    Nimitysvalmisteluvaliokunnan jäsen

  2022    Asumisen yhteistyöelimen varajäsen

 • 2022    Hallituksen jäsen (sihteeri, eduskuntavaaliohjelma)

 • 2022     Kollegion varajäsen

  2022    Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen

  2022    Reilun kaupan tiimin jäsen

  2019-2022 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsen

 • 2020 Opintovastaava

 • 2019    Puheenjohtaja

  2018     Sihteeri

 • 2018, 2019 Näyttelijä

  2019    Tapahtumavastaava

  2020    Yrityssuhde- ja sponsorointivastaava

Ota yhteyttä!

 

Seuraa somessa!