Opas

Järjestötuet

Tärkeä osa opiskelijaelämää ja koko yhteisöämme ovat lukuisat erilaiset järjestöt, jotka mahdollistavat monipuolista toimintaa jäsenillemme. Tilojen, koulutusten ja neuvonnan lisäksi tarjoamme järjestöille myös rahallisia tukia, jotka ovat kaikkien piirissämme toimivien järjestöjen haettavissa.

Tästä oppaasta löydät tietoa siitä, minkälaisia tukia tarjoamme ja miten niitä voi hakea.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus

Vuosittain piirissämme toimiville järjestöille jaettava toiminta-avustus on suurin jakamamme järjestötuki. Toiminta-avustuksilla tuetaan järjestöjen perustoimintaa, eli niitä ei voi hakea vain tiettyyn tarkoitukseen tai projektiin. Toiminta-avustuksilla haluamme auttaa järjestöjä tekemään opiskelijaelämästäsi mahdollisimman antoisaa ja monipuolista.

 • Toiminta-avustusta haetaan heti alkuvuodesta. Yleensä hakemukset pyydetään palauttamaan viimeistään helmikuun lopussa. Voimassa olevat hakuohjeet löydät tämän oppaan lopusta.

 • Toiminta-avustusta haetaan täyttämällä hakulomake TAHLO-järjestelmässä hakuajan loppuun mennessä.

 • Hakemusta varten tarvitaan yleensä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, edeltävän vuoden tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus, toimintakertomus sekä toimintakalenteri. Voimassa olevat hakuohjeet löydät tämän oppaan lopusta.

 • Opiskelijajäsenistä koostuva HYYn talousjohtokunta päättää vuosittain toiminta-avustusten myöntämisestä. Talousjohtokunta vahvistaa alkuvuodesta hakukriteerit, minkä jälkeen haku aukeaa. Talousjohtokunnan jäsenet käsittelevät hakemukset ja päättävät tuen myöntämisestä.

 • Talousjohtokunta vahvistaa vuosittain tuen myöntämisen kriteerit. Tarkasteltavana on useimmiten järjestön koko, tapahtumien määrä, osallistumisaktiivisuus ja toiminnan laatu.

Järjestölehtituki

Järjestölehtituki

Opiskelijalehdillä on pitkät perinteet, joiden vaalimista haluamme auttaa. Järjestölehtitukea voi hakea toiminta-avustusten haun yhteydessä. Järjestölehtituella autamme kattamaan lehtien toimituskustannuksia.

Kalustetuki

Kalustetuki

Kannustamme tiloissamme toimivia järjestöjä pitämään tiloista hyvää huolta ja tekemään niistä viihtyisiä. Tilojen kalustehankintoja varten järjestöt voivat hakea kalustetukea, jolla tuetaan erityisesti sisustustarvikkeiden hankintaa. Kalustetukea voit hakea vaikka heti, sillä se on haettavissa ympäri vuoden!

  • Suunnittele hankinta

   Kalustetuella tuemme erityisesti esim. pöytien, tuolien, lukollisten kaappien ja muiden vastaavien sisustustarvikkeiden hankintaa. Selvitä hankinnan hinta ja laadi hankinnalle budjetti. Kalustetuella haluamme kattaa osan hankittavan kalusteen hinnasta, mutta odotamme myös tukea hakevan järjestön osallistuvan kustannuksiin.

  • Lähetä hakemus

   Tukea voit hakea lähettämällä järjestöasiantuntijallemme vapaamuotoisen hakemuksen osoitteeseen jarjesto@hyy.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tukea hakeva järjestö, hankittava kaluste, hankinnan budjetti ja perustelut hankinnalle.

   Vaihtoehtoisesti voit lähettää hakemuksen meille postitse osoitteeseen Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, PL 1099, 00101 HELSINKI.

  • Tee hankinta

   Kun olet saanut meiltä hyväksynnän hakemukselle, järjestösi voi hankkia suunnitellun kalusteen. Muistakaa säilyttää kuitit ostoksesta!

  • Toimita kuitit meille

   Kun hankinta on tehty ja upea uusi kaluste löytyy järjestötilastanne, on aika toimittaa kopiot kuiteista meille. Ne voi lähettää sähköpostitse tai kirjeitse samaan osoitteeseen kuin mihin toimitit hakemuksen.

Projektituki

Projektituki

Matti kukkarossa, mutta pää täynnä ideoita? Haluamme mahdollistaa luovia ja opettavaisia projekteja, joihin yksittäisellä opiskelijalla tai opiskelijajärjestöllä ei olisi varaa ilman tukea. Projektituki on yleensä haettavissa keväällä. Tiedotamme projektitukihausta erikseen nettisivuillamme ja järjestötiedotteessa.

Tukien hakukriteerit

Toiminta-avustuksen hakuaika ja tarvittavat liitteet 2022

 • järjestöt

Toiminta-avustuksen ennakon myöntämisen kriteerit 2022

 • järjestöt

Kalustetuen myöntämisen ehdot

Projektituen myöntämisen ja käytön ehdot 2023

Toiminta-avustuksen myöntämisen ja käytön ehdot

Toiminta-avustusjakomalli 2023 FIN

jarjestolehtituen-myontamisen-ja-kayton-ehdot