HYYn järjestöt

Kaikille avoin järjestötoiminta kartuttaa käytännön kokemuksia ja tuo yhteen samanhenkisiä ystäviä. Tekemistä löytyy aine- ja tiedekuntajärjestöistä, osakunnista sekä politiikasta, musiikista, urheilusta ja kulttuurista kiinnostuneille. Jos omaa järjestöä ei löydy, voit perustaa sellaisen!

Aine- ja tiedekuntajärjestöt

Aine- ja tiedekuntajärjestöt

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa, joissa kaikissa opiskelijat ovat muodostaneet erilaisia järjestöjä yhdistämään samaa alaa opiskelevia ylioppilaita. Useissa tiedekunnissa ainejärjestöjen yhteistyötä koordinoi tiedekuntajärjestö. Yliopistossa toimii myös tiedekuntarajat ylittäviä monitieteisiä ainejärjestöjä.

 • Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (teologia)
  Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys TYT on Helsingin yliopiston teologian opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1853, ja se on vanhin yliopiston piirissä toimivista aine- ja tiedekuntajärjestöistä. TYT valvoo jäsentensä etuja opinto- ja työllisyysasioissa, järjestää monipuolista toimintaa ja tapahtumia ja kustantaa kulttuurilehti Kyyhkystä.

   

  Mythos ry (uskontotiede)
  Mythos on uskontotietelijöiden oma ainejärjestö, joka toimii kahden tiedekunnan (humanistisen & teologisen) opiskelijoiden iloksi. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki uskontotiedettä opiskelevat sekä siitä kiinnostuneet. Mythos tarjoaa aktiivisesti toimintaa mm. sitsien, erilaisten juhlien, ekskursioiden ja muiden tapahtumien muodossa. Tule rohkeasti mukaan tutustumaan uskontotieteilijöihin!

   

  Orbis (International Students in the Faculty of Arts and Faculty of Theology)
  Orbis is a student organization aimed at international and internationally-minded students in the Faculties of Arts and Theology at the University of Helsinki. We introduce the new international students to student life, provide opportunities for internationals and Finns alike to meet and network; promote and protect international interests especially within the faculties, but also more generally.

 • Codex rf (oikeustiede, ruotsinkielinen)

   

  Justus ry/rf (oikeustieteellinen, Vaasa)

   

  Pykälä ry (oikeustiede)
  Postiosoite: Sörnäisten rantatie 33 B, 5. krs. 00500 Helsinki
  toimisto@pykala.fi
  Toimisto: Mannerheimintie 3 B, 5. krs. 00100 Helsinki
  puh: 050 305 2166
  avoinna ti-ke klo 16.30-19.00, to 10.00-14.00
  PJ 2023 Riikka Lahtinen, puheenjohtaja@pykala.fi
  Siht. 2023 Tuukka Hörkkö, yrityssuhdevastaava@pykala.fi
  Oikeudellista neuvontaa HYY:n jäsenille: oikeusapu@helsinki.fi

 • Foni Ry (logopedia)
  Foni ry on vuonna 1970 perustettu ainejärjestö, joka pitää huolta logopedian opiskelijoiden oikeuksista Helsingin yliopistolla. Foni järjestää jäsenilleen opintoja ja hyvinvointia tukevaa toimintaa sitseistä asiantuntijaluentoihin sekä huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta.

   

  Hammaslääketieteenkandidaattiseura (hammaslääketiede)
  Hammaslääketieteenkandidaattiseura ry (HLKS) on Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijoiden vuonna 1945 perustama ainejärjestö. Seuran johdossa toimii 10-henkinen hallitus ja hallituksen apuna toimihenkilöitä, jotka valitaan aina vuodeksi kerrallaan. HLKS pyrkii vaikuttamaan jäsenistönsä hyväksi koulutus- ja ammattiasioissa.

   

  Impactus Ry (translationaalinen lääketiede)
  Impactus Ry acts as the student association for students enrolled in the Translational Medicine masters degree program at the University of Helsinki. Impactus Ry supports the common interests of current and graduated students. The organization aims to promote and enhance wellbeing among Translational medicine master’s students. Students of other disciplines are welcome to join Impactus Ry!

   

  Kompleksi ry (psykologia)
  Kompleksi on vuonna 1947 perustettu Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö. Siltavuorenpenkereeltä lääketieteelliseen tiedekuntaan muuttanut järjestömme löytyy nykyään Meilahdesta lääkisläisten, denttareiden ja logopedien keskeltä. Oli sitten kyseessä poikkitietellisistä bileistä parhaat Rajatilabileet tai Rexillä jatkoilu, meidän vaaleanlilat haalarimme ovat aina paikalla!

   

  Lääketieteenkandidaattiseura ry (lääketiede)
  Lääketieteenkandidaattiseura on vuonna 1933 perustettu Helsingin Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on toimia jäsenistönsä edustajana sekä etujen ajajana opinnollisissa, ammatillisissa ja sosiaalisissa asioissa. Pyrimme tukemaan opiskelijoita opinnoissa ja mahdollistamaan mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

   

  Medicinarklubben Thorax rf (lääketiede, ruotsinkielinen)
  Medicinarklubben Thorax rf är ämnesföreningen för medicine-, odontologie- och veterinärmedicinestuderande vid Helsingfors universitet, grundad år 1931. Till vår centrala verksamhet hör ordnandet av olika slags evenemang för våra medlemmar och bevakandet av våra medlemmars intressen inom studieärenden. Thorax har Finlands äldsta spextradition, som föddes år 1952. Ett nytt spex uppförs årligen.

 • Humanisticum ry. (tiedekuntajärjestö)
  Humanistisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö ja ainejärjestöjen kattojärjestö.
  Ihastunut ihmistieteisiin? Hulluna humanismiin? Tule mukaan yhteishumanistiseen toimintaan ja hauskanpitoon Suomen suurimman ja monipuolisimman tiedekuntajärjestön kanssa!

   

  Aistimus ry (estetiikka)
  Aistimus ry on Helsingin yliopiston estetiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tarkoitus on tuoda yhteen, tukea, virkistää ja aktivoida aineen opiskelijoita sekä toimia estetiikan opiskelijoiden etujärjestönä. Aistimuksen tavoitteena on kehittää estetiikkaa oppiaineena ja tieteenalana.

   

  Aksentti ry (suomen kieli ja kulttuuri)
  Helsingin yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestö Aksentti ry on toiminut vuodesta 2010 lähtien skk:laisten hyvinvoinnin, oikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ainejärjestön jäseneksi voi liittyä jokainen Skk-opintosuunnan opiskelija.

   

  Aspekti ry (yleinen kielitiede ja kieliteknologia)
  Aspekti ry on kielitieteiden eli lingvistiikan (yleinen kielitiede, kieliteknologia ja fonetiikka) opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka toimii Helsingin yliopistossa. Aspektiin voivat liittyä kaikki pääaine- ja sivuaineopiskelijat sekä myös muut kielitieteistä kiinnostuneet. Aspekti on toiminut vuodesta 1968.

   

  Bouffe ry (ranskalainen filologia)
  Ranskan kielen opiskelijoiden ainejärjestö – c’est pour la vie que l’on étudie ! Bouffe valvoo etujasi yliopistossa ja johdattaa sinut ranskalaisen kulttuurin pariin sitsien, bileiden ja kulttuuririentojen muodossa. Majailemme Uuden ylioppilastalon 5.kerroksessa, kapua siis iloiseen joukkoomme! En savoir plus: Facebook, Instagram.

   

  Daina ry (balttilaiset kielet ja kulttuurit)

   

  Dilemma ry (filosofia)
  Yli 50 vuotta ajattelemista ja olemista – Dilemma Ry on Helsingin filosofian opiskelijoiden ainejärjestö. Tutustu järjestölehtemme Minervan Pöllön nettiversioon.

   

  Divina Compagnia ry (italialainen filologia)

   

  Eidos ry (taidehistoria)
  Eidos (kreik. eidos = kuva, muoto) on Helsingin yliopiston taidehistorian opiskelijoiden ainejärjestö. Opiskelijoiden edunvalvonnan lisäksi reagoimme ajankohtaisiin asioihin, luomme suhteita kulttuurialan ammattikenttään ja järjestämme monipuolisia tapahtumia illanvietoista ekskursioihin. Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme!

   

  Fibula ry (arkeologia)
  Fibula ry on arkeologian opiskelijoiden ainejärjestö, joka keskittyy arkeologian opiskelijoiden edunvalvontaan ja ajankohtaisten tapahtumien järjestämiseen heille. Toivotamme tervetulleiksi toimintaan mukaan kaikki arkeologiasta kiinnostuneet opiskelijat!

  Yhetystiedot: Instagram.

   

  Frontier ry (Pohjois-Amerikan tutkimus)

   

  Historicus (historia, ruotsinkielinen)
  Historicus r.f. är ämnesföreningen för de svenskspråkiga historiestuderande vid Helsingfors universitet. Vår förening erbjuder mångsidigt, roligt och lärorikt program. Avanti popolo!

   

  Intelligenzia ry (kognitiotiede)

   

  Karavaani ry (Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit)
  Karavaani on vuonna 1977 perustettu Helsingin yliopiston Aasian, Afrikan ja Lähi-idän kielten ja kulttuurien opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestöömme ovat tervetulleita kaikki näistä aloista kiinnostuneet!

   

  Katharsis ry (yleinen kirjallisuus)
  Katharsis ry on yleisen kirjallisuustieteen, jo yli 50 vuotta vanha ainejärjestö! Järjestämme hauskoja, monipuolisia tapahtumia ja pidämme huolta tärkeän oppiaineemme oikeuksista. Tervetuloa mukaan!

   

  Konteksti ry (kulttuurien tutkimus)
  Konteksti ry on Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman sisäisten opintosuuntien välistä yhteisöllisyyttä edistävä ainejärjestö, joka keskittyy erityisesti fuksitoimintaan. Kontekstin tärkein tehtävä on yhdistää kulttuurien tutkimuksen opintosuuntien opiskelijoita, järjestää yhteistä toimintaa, valvoa KUKA-opiskelijoiden etuja ja järjestää mielenkiintoista, matalan kynnyksen yhdistävää toimintaa.

   

  KouKi ry (käännöstieteet)
  Helsingin yliopistossa kääntämistä ja tulkkausta opiskelevien ainejärjestö. Vireää toimintaa jo vuodesta 1971. Hauskanpitoa, yhdessäoloa ja Vääntäjä-lehti. Käännöspalvelumme tarjoaa palvelujaan sopuhintaan. Sähköposti: kouki-hallitus@helsinki.fi.

   

  Kronos ry (Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia)
  Kronos ry on Helsingin Yliopiston historian opiskelijoiden vuonna 1945 perustettu ainejärjestö. Kronos järjestää jäsenilleen monipuolisia tapahtumia aina työelämäilloista pöytäjuhliin sekä hoitaa historianopiskelijoiden edunvalvontaa yliopistolla. Kronos julkaisee myös ainejärjestön omaa lehteä, Kronikkaa.

   

  Mythos ry (uskontotiede)
  Mythos on uskontotietelijöiden oma ainejärjestö, joka toimii kahden tiedekunnan (humanistisen & teologisen) opiskelijoiden iloksi. Toimintaan ovat tervetulleita kaikki uskontotiedettä opiskelevat sekä siitä kiinnostuneet. Mythos tarjoaa aktiivisesti toimintaa mm. sitsien, erilaisten juhlien, ekskursioiden ja muiden tapahtumien muodossa. Tule rohkeasti mukaan tutustumaan uskontotieteilijöihin!

   

  NEFA-Helsinki ry. (folkloristiikka ja kansantiede)
  Folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoiden ja tutkijoiden aktiivinen ainejärjestö. Paljon monipuolisia tapahtumia ja etenkin kahvia! Kaikki ihmisistä, historiasta, kulttuurista ja elämästä kiinnostuneet ovat tervetulleita. Yhteystiedot: Facebook, Instagram. Hallituksen sähköposti: nefa-hallitus@helsinki.fi; sähköpostilista: nefa-info@helsinki.fi

   

  Orbis (International Students in the Faculty of Arts and Faculty of Theology)
  Orbis is a student organization aimed at international and internationally-minded students in the Faculties of Arts and Theology at the University of Helsinki.
  We introduce the new international students to student life, provide opportunities for internationals and Finns alike to meet and network; promote and protect international interests especially within the faculties, but also more generally.

   

  Origo (alue- ja kulttuuritutkimus)*
  Origo on alue-ja kulttuurintutkimuksen ainejärjestö, joka suuntaa tapahtumansa Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Pohjois-Amerikan kulttuureista kiinnostuneille opiskelijoille. Tapahtumamme pyörivät pääsääntöisesti eri kulttuurien juhlapyhien ympärillä.

   

  Putkinotko ry (kotimainen kirjallisuus)
  Kotimaisen kirjallisuuden aktiivinen ja lämminhenkinen ainejärjestö. Kulttuurihyörinää, kirjapalkinto Toisinkoinen, Runosoul sekä kivaa yhdessäoloa. Tervetuloa mukaan! Njut av inhemsk litteratur med oss! Enjoy literature with us!

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  Repliikki ry (teatteritiede)
  Teatteritieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Edunvalvontaa, ekskursioita, virkistystoimintaa ja tietenkin teatteria monissa muodoissaan. Toimintamme on jäsentemme näköistä Tervetuloa vaikuttamaan!

  Yhteystiedot: Puheenjohtaja Veera Repo (veera.repo@helsinki.fi). Facebook, Instagram.

   

  Rupla ry (slaavilaiset kielet ja kulttuurit)
  Slaavilaisten ja balttilaisten kielten opiskelijoiden ainejärjestö. Pidämme hauskaa
  slaavilaisin ja balttilaisin maustein ja toimimme opiskelijoidemme ilona ja tukena. Haluamme tukea opiskelijoitamme luomaan näköalaa työelämään myös opintojen aikana. Meidät löydät helpoiten Facebookista ja Instagramista.

   

  Saga ry (pohjoismaiset kielet)
  Saga r.f. on virallisesti kaksikielinen pohjoismaisten kielten ja ruotsin kääntämisen ainejärjestö Helsingin yliopistossa. Jäsenistömme koostuu suomen- ja ruotsinkielisistä opiskelijoista.

  Saga r.f. är en ämnesförening för nordiska språk och svensk översättning vid Helsingfors universitet. Vår medlemskår består av både finsk- och svenskspråkiga studerande.

   

  Sasha (Aleksanteri-intituutti)
  Sasha is a student organisation of the Aleksanteri Institute, the Finnish Centre for Russian, Eurasian and Eastern European studies. Sasha organises events, such as parties, pub nights and work life discussions, related to Russia, Eurasia and Eastern Europe. Sasha also has a quarterly magazine Gazeta where we invite new members to contribute in various roles!

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Setenta ry (iberoromaaniset kielet)

   

  Siula ry (suomen kieli ja kulttuuri, suomen sukukielet)
  Suomen ja sukukielten rempseä remmi – tule toki völjyyn, elä suotta emmi! Kerhoja, juhlia, luontia lehden, viihdyntää Viroonkin retkiä tehden. Byrokratioistakaan ei ole huolta, Siula pitää pienen ihmisen puolta! Tietoa tapahtumista sähköpostilistalta siu-la@helsinki.fi

   

  SUB ry (englantilainen filologia)
  Sub ry is the student organization for students of English studies. We organize all sorts of events and advocate issues that matter to the students both in their studies and in their free time. Follow us on Instagram!

   

  Symposion ry (klassiset kielet)
  Klassillisen filologian ainejärjestö. Elävä kuolleiden
  kielten yhdistys! Julkaisemme Rostra-blogia. Kahvihetki
  joka pe klo 14 klass. fil. tiloissa. Lisätietoja: pj. Sofia Vierula, sofia.vierula@helsinki.fi. E-mail: symposion-lista@helsinki.fi

  Osoite: Klassillinen
  filologia, PL 24 (Unioninkatu 40), 00014 Helsingin
  yliopisto.

   

  Synkooppi ry (musiikkitiede)
  Synkooppi ry on Helsingin yliopiston musiikkitieteestä kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö ja yhdistys. Opiskelun vastapainoksi järjestämme illanviettoja, juhlia, ekskursioita, seminaareja sekä opintomatkoja ja julkaisemme Synkooppi-lehteä. Tervetuloa mukaan!

   

  Umlaut ry (germaaninen filologia)
  Saksanopiskelijoiden ainejärjestö. Sitsejä, Stammtisch-iltamia, ekskursioita, liikuntaa, Oktoberfest ym. hauskaa. Herzlich willkommen mit! Seuraa meitä Instassa!

 • Matlu ry (tiedekuntajärjestö)
  Matlu on matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö. Matlun ydintoimintaa on tiedekuntatason edunvalvonta johon kuuluu aktiivinen yhteydenpito tiedekunnan henkilökuntaan, hallinnon opiskelijaedustajiin sekä ylioppilaskuntaan. Matlun rooli yhteistyöjärjestönä näkyy lukuisissa oppiaine- ja tiedekuntarajat ylittävissä tapahtumissa.

   

  Limes ry (matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, maantiede, geologia)
  Kumpulan kampuksen poikkitieteellinen ainejärjestö! Järjestämme vuosittain muun muassa pöytäjuhlia, saunailtoja, fuksileirin sekä Limeksen appron. Myymme myös haalarimerkkejä, viittoja ja oppikirjoja.

  Hallituksemme tavoitat sähköpostitse osoitteesta hallitus@limes.fi. Opiskelijahuoneemme Toimisto sijaitsee Exactumin 1. kerroksessa, huone C132.

   

  Geysir ry (geofysiikka)

   

  Helsingin Yliopiston Kemistit ry (kemia)
  HYK on Kumpulan kampuksella Chemicumissa toimiva kemian alan ainejärjestö, joka toivottaa tervetulleeksi jäsenikseen kaikki kemistit sekä kemian mieliset opiskelijat. Tervetuloa tutustumaan järjestöön ja hykkiläisiin HYK:in kahvihuoneelle Opsosiin (Chemicum, huone B134a)!

  HYK is a chemistry student organization from Kumpula campus which welcomes all chemistry students and chemistry-minded students.

   

  HY:n polymeeri- ja puukemistit ry (puu- ja polymeerikemia)

   

  Integralis ry (Students of the Bachelor’s Programme in Science)
  Integralis is an international student organization for students and by students of the Bachelor’s Programme in Science at the faculty of science. Our main goal is to promote the interests of the students in this programme and introduce international students to the Finnish student culture. We welcome everyone as member who is interested in an international community (also outside our programme)!

   

  MAO – Maantieteen opiskelijat ry (maantiede)
  MaO on yhteisöllinen, hyvän mielen maantieteen opiskelijoiden yhdistys, joka yhdistää ja aktivoi jäseniään sekä ajaa maantieteen opiskelijoiden asiaa osastolla, yliopistolla, ylioppilaskunnassa ja yhteiskunnassa. Edunvalvonnan lisäksi järjestämme paljon jäsenillemme suunnattuja tapahtumia, kuten retkiä, bileitä, ekskursioita, sitsejä ja urheilutoimintaa. Tervetuloa iloiseen mantsajoukkoomme!

   

  Matrix ry (matematiikka)
  Olemme matematiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Tarjoamme jäsenillemme muun muassa bileitä, kulttuuria, liikuntaa sekä tukea opintoasioissa. Meidät tunnistaa punaisista haalareista, joissa oikea takatasku on sininen, Viihtyisä opiskelijahuoneemme Komero löytyy Kumpulan Exactumista, 3. kerroksesta.

   

  Meridiaani ry (tähtitiede)
  Meridiaani ry on vuonna 2001 perustettu Helsingin yliopiston tähtitieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Pidämme tähtitieteilijöiden puolia opintoasioissa ja järjestämme monipuolisesti erilaisia tapahtumia havaintoexcursioista bileisiin.

   

  Moodi ry (tilastotiede)
  Tilastotieteen opiskelijoiden ja alumnien järjestö. Vuodesta 1968 testattu malli akateemisen epävarmuuden hallintaan. Opintotoimintaa, ekskursioita, illanviettoja, vuorovaikutusta, pöhinää ja rähinää. Kaikki tilastotieteestä kiinnostuneet opiskelijat ovat tervetulleita toimintaan opintotaustasta riippumatta!

   

  Resonanssi ry (fysiikka)
  Fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö Resonanssi ry vie sinut fysiikan ihmeelliseen, fuksianpunaiseen maailmaan. Opiskelijahuoneeltamme löydät varmasti vastauksen niin opiskeluun, elämään kuin opiskelijaelämäänkin liittyen – pehmiskoneemme äärellä tietenkin! Kysy lisää: puheenjohtaja@resonanssi.org

   

  Spektrum rf (matematiikka, kemia, fysiikka, tietojenkäsittelytiede, ruotsinkielinen)

   

  Synop ry (meteorologia)
  Suomen ainutlaatuinen meteorologian opiskelijoiden ainejärjestö haluaa toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi. Grillin, bingon, saunakerhon ja excuilun lisäksi ennustamme vuoden tuovan muutakin virkistävää toimintaa. Jos näet auringonkeltaisia haalareita heijastinlahkeella tai järjestöviirimme, tule puhumaan vaikka säästä!

   

  TKO-äly ry (tietojenkäsittelytiede)
  Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden ainejärjestö, joka järjestää juhlia, pelailua, saunailtoja ja muutakin. Kaikki tietojenkäsittely- ja datatieteestä kiinnostuneet ovat tervetulleita jäseniksi. Computer Science students’ organization that organizes parties, gaming, sauna events and more. Everyone interested in computer or data science is welcome to join. Yhteystiedot: hallitus@tko-aly.fi

   

  Vasara ry (geologia)
  Vasara on geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tarkoituksena on harjoittaa edunvalvontaa, mutta myös tuoda geotieteilijöitä sekä geotiede-mielisiä opiskelijoita yhteen. Vasara on avoin järjestö, jonne voi liittyä kaikki Helsingin yliopiston opiskelijat. Siis, jos sinua kiinnostaa kivet (ja muut niihin liittyvä asiat, kuten paleontologia), toivotamme sinut tervetulleeksi järjestöömme!

 • Yliopiston farmasiakunta (farmasia)
  Yliopiston toiseksi vanhin ainejärjestö, joka yhdistää
  farmasian opiskelijat Helsingissä. Yhteistä aikaa vietetään
  niin kerhohuoneella Viikissä kuin omissa tiloissamme Käärmeenpesällä Sörnäisissä. YFK julkaisee perinteikästä MDS-lehteä. Yhteystiedot: yfk-virkailijat@helsinki.fi

 • Biosfääri ry (tiedekuntajärjestö)
  Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan omana tiedekuntajärjestönä Biosfääri ry puolustaa opiskelijoitaan yliopistobyrokratian rehevöittämien opintojen pyörteissä, sekä järjestää enemmän tai vähemmän etanolipitoisia pirskeitä ympäri vuoden. Haluatko mukaan toimintaan tai tapahtumiimme? Tsekkaa nettisivuiltamme hallituksemme yhteystiedot sekä tapahtumakalenterimme!

   

  Helix (biokemia, solu- ja molekyylibiologia)
  Helix ry on vuonna 1969 perustettu Helsingin yliopiston biokemian, mikrobiologian sekä solu- ja molekyylibiologian opiskelijoiden ainejärjestö. Helixin tehtävänä on valvoa opiskelijoiden oikeuksien toteutumista, toimia opiskelijoiden ja hallinnon välisenä viestikanavana, järjestää tapahtumia sekä auttaa opiskelijoita verkostoitumaan.

   

   

  GangLion (neurotiede, englanninkielinen)
  We are a newly formed student organisation for the Master’s Programme in Neuroscience, named GangLion. Our mission is to offer a sense of belonging to the growing population of MNEURO students and to get them into the circulation of HYY.

   

  Natura ry (ympäristöekologia)

   

  Svenska Naturvetarklubben (biologia ja maantiede, ruotsinkielinen)
  Svenska Naturvetarklubben rf. är en svenskspråkig ämnesförening för biologer och miljövetare. Vi ordnar fester, exkursioner, chillkvällar, sport- och kulturevenemang.

  Vi finns i Biocenter 3, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 eller i vår klubblokal Klubben (Kyrkogatan 10). Ordförande: Wilma Lindberg, wilma.lindberg@helsinki.fi.

   

  Symbioosi ry (biologia)
  Biologian opiskelijoiden ainejärjestö. Elämän- ja elimenläheistä toimintaa molekyyleistä metapopulaatioihin jo vuodesta 1950! Biologien sydäntä lähellä: retkeily, luonnonsuojelu ja Bio3 Kertsi.

  Yhteystiedot: symbioosi-h@helsinki.fi,
  Biokeskus 3, Pl 65 (Viikinkaari 1), 00014 Helsingin yliopisto.

   

  Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet)
  MYY ry on vuonna 1961 perustettu Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Kuitenkin kaikki ympäristöaiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita toimintaan. MYY ry järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia aina ulkomaan ekskursioista kotiviinikisoihin ja monipuoliseen kerhotoimintaan. Ota yhteyttä Instagramissa ja sähköpostilla myy-hallitus@helsinki.fi.

 • Condus ry (tiedekuntajärjestö)
  Condus on kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö. Sen jäseniä ovat tiedekunnan 10 ainejärjestöä ja Penkereen Speksi. Condus toimii opiskelijoiden edunvalvojana, järjestää hauskoja tapahtumia ja lisää ainejärjestöjen välistä yhteistyötä. Tule mukaan!

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  Aikuiskasvatuksen Kilta ry (AKK) (aikuskasvatus)
  AKK on järjestö kaikille kasvatuksesta ja koulutuksesta kiinnostuneille. Teemme kasvatustieteitä tunnetuksi ja edistämme opintojen ja työelämän välistä yhteistyötä. Järjestämme monipuolisesti virkistys-, hyvinvointi- ja työelämätapahtumia. Lisäksi julkaisemme Elo-lehteä ja valitsemme Vuoden Aikuiskouluttajan.

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  Didacta rf (ruotsinkieliset luokanopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, yleinen- ja aikuiskasvatustiede)
  Didacta är en ämnesförening för alla som studerar pedagogik på svenska på Helsingfors universitet, d.v.s. klasslärarstuderande, småbarnspedagoger och allmän- och vuxenpedagoger. Vi träffas regelbundet i form av möten, seminarier och roliga evenemang.

  Yhteystiedot: ordförande Sofia Tallqvist (sofia.tallqvist@helsinki.fi)

   

  EBE ry (varhaiskasvatuksen opettajat ja varhaiskasvatus)
  Ebe ry on Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen opettajiksi ja varhaiskasvatuksen opintosuunnassa kasvatustieteiden maistereiksi opiskelevien ainejärjestö. Toimintamme tarkoituksena on valvoa opiskelijoidemme etuja niin sosiaali- kuin koulutuspoliittisissakin asioissa, sekä antaa jäsenillemme mahdollisuus virkistäytymiseen opiskelun ohessa.

   

  Erikeepperi (erityispedagogiikka)
  Erikeepperi ry on vuonna 2004 perustettu Helsingin yliopiston erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Meille on tärkeää tehdä aktiivista, omaan alaamme liittyvää edunvalvontaa yliopistomaailmassa. Lisäksi pidämme opiskelijoistamme hyvää huolta järjestämällä monipuolisia tapahtumia ja hauskaa yhdessäoloa.

   

  Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat HAO ry (aineenopettajat)
  HAO ry eli Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat ry on Helsingin yliopiston aineenopettajille suunnattu ainejärjestö. Olemme monialainen järjestö, joka kokoaa yhteen niin humanistiset kuin luonnontieteellistaustaiset tulevat opettajat.

   

  Kopeda ry (kotitaloustiede)
  Kotitalouspedagogiopiskelijat ry eli Kopeda on ainejärjestö kotitalousopettajan opintosuunnalla Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opiskeleville.

   

  Käsitys ry (käsityötiede)
  Käsitys ry valvoo käsityötiedettä opiskelevien ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä osallistuu käsityötieteen ja käsityönopettajakoulutuksen kehittämiseen.

   

  OSA – One Step Ahead ry (Master’s Programme in Changing Education)
  OSA is the Faculty of Education’s only English-speaking student association. Our members come from every continent (except Antarctica) and are passionate about changing education for the better. If you are driven, passionate, and compassionate about learning, join us!

   

  Peduca ry (luokanopettajat, yleinen ja aikuiskasvatustiede)
  Peduca ry on Helsingin yliopiston yleisen ja aikuiskasvatustieteen ja luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö. Peduca on toiminut jo vuodesta 1974 ja jäseniä on tänä aikana kertynyt lähes tuhat kappaletta. Valvomme opiskelijoiden etua sekä järjestämme monipuolisesti tapahtumia.

  Yhteystiedot: Instagram, hallitus@peduca.fi

   

  Phenomena ry (luokanopettajat, kasvatuspsykologia)
  Phenomena ry on Helsingin yliopistossa kasvatuspsykologiaa suuntautumisvaihtoehtonaan opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö.

 • Kannunvalajat ry. (tiedekuntajärjestö)
  Kannunvalajat on valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestö, jonka jäseniä ovat kaikki tiedekunnan opiskelijat opintosuunnasta tai koulutusohjelmasta riippumatta. Kannunvalajien tehtävä on saattaa kaikki valtiotieteilijät yhteen, valvoa heidän etuaan keskitetysti sekä tiedekunnassa, että sen ulkopuolella.

   

  Borderline (sosiaalipsykologia, ruotsinkielinen)

   

  CISSI ry – Organisation of International Social Scientists

  Are you an international or internationally-minded? A social scientist? Then CISSI is for you! We organize exciting events to help international and Finnish students get to know each other, as well as to help you get around daily life, work life, and student life. We also represent your concerns to the faculty.

   

  Habitus rf (sosiologia, ruotsinkielinen)
  Habitus – vem är vi? Du har hört rykten men vet du den verkliga sanningen? Vi är en ämnesförening vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Närmare bestämt är vi ämnesföreningen för sociologistuderande och -intresserade. Måhända att vi inte är den största föreningen men vi är den äldsta, vilket menar att vi har erfarenheten på vår sida. Vi ordnar ett antal väldigt varierande program varje läsår.

   

  J-KOMM – Journalistföreningen vid Soc&kom (journalistiikka, ruotsinkielinen)

   

  KTTO – Kansantaloustieteen opiskelijat ry (taloustiede)
  63 vuotta tähdellistä ja tähdetöntä ainejärjestötoimintaa tulevien ekonomistien hyväksi. Yhteisön hyödyn maksimointia ja henkisen inflaation torjuntaa sekä muita paretotehokkaita vaihtoehtoja rationaaliselle käyttäytymiselle jo vuodesta 1959. Kansislaista journalismia edustaa lehtemme Kapitaali.

  Puheenjohtaja: Emilia Manninen, puheenjohtaja@ktto.fi

   

  KEHO – Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat ry (kehitysmaatutkimus)
  Kehitystutkimuksen opiskelijat ry eli Keho ry on globaalia kehitystutkimusta opiskelevien edunvalvonta- ja “kotijärjestö”, joka on yhteydessä globaalin kehitystutkimuksen ja yhteiskunnallisen muutoksen opiskelijoihin, oppiaineeseen ja yliopistoon laajemmin sekä muun muassa Suomen kehitystutkimuksen seuraan yliopistomaailman ulkopuolisena kiinteänä verkostokytköksenä.

   

  Kontakti ry (sosiologia)
  Sosiologista mielikuvitusta käytännössä jo vuodesta -60! Meille sosiaalinen liike tarkoittaa suun ja tuopin liikettä baarissa, lihan liikettä sporttihommissa ja paljon muuta Paskan musan festareista erilaisiin ekskursioihin. Kontakti ei ole rakenne vaan juuri sellaista toimintaa, mitä
  haluamme sen milloinkin olevan.

   

  Konstruktio (sosiaalitieteet)
  Konstruktio on sosiaalitieteiden opiskelijajärjestö. Toimimme yhteistyössä sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan ainejärjestöjen kanssa, joten olemme poikkitieteellisen yhteistyön hedelmä. Julkaisemme Diskurssi-lehteä ja meidät löytää Facebookista ja Instagramista. Tervetuloa konstruoimaan mielesi!

   

  Kumous (yhteiskunnallinen muutos)
  Kumous ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelijoita. Kumous ry toimii jäsenistönsä hyväksi ajamalla heidän etujaan ja edistämällä heidän viihtyvyyttään ja hyvinvointiaan yliopistolla. Järjestämme esimerkiksi tapahtumia ja pidämme yllä hyvää yhteishenkeä koulutusohjelmassamme.

   

  Media ry (viestintä)
  Media ry on sekä viestinnän pääaineopiskelijoiden että politiikan ja viestinnän koulutusohjelman opiskelijoiden järjestö. Järjestämme elämyksiä lukusalien ulkopuolella ja toimimme opiskelijoiden edunvalvojana päätöksenteossa. Media luo ja ylläpitää yhteyksiä työelämään sekä muihin opiskelijajärjestöihin. Julkaisemme myös palkittua lehteä Groteskia.

   

  Octavia (sosiaalityö, ruotsinkielinen)
  Octavia är ämnesföreningen för studerandena i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Alla som studerar socialt arbete som huvud- eller biämne kan bli medlem i Octavia.

   

  Poliittisen historian opiskelijat Polho ry (poliittinen historia)
  Poliittisen historian opiskelijat Polho ry astelee 58. toimintakauteensa innokkaasti perinteiden sekä uusien ideoiden kera! Keskitymme tarjoamaan erilaista yhteistoimintaa Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoille edistämällä heidän edunvalvontaansa opintojen sekä hyvinvoinnin saralla. Julkaisemme myös Poleemi-lehteä opiskelijoidemme iloksi – kannattaa napata lukuun kampukselta!

   

  Politicus (valtiotieteet, ruotsinkielinen)
  Politicus rf. är en svenskspråkig ämnesförening vid statsvetenskapliga fakulteten. Föreningen finns till för alla svenskspråkiga och intresserade vid fakulteten, ordnar gemytliga evenemang och satsar på en god gemenskap. Om du letar efter ett svenskpråkigt rum på statsvetenskapliga så häng med! Du hittar oss på Facebook.

   

  Statsvett (valtio-oppi, ruotsinkielinen)
  Statsvett är föreningen för statskunskapsstuderande och -intresserade vid Soc&kom. Vi ordnar mångsidiga evenemang för våra medlemmar så som kryssningar, fester, spelkvällar och studie- och arbetslivsrelaterade evenemang! Är du studerande på Soc&kom och studerar eller är intresserad av statskunskap: kom med!

   

  Status ry (sosiaalipsykologia)
  Status ry on Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian opintosuunnan ja sosiaalipsykologiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ainejärjestö. Sen tehtävänä on pitää yhteyttä sosiaalipsykologian opiskelijoiden kesken, vahvistaa yhteyksiä laajempiin sosiaalipsykologian opiskelija- ja tieteenharjoittajapiireihin sekä valvoa sosiaalipsykologian opiskelijoiden etuja.

   

  Stigma ry. (sosiaalipolitiikka)
  Stigma ry on Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestön tavoitteena on toimia opiskelijoiden edunvalvojana, integroida uudet opiskelijat yliopistomaailmaan sekä toimia linkkinä tieteenalan, opiskelijoiden ja alumniemme välillä. Stigma ry on perustettu vuonna 1958 ja on siten tiedekuntamme vanhin ainejärjestö.

   

  Stydi ry (sosiaalityö)
  Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijoiden ainejärjestö – rento meininki ja stydi asenne! Järjestämme mm. ekskursioita ja työelämätapahtumia, kulttuuritapahtumia ja illanviettoja. Seuraa meitä somessa @stydiry!

   

  StudentOrganisationen vid Soc&kom rf (tiedekuntajärjestö Soc&Kom)
  StudOrg är föreningen för alla studenter vid Soc&kom. StudOrgs viktigaste uppgift är att bevaka studenternas intressen på alla plan och att skapa goda förutsättningar för ett rikt studieliv. Förutom traditionella sitser ordnas också t.ex. tvåspråkiga kultur- och idrottsevenemang. Vårt kafferum är öppet för alla!

  sskh-studorg@helsinki.fi
  @studorg

   

  Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat Taso ry (talous- ja sosiaalihistoria)
  Historiaa ja yhteiskuntatieteitä jo vuodesta 1969! Taso ry on talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoiden asialla oleva ainejärjestö. Järjestämme jäsenillemme runsaasti tapahtumia niin akateemisessa kuin vähän viihteellisemmässäkin hengessä ja valvomme opiskelijoiden etua yliopistoyhteisössä tiiviissä yhteistyössä muiden yhmu-järjestöjen kanssa.

   

  Valtio-opin opiskelijat ry (valtio-oppi)
  Valtio-opin opiskelijat ry (VOO ry) on yksi politiikan ja viestinnän koulutusohjelman kolmesta ainejärjestöstä. Vanhana ja perinteikkäänä järjestönä VOOsta on rakentunut jäsenilleen rakastettu yhteisö, joka tarjoaa monipuolisesti erilaista toimintaa edunvalvonnasta virkistäytymistapahtumiin.

   

  Valta (politiikan ja viestinnän opiskelijat)
  Valta ry on valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja viestinnän opiskelijoiden opiskelijayhdistys. Yhdistys perustettiin vuonna 2017. Valta ry pyrkii toiminnallaan vahvistamaan jäsentensä asemaa yliopiston sisällä sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta oppiaineen opiskelijoiden välillä. Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  VÄKI ry (sosiaali- ja kulttuuriantropologia)
  Sosiaali- ja kulttuuriantropologian ainejärjestö. Järjestämme tapahtumia kaikille antropologian opiskelijoille ja antropologiahenkisille henkilöille. Olemme osa Yhmu- yhteisöä ja meidät voi löytää yhdessä muiden yhmujen kanssa tapahtumista. Julkaisemme myös Väki- lehteä.

  Yhteystiedot: Instagram, sähköposti: vakihallitus@gmail.com, Majordomo: yhmu-lista@helsinki.fi, anthropology-students@helsinki.fi

 • Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry (tiedekuntajärjestö)
  MMYL on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen yhteinen katto-organisaatio. MMYL ry:n tarkoituksena on kehittää tiedekunnan ainejärjestöjen ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä, parantaa tiedekunnan opiskelijoiden tunnettavuutta tiedekunnan ulkopuolella sekä valvoa jäsenistönsä niin tiedekunnan, koko yliopiston kuin ylioppilaskunnankin hallinnossa.

   

  Agro-Forst  rf (maatalous- ja metsätieteet, ruotsinkielinen)
  Agro-Forst förenar de svenskspråkiga studerandena vid agrikultur-forstvetenskapliga och veterinärmedicinska fakulten. Vår förening berikar medlemmarnas studieliv bl.a. genom att ordna sitsar, exkursioner samt sport- och kulturevenemang. Föreningen grundades år 1919 och kännetecknas av en sällsynt god gemenskap, som dessutom brukar vara livet ut. Vi önskar alla nya medlemmar hjärtligt välkomna!

   

  Elintarvikeylioppilaiden Mentor-klubi ry

  Mentor-klubi on viikkiläinen opiskelijayhdistys, jonka tarkoituksena on luoda ja ylläpitää yhteyksiä elintarvikealan opiskelijoiden ja ammattilaisten välillä. Järjestämme jäsenillemme vuosittain suositun mentor-ohjelman, minkä lisäksi järjestämme seminaareja ja paneelikeskusteluja alaamme koskevista ajankohtaisista aiheista sekä vapaamuotoisempia klubi-iltoja verkostoitumiseen.

   

  Lipidi ry (elintarviketieteet)
  Elintarvikeylioppilaiden yhdistys Lipidi ry on ainejärjestö, jonka ensisijaisena tehtävänä on edistää Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarviketieteiden opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. Lipidi on toiminut samoilla periaatteilla jo vuodesta 1962.

   

  Markkina-Agraarit (maatalousekonomia ja -politiikka, maatalousliiketiede ja markkinointi)
  M-A on maatalousekonomien oma alajärjestö, joka järjestää maatalousekonomiaa, ja muitakin aineita opiskeleville vapaa-ajan virkistävää toimintaa.

   

  Metsäylioppilaat ry (metsätieteet)
  Metsäylioppilaat ry, tai tuttavallisemmin MYO, on Helsingin yliopiston metsätieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Metsäylioppilaat ry:n tarkoituksena on edistää metsäalan
  opiskelijoiden yhteistä etua ja yhteisöllisyyttä tukemalla sekä opiskelua että vapaaajan toimintaa. MYO on perustettu vuonna 1909, samoihin aikoihin, jolloin
  metsänhoitajien opetus siirrettiin Evolta Helsinkiin.

   

  Oikos ry (kuluttajaekonomia ja ravitsemustiede)

   

  Sampsa ry (maataloustieteet)
  Vuonna 1907 perustettu maatalousylioppilaiden yhdistys on yksi Viikin aktiivisimmista ainejärjestöistä. Monipuoliseen ja perinteikkääseen toimintaamme kuuluvat muun muassa opintomatkat Suomessa ja ulkomailla, talkoot, bileet ja muut illanvietot.

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram ja TikTok. Yhteydenotot: sampsa-johtis@helsinki.fi
  Toimisto: Talonpojantie 13 pk, 00790 Helsinki.

   

  Akateeminen karjakerho AKK (kotieläintieteen opiskelijoiden alakerho)
  Akateeminen karjakerho eli AKK on yksi maatalousylioppilaiden ainejärjestö Sampsan alakerhoista, ja sen jäseniä ovat kotieläintieteen opiskelijat sekä muut eläimistä kiinnostuneet maataloustieteen opiskelijat. Kaikki halukkaat sampsalaiset ovat erittäin tervetulleita liittymään AKK:n jäseniksi!

   

  Akateemiset Kasvintuottajat (kasvintuotannon opiskelijoiden alakerho)
  Akateemiset Kasvintuottajat ovat kasvintuotannon opiskelijoiden kerho, joka toimii Sampsa ry:n alakerhona. AKT järjestää monipuolista ohjelmaa, kuten tilavierailuja, kukkasidontakursseja, juhlia ja puuhiksella hengailua. Kerhoon voi liittyä kuka tahansa kasveista kiinnostunut Sampsan jäsen!

   

  Viikin taloustieteilijät VITA ry (elintarvike-ekonomia)
  Viikin Taloustieteilijät Ry on ympäristö- ja elintarviketalouden opiskelijoiden ikioma kattoainejärjestö. Vaalimme suhteita työelämään, järjestämme ikimuistoisia juhlia, valvomme kandiohjelman etua ja teemme tutkintoamme tunnetuksi yritysten keskuudessa. Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  Viri Lactis ry (maitoteknologia)
  Viri Lactis ry on vuonna 1947 perustettu elintarviketieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Alun perin järjestö oli suunnattu maitoteknologian opiskelijoille, mutta nykyisin Viriin voi liittyä kuka tahansa elintarvikkeista kiinnostunut! Toimimme Helsingin yliopiston Viikin kampuksella ja järjestämme erilaisia tapahtumia pitkin vuotta.

   

  Vuorovaikeutus – ympäristöekonomistit ry (ympäristöekonomia)
  Vuorovaikeutuksen (VV) tarkoituksena on ajaa ympäristö- ja luonnonvaraekonomiasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhteisiä etuja, pitää yhteyttä alan valmistuneisiin sekä toiminnallaan herättää ja ylläpitää kiinnostusta alan kysymyksiin jäsenten keskuudessa. Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita on auttaa jäseniä luomaan verkostoja toistensa kanssa, järjestää excursioita sekä muita tapahtumia.

   

  Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (ympäristötieteet)
  MYY ry on vuonna 1961 perustettu Helsingin yliopiston ympäristötieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Kuitenkin kaikki ympäristöaiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita toimintaan. MYY ry järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia aina ulkomaan ekskursioista kotiviinikisoihin ja monipuoliseen kerhotoimintaan. Ota yhteyttä Instagramissa ja sähköpostilla myy-hallitus@helsinki.fi.

 • Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys ry EKY (eläinlääketiede)

Osakunnat

Osakunnat

Osakunnat ovat poikkitieteellisiä eri-ikäisten ja eri alan opiskelijoiden yhteenliittymiä, joiden jäseniä yhdistävät yleensä siteet samalle maantieteelliselle alueelle. Kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen voi liittyä osakuntaan opiskelualasta, elämäntyylistä ja poliittisista mieltymyksistä riippumatta. Usein osakuntaan liitytään esimerkiksi kotiseudun, opiskelija-asunnon, harrastuksen tai vaikkapa ystävyys- tai sukulaissuhteiden perusteella. Osakunnat ovat suomen vanhimpia opiskelijajärjestöjä. Helsingin yliopiston 15 osakunnasta neljä on ruotsinkielisiä.

 • Osakuntien Yhteisvaltuuskunta – Nationernas Samdelegation ry
  Osakuntien yhteisvaltuuskunta (OYV) on rekisteröity yhdistys, joka toimii osakuntien yhteistyöelimenä. Osakuntien yhteisvaltuuskunta koordinoi osakuntien yhteisiä tapahtumia, kuten suunnistuksia, aktiivipäivällisiä ja kaikille opiskelijoille suunnattuja Senaatintorin Suursitsejä. OYV valvoo osakuntien etua ja ohjaa osakuntien yhteistä rekrytointia.

   

  Nylands Nation (NN)

  1643. Kaserngatan 40, 00130 H:fors, tfn 0503065620. Kansliet är öppet må-ons, fre 10-14, to 14-18. Ifall du vill bli medlem, besök kansliet för att skriva in dig.

  Inspektor: Tom Böhling.
  Ordförande: Emil Eklund tfn +358 40593 9722

   

  Eteläsuomalainen osakunta (ESO)

  (1905) ESO kokoaa uusmaalaiset opiskelijat kodinomaiseksi yhteisöksi. Jäseneksi voit kirjautua toimistopäivystyksissä lukukausien aikana ma & to klo 17–19. Osakuntailta ja kahvitarjoilu jäsenille ma & to klo 19. Lisätietoja osakunnan sekä sen kerhojen runsaasta ja monipuolisesta toiminnasta saat osoitteesta etelasuomalainenosakunta.fi.Osakuntanauha valko-oranssi. Mannerheimintie 5 A, 4. krs.

   

  Savolainen osakunta (SavO)

  (1905) Uusi ylioppilastalo, Mannerheimintie 5A, ylin krs eli Vinni. Juhlia, kulttuuria, asuntoja, illanviettoja, tervahöyryristeily, stipendejä, kerhotoimintaa, talakkunaa ja savolaisen lupsakkaa menoa. Osakuntailta joka maanantai klo 18 alkaen.

   

  Karjalainen Osakunta (KO)

  Karjalainen Osakunta – KO (1905)
  Leppäsuonkatu 11, 00100, Hki.

  Inspehtori Kari Rummukainen, kuraattori Miina Piipponen.

  Keskiviikkokahvit ke klo 18-20, syyskuussa lisäksi erillinen fuksipäivystys. Asuntohaku keväisin. Paljon aktiviteetteja: mm. pöytäjuhlia, kerhoja, liikunta- ja kulttuuritapahtumia, tervetuloa tutustumaan!

   

  Hämäläis-Osakunta (HO)

  Hämäläis-Osakunta eli Hämis on maamme suurin osakunta ja yli 350-vuotias poikkitieteellinen opiskelijajärjestö. Hämiksen jäsenillä on käytössään nelikerroksinen, Kampin sydämessä sijaitseva osakuntatalo ympäri vuorokauden. Talosta löytyvät myös saunatilat, ikioma kirjasto ja opiskelijaravintola Osakuntabaari. Koko kesäkauden ajan Hämiksen jäsenten käytössä on kesähuvila Koivuniemi Hausjärvellä. Jäsenet voivat myös hakea Hämäläisten Ylioppilassäätiön asuntoja ja stipendejä.
  Liity ja ryhdy sinäkin hämäläiseksi!

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Keskisuomalainen Osakunta (KSO)

  KSO tarjoaa jäsenilleen kulttuuria, urheilua, juhlia sekä avarat kerhotilat Perhonkatu 6:ssa, Etu-Töölössä. Tiistaisin vietetään osakuntailtaa teen ja ruoan äärellä klo 19. Saunaan pääsee tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 18–22. Tärkeimmät juhlat: Nauhanjakoillalliset syksyllä ja vuosijuhlat maaliskuussa. Tutustu myös Vallilan asuntoihin! Tervetuloa mukaan <3

   

  Kymenlaakson Osakunta (KyO)

  Hei sinä kymäläistaustainen tai -mielinen opiskelija, tule mukaan nuorimman ja vireimmän osakunnan toimintaan! Meillä tutustut poikkitieteellisesti eri alojen edustajiin, pääset osallistumaan ja järjestämään juhlia ja muita tapahtumia ja mikä tärkeintä, koet ja opit asioita, joita ei luentosaleissa tule vastaan! Oot siä meiän kaa?

  Jäseneksi: bit.ly/kyoliity
  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  Åbo Nation (ÅN)

  Åbo nation förenar universitets- och högskolestuderande i huvudstadsregionen med anknytning till sydvästra Finland genom sin verksamhet. ÅN är en hemtrevlig nation – ett hem för oss med hjärtat i Åbo, skärgården eller något däremellan. Känner du att du vill ta del av den härliga gemenskapen oavsett hemort finns Åbo nation där för att välkomna dig med öppna armar. Slay all day – vi ses på Nypolen.

   

  Varsinaissuomalainen osakunta (VSO)

  Me VSO:laiset olemme pääkaupunkiseudun yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoita ja alumneja. Useimmat meistä ovat kotoisin Varsinais-Suomesta, mutta joukossamme on myös vain varsinaissuomenmielisiä ja heitä, joilla on jokin muu yhteys maakuntaan. VSO:lla asiat tehdään yhdessä: meillä toimintaa pyörittää iso joukko virkailijoita.

   

  Satakuntalainen Osakunta (SatO)

  Satakuntalainen Osakunta on Helsingin seudulla opiskelevien satakuntalaisten ja satakuntalaismielisten korkeakouluopiskelijoiden yhteisö. Vuonna 2022 kauttaaltaan remontoidusta Satakuntatalosta, 300 m Kampin metroasemasta, löytyvät opiskelija-asuntojen lisäksi mm. osakuntahuoneisto, kuntosali, kattoterassi ja sauna. Lisää toiminnasta ja asumisesta: satakuntalainenosakunta.fi ja @satolaiset.

   

  Wiipurilainen Osakunta (WiO)

  Wiipurilainen Osakunta (WiO) (est. 1653) Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11.

  Inspehtori prof. Jussi Pakkasvirta, kuraattori Oona Laine.

  Kanta-alue Etelä-Karjala, mutta kuka tahansa opiskelija voi liittyä. Meiltä löydät kämpän, stipendin, ystäviä, humua ja menoa laidasta laitaan. Tuutha sie vastakii!

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Östra Finlands Nation (ÖFN)

  (1924) Mannerheimvägen 5 A, 4 vån.,00100 H:fors.

  ÖFN:s medlemmar kommer huvudsakligen från Sibbo, Borgå, Lovisanejden och Kotka, men även andra med anknytning till dessa områden är varmt välkomna. På torsdagar har vi programkvällar, sitsar och mycket annat skojigt. Som nationsmedlem kan du ansöka om nationens bostäder och stipendier. Vi ses på Nypolen!

   

  Etelä-Pohjalainen Osakunta (EPO)

   

  Vasa nation (VN)

  Vasa nation är det gemensamma vardagsrummet för unga österbottningar i Helsingfors. På nationen sammanstrålar studerande från olika studieinriktningar och från olika delar av Österbotten till programkvällar, fester samt idrotts- och kulturprogram. Nationen ligger centralt bredvid riksdagshuset med utsikt över Helsingfors.

   

  Pohjois-Pohjalainen Osakunta (PPO)

  Pohjois-Pohjalainen Osakunta eli PPO on Helsingissä toimiva opiskelijajärjestö, joka kokoaa yhteen opiskelijoita yli tiedekunta- ja korkeakoulurajojen. Jäseniämme yhdistävät siteet Pohjois-Pohjanmaahan, Lappiin ja Kainuuseen. Osakuntatilamme sijaitsevat Ostrobotnia-talolla osoitteessa Töölönkatu 3 A, 5. kerros. Tarjoamme jäsenillemme monipuolista toimintaa ja tapahtumia, asuntoja sekä muita etuja.

Yhteiskunnalliset ja uskonnolliset järjestöt

 • Edustajistoryhmä HELP

  Edustajistoryhmä HELP on puoluepoliittisesti sitoutumaton ainejärjestötaustainen ryhmä HYYn edustajistossa. HELPin taustalla vaikuttavat LKS, HLKS sekä EKY, YFK sekä Pykälä, Codex ja Justus. HELP pyrkii tuomaan professioalojen opiskelijoiden äänen kuuluviin HYYn edustajistossa.

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Helsingin Keskustaopiskelijat

   

  Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset – HYAL ry

  HYAL ry on poikkitieteellinen ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka vaikuttaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa. HYALin mielestä HYY palvelee jäseniään usein parhaiten tukemalla piirissään olevien yli 250 yhteisön toimintaa. HYAL toimii yhteisöjen edunvalvojana, sekä välittää tietoa ylioppilaskunnan ja yhteisöjen välillä.

   

   

  HYY:n Vihreät – De Gröna vid HUS – The Greens of Student Union of Helsinki University
  Yhdistys on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva puoluepoliittisesti sitoutumaton opiskelijajärjestö, joka toimii lähinnä yliopistossa ja ylioppilaskunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.

   

  Kansalliset Ylioppilaat

   

  Opiskelijademarit – OSY ry

   

  Osakuntalainen Unioni

  Osakuntalaisten puoluepoliittisesti sitoutumaton vaikutuskanava ylioppilaskunnassa. Tervetuloa mukaan aktiiviseen ylioppilaskuntatoimintaan! Meillä voit vaikuttaa HYYn linjoihin niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä!

   

  Sitoutumaton vasemmisto

  Sitoutumaton vasemmisto on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimiva vasemmistolainen ja feministinen järjestö. Nimemme mukaisesti olemme myös puoluepoliittisesti sitoutumattomia.

  Independent left is a leftist and feminist organization that operates under the Student Union of the University of Helsinki. As the name suggests, we are also independent from any political party.

   

  Svenska Nationer och Ämnesföreningar

  Svenska Nationer och Ämnes­för­en­ing­ar (SNÄf) är en tak­organ­isation för 23 nationer och fören­ing­ar verk­samma vid Helsing­fors uni­versit­et. Vi intresse­bevakar inom student­kåren och för samman aktiva inom våra medlems­korp­oration­er. Vi arbetar för att bevaka de svenskspråkiga studerandes intressen på universitetet.

 • Akateeminen maanpuolustusyhdistys (ARU)
  ARU on akateeminen reserviläistoiminnasta ja maanpuolustusaatteesta kiinnostuneiden yhdistys, jonka toiminta on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. ARU kuuluu Suomen Reserviupseeriliittoon (RUL) ja liitossa Opiskelijain Reserviupseeripiiriin (ORUP).

  ARUssa keskitytään reserviläistoiminnan ydinosa-alueisiin eli ammuntaan, maastotoimintaan, liikuntaan ja aatteelliseen toimintaan esim. juhlat ja retket.

   

  Amnesty Internationalin opiskelijaryhmä

   

  A-ryhmä

  A-ryhmä on anarkistinen ja antiautoritäärinen ryhmä, joka vastustaa sortoa sen kaikissa muodoissa. Järjestämme mm. luentoja, mielenosoituksia ja antifasistista toimintaa. Tule tutustumaan ja aktivoitumaan!
  Yhteystiedot: Telegram, Instagram, Twitter. Voit myös laittaa viestiä: a-ryhma@protonmail.com.

   

  Animalian opiskelijaryhmä

   

  Autonomiset Opiskelijat


  Effective Altruism Helsinki

  How can you have the greatest positive impact with your limited resources? Effective Altruism Helsinki (EAHY) is a part of the global effective altruism movement focused on this question. We welcome you to a warm community with insightful discussions, career planning support, and programs where you learn about the most pressing problems and the tools for solving them.

   

  Helsingin YK-nuoret

  Helsingin YK-nuoret eli HYKY ry on Yhdistyneiden kansakuntien arvoja edistävä ja esillä pitävä aktiivinen kansalaisjärjestö. HYKY toteuttaa sekä kotimaista että kansainvälistä toimintaa. Tavoitteenamme on edistää YK:n päämäärien toteutumista ja tunnetuksi tekemistä nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa Helsingin seudulla.

   

  Helsingin yliopiston Maan ystävät

  Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa mahdollisuuden toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta. Tule mukaan tempaisemaan, keskustelemaan, oppimaan ja viihtymään! Friends of the Earth works towards a more just, equal and ecologically sustainable world. Welcome along!

  Yhteystiedot: helsinki@maanystavat.fi

   

  Helsingin yliopiston Attac

   

  Opiskelijoiden Oikeutta Eläimille

   

  Liberaali akatemia

   

  Helsingin Changemaker

   

  Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret ry – Jef Helsinki 

  JEF Helsinki is a trilingual non-partisan political youth organization and our mission is to engage youth in European affairs and promote European integration.We organize a variety of events: political discussions, seminars, excursions, and casual hangouts. Regardless of attendees’ Europe knowledge, we make all of our events suitable for newcomers and experts alike.

 • Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys – SKY Helsinki

  Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Helsingin paikallisryhmä. Tärkeimmät arvomme ovat radikaali rakkaus, dialogisuus ja vastuu luomakunnasta. Emme ajattele omistavamme totuutta, vaan kannustamme kriittiseen ajatteluun. Noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Tilamme ovat Kruununhaassa osoitteessa Oikokatu 3.

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Körttiopiskelijat

   

  Hehku Helsinki

  Hehku Helsinki tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutustua Jeesukseen, oppia seuraamaan häntä ja painimaan uskoon ja hengellisyyteen liittyvien kysymysten kanssa. Olet tervetullut pohtimaan omaa suhdettasi Jumalaan riippumatta vakaumuksesta, mielipiteistä, maailmankatsomuksesta tai mistään muustakaan. Hehku Helsinki on osa Kansan Raamattuseuran opiskelijatyötä. Tervetuloa mukaan!

   

  Helsingin Evankeliset Opiskelijat – SLEY

  Helsingin Evankeliset Opiskelijat (EO) on kristillinen, evankelinen opiskelijayhdistys. Kokoonnumme keskiviikkoisin Helsingin Luther-kirkolla, Fredrikinkatu 42, klo 18.30 EO-iltaan, jossa on opetusta, yhteislaulua, rukousta ja lämminhenkistä yhdessäoloa iltapalan ääressä. Lisäksi järjestämme seuroja, miesten- ja naisteniltoja, raamattupiirejä ja monenlaista muuta mukavaa. Lämpimästi tervetuloa!

   

  Helsingin OPKO – IFES Finland

  Kaipaatko aitoa ja avointa yhteyttä sekä Jeesukseen ja uusiin ihmisiin tutustumista? Me olemme kristillinen opiskelijajärjestö juuri sinulle. Just sä oot tervetullut mukaan!

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

  Christian student union for you! Fellowship, Bible study, prayer… You are welcome to join us! Contact information: Facebook, Instagram.

   

  HYMO – Helsingin Yliopiston Muslimiopiskelijat

  HYMO on rekisteröity yhdistys. Tarkoituksena on voimaannuttaa ja edustaa Helsingin Yliopiston muslimiopiskeijoita. Teemme yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa paremman yliopiston puolesta.

  HYMO is a registered association created for the Muslim students in the University of Helsinki. Our aim is to empower and represent students. We also do collaborations with other associations.

   

  Suomen teologisen instituutin opiskelijat – STIO

  Suomen teologisen instituutin opiskelijat (STIO) on STI:llä käyvien eri alojen opiskelijoiden teologista ja klassista sivistystä vaaliva yhdistys. STIO järjestää opintoretkiä, klassisten kielten opintopiirejä, päiväkahveja ja muita hyvinvointia tukevia tapahtumia. Jos opintoarki ahdistaa, tervetuloa kahville klo 14 Kaisaniemenkatu 13 A 4. krs. Vertaistuki ja kuppi kuumaa odottavat!

Kulttuurijärjestöt

 • Akademiska Damkören Lyran
  Vuonna 1946 perustettu Akademiska Damkören Lyran on tänä päivänä yksi Suomen merkittävimmistä naiskuoroista. Lyran on moderni kuoro, jonka juuret ovat suomenruotsalaisissa perinteissä. Lyranin ohjelmisto on laaja eikä kuoro pelkää uusia haasteita – viime vuosien aikana kuoro on kokeillut rajojaan monien eri musiikkilajien parissa. Kuoroa on 2023 lähtien johtanut Riku Laurikka.

   

  Akademiska Sångföreningen

   

  Ylioppilaskunnan Laulajat

   

  Ylioppilaskunnan Soittajat

  Ylioppilaskunnan Soittajat on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva täysimittainen sinfoniaorkesteri, joka jatkaa edeltäjänsä Akateemisen Kapellin perinteitä – jo vuodesta 1747! YS harjoittelee maanantai-iltaisin ja ottaa uusia jäseniä orkesteriin aina syksyisin. Tervetuloa koesoittoihin syyskauden alussa! Lisätietoa: puheenjohtaja@ys.fi

 • Akateeminen Laulu

  Akateeminen Laulu on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sekakuoro. Klassisen ohjelmiston ohella haluamme olla edelläkävijä uuden musiikin etsimisessä ja tuoda kuoromusiikkia kunnianhimoisesti uusiin, kiinnostaviin yhteyksiin.

  The choir performs a cappella works by both Finnish and foreign composers as well as major orchestral works, usually in collaboration with other choirs.

   

  Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat

  Eteläsuomalaisen Osakunnan Laulajat (EOL) on taiteellisesti kunnianhimoinen n. 15-henkinen kamarikuoro. Ohjelmistossa on pääosin a cappella kuoromusiikkia painottuen barokin ja renessanssin musiikkiin, ja suomalaisia klassikoita. Kuoro esiintyy konserteissa, akateemisissa juhlissa sekä keikoilla pienyhtyeinä. EOL choir welcomes exchange students – rehearsals and communications are also in English.

   

  Hämäläis-Osakunnan Laulajat

  HOL eli Hämäläis-Osakunnan Laulajat on Suomen vanhin akateeminen sekakuoro. HOL treenaa tavoitteellisesti, mutta hauskanpitoa ja moninaista vapaa-ajan toimintaa unohtamatta. Kuoro valmistaa vuosittain 2-3 ohjelmistoa, joita esitetään konserteissa niin Helsingissä kuin Hämeessä. Koelaulut järjestetään keväisin ja syksyisin, tervetuloa mukaan!

  Some: @holchoir
  Yhteydenotot: hol@hamalais-osakunta.fi

   

  Kuokkavieraat

   

  Metsoforte ry

  Keskisuomalaisen Osakunnan maineikas sekakuoro Metsoforte on iloinen, innovatiivinen ja haastavia produktioita pelkäämätön kuoro. Kaikki laulamisesta kiinnostuneet ovat tervetulleita koelauluihin!

  Harjoitukset to 18-21 Casa Academicalla, Perhonkatu 6, 2 krs.
  Hallituksen pj: Annika Metso (mf-puheenjohtaja@kso.fi).

   

  Pohjalaisten Osakuntien Laulajat

  Pohjalaisten Osakuntien Laulajat on v. 1963 perustettu EPO:n, PPO:n ja VN:n yhteinen sekakuoro. Pohjalaisuus on lähellä sydäntämme, mutta mukaan mahtuvat laulajat ihan kaikkialta. Kuoron ohjelmisto on laaja ja meininki loistava!

  Harjoittelemme maanantaisin klo 18.00-21.00 Bottalla (Töölönkatu 3 A, 5. krs.).

   

  Savolaisen Osakunnan Laulajat SOL

  Savolaisen Osakunnan Laulajat, eli tuttavallisemmin SOL, on reilun 40 laulajan sekakuoro, jota johtaa Noora Hirn. Kunnianhimo, musiikkia rakastavien ihmisten tiivis yhteisö sekä toisia kannustava ilmapiiri ovat toimintamme kulmakiviä. Kuoron vanha sananlasku kuuluukin seuraavasti: “sekakuoro, jolla on rento meininki ja taiteelliset tavoitteet (vai oliko se toisin päin?)”.

   

  Wiipurilaisen Osakunnan Laulajat WiOL

  WiOL on vuonna 1930 perustettu opiskelijasekakuoro, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijoille mielenkiintoinen ja antoisa musiikkiharrastus vastapainoksi akateemiselle puurtamiselle. WiOL on osakuntakuoro, jonka taustavoimina toimivat Helsingin yliopiston itäsuomalaiset osakunnat: Wiipurilainen Osakunta, Karjalainen Osakunta ja Kymenlaakson Osakunta. Kuoroa johtaa MuM Riku Laurikka.

   

  Äänenkannattajat International Choir – Äänis

  Do you like to sing? Äänenkannattajat is a laid-back international student choir open to everyone, no auditions! We offer a safe and inclusive environment for finding your own voice. No prior choir experience needed! We practice on Thursdays 19:00-21:00 in Mechelininkatu 3D, about 0.5 kilometers west of Kamppi metro station! Press buzzer “pupu” to be let in and walk down the stairs!

 • Akateeminen puhallinorkesteri (AP)
  Akateeminen puhallinorkesteri (AP) tuo nuoruuden raikkautta sinfoniseen puhallinmusiikkiperinteeseen. Omien konserttiensa lisäksi AP on käytettävissä vuosijuhlissa ja muissa tilaisuuksissa. Täysimittaisen orkesterin sisällä toimii myös pienyhtyeitä. Uusia jäseniä otetaan ympäri vuoden. Tilaa meidät keikalle tai hae orkesteriimme!

  Yhteystiedot: ap.puheenjohtaja@gmail.com

   

  SOSSu

  SOSSu on nuorekas ja rento savonmielinen opiskelijaorkesterisinfonietta. Haemme uusia soittajia ja tanssijoita ympäri vuoden ja keikkailemme tilauksesta koko kokoonpanolla että pienryhmin. Harjoittelemme tiistaisin Uudella ylioppilastalolla.

  SOSSu plays wide selection of music from academic dances to pop music. If you’re interested – don’t hesitate to contact us!

  Yhteystiedot: sossu.orkesteri@gmail.com

   

  Valkotakit ry

  Valkotakit on vuonna 1969 perustettu Lääketieteenkandidaattiseuran kamariorkesteri, jossa soittaa noin 40-50 lääketieteellisessä tai muussa tiedekunnassa opiskelevaa tai jo valmistunutta jousi- tai puhallinsoittajaa. Kapellimestarinamme toimii Tapio von Boehm. Järjestämme vuosittain 2–3 suurempaa konserttia, joiden lisäksi soitamme pienemmissä tilaisuuksissa. Tervetuloa mukaan soittamaan!

 • Studentteatern

   

  Thespians Anonymous

  Have you ever wanted to be on stage or behind the stage operating the wheels of a production? We are TA, an international theater society! We produce plays in English that are presented to University members and non-members alike! Apart from that we offer workshops revolving around all things theater and meet up to hang out together, have fun and play games! Come and join us!

   

  Ylioppilasteatteri
  Ylioppilasteatteri on vuonna 1926 perustettu ammattijohtoinen harrastajateatteri. Ylioppilasteatteri mahdollistaa jäsenilleen vapaan alustan toteuttaa korkeatasoista ja kokeilevaa taidetta ammattilaisten johdolla. Esitystoiminnan lisäksi Ylioppilasteatteri tarjoaa jäsenilleen koulutusta, harjoitustilan, tapahtumia, seminaareja sekä ennen kaikkea paikan viettää aikaa ja kuulua yhteisöön.

   

  Humanistispeksi
  Humanistispeksi on humanistisen tiedekunnan alla toimiva teatterijärjestö, jonka toteuttaa vuosittain humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden voimin improvisaatiolla höystetyn kokoillan musikaalin, eli speksin.

   

  Kumpulan speksi

  Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan taiteellisten ambitioiden ilmaisemisyhdistys. Tarjoamme jäsenillemme tanssi-, soitto-, laulu-, ja improvisaatioharrastusta vuoden ympäri, tutustu: www.kumpulanspeksi.fi!

   

  Lääkiksen speksi

  Lääkiksen Speksi on lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden vuosittain tekemä musikaaliteatteri. Näyttelemistä, tanssimista, soittamista, lavasteiden rakentamista, asujen tekemistä, kirpparikierroksia, ääniefektejä, grafiikkaa… – sitä pääsee täällä näkemään ja tekemään!

   

  Penkereen speksi

  Penkereen Speksi koostuu vuosittain kasvavasta työryhmästä, joka aloittaa pääsääntöisesti toimintansa syksyllä. Puolivuotinen urakka huipentuu talvisin riemastuttavaan ja hiottuun ensi-iltaan ja esityksistä saadaankin useimmiten nauttia noin viikon verran. Uusi työryhmä käynnistää pikkuhiljaa toimintansa edellisen produktion loputtua.

  Olisitko sinä seuraava Penkereen speksin yhteisön jäsen?

   

  Pykälän Spex

   

  Valtsikan speksi ry

   

  Viikki-speksi
  Viikki-speksi on Viikin kampuksella toimiva järjestö joka tuottaa vuosittain interaktiivisen musikaalin, speksin. Rekrytoimme tekijät heti syksyllä ja vuoden aikana pääset harrastamaan poikkitieteellisessä ja -taiteellisessa porukassa! Tsekkaa tiedot rekrytoinneista ja produktion etenemisestä somesta @viikkispeksi tai kysy lisää sähköpostitse (hallitus.viikkispeksi@gmail.com). Tervetuloa mukaan!

 • Encore !

  Encore on poikkitieteellinen kerho Helsingin yliopiston oopperan ja baletin ystäville. Pyrimme edistämään oopperan ja baletin tuntemusta Suomessa. Toimintaan mukaan pääseminen ei edellytä aikaisempaa tietämystä vaan riittää, että kiinnostaa oppia uutta ja nauttia taiteesta.

   

  Helmut

  Treeniksiä ja tapahtumia jo vuodesta 2006! Yhdistys tarjoaa musisoinnille tilaa neljän erinomaisesti varustellun treenikämpän verran Helsingin keskustassa. Soittovuorojen hinnat yhteisöllisissä Kantele bänditiloissamme ovat hyvin opiskelijaystävälliset. Liity siis jäseneksi tänään, varaa soittovuoro heti huomenna ja keikalle sitten ensi viikonloppuna!

   

  Helsingin yliopiston Science Fiction Klubi

  Helsingin yliopiston Science Fiction Klubi (The Helsinki University Science Fiction Club) toimii tieteis- ja fantasiakirjallisuuden harrastajien kohtaamispaikkana yliopistolla. Toiminta muodostuu mm. jokaviikkoisesta päivystyksestä, videoilloista, peli-illoista, lukupiiristä, kirjoituspiiristä ja muista tapahtumista sekä järjestön oman Marvin-lehden teosta.

   

  Helsingin yliopiston teknokulttuurin ystävät HYTKY

  HYTKY on vuodesta 1996 toiminut järjestö, jonka tavoitteena on edistää elektronisen musiikin kulttuuria ja sen tuntemusta. Olemme omalaatuinen, luova ja eläväinen kollektiivi. Vaalimme itse tehtyä, epäkaupallista ja yhteisöllistä teknokulttuuria. Tule tekemään ja kokemaan!

   

  Helsingin yliopiston raskaan musiikin ystävät HYRMY

  HYRMY on Helsingin yliopiston piirissä toimiva järjestö, jonka tarkoituksena on raskaan musiikin harrastajien yhdistäminen. Olemme asiaansa uskova joukko ihmisiä, joille metallimusiikki on sydäntä lähellä.

  HYRMY is an organization operating in the University of Helsinki domain with objective to unite the metal music enthusiasts. We are a devoted bunch of people with metal music close to heart.

   

  Leffaryhmä

  HYY:n Elokuvaryhmä ry, eli Leffaryhmä edistää elokuvakulttuuria pääkaupunkiseudulla. Leffaryhmä on tunnettu järjestämistään elokuvanäytöksistä, mutta toimintaamme kuuluu myös esimerkiksi festivaalimatkojen ja luentosarjojen järjestämistä. Leffaryhmä toimii myös Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen ainejärjestönä ja panostaa opiskelijoiden edunvalvontaan.

   

  Opiskelijakansantanssijat OKT
  OKT eli Opiskelijakansantanssijat ry on Helsingin yliopiston kansantanssijärjestö. OKT järjestää tanssikursseja alkeis- ja jatkotasolla, erilaisia tiiviskursseja ja vauhdikkaita tanssi-iltamia. OKT:ssa tanssitaan suomalaisia kansantansseja modernilla otteella. Välillä tanssitaan myös baareissa, puistoissa ja flashmobeissa – tervetuloa mukaan!

   

  Yliopiston Anime- ja Mangakerho Yama

  Olit sitten jo alan veteraani tai vasta juuri animeen ja mangaan törmännyt, Yamasta löydät hyvää seuraa ja tekemistä japanilaisen kulttuurin, animen ja mangan parissa.
  Tervetuloa hyvään yamaan!

   

  Ylioppilaskamerat YOK
  Ylioppilaskamerat ry (YOK) on kaikille HYY:n jäsenille avoin valokuvausharrastajien järjestö. YOK ylläpitää omaa studiota ja pimiötä sekä järjestää kursseja, näyttelyitä, näyttelyvierailuja, kuvausmatkoja, valokuvakilpailuita ja vuokraa kuvauslaitteistoa.

  Yhteystiedot: Instagram.

Muut järjestöt

 • AEGEE-Helsinki

   

  AIESEC Helsingin yliopisto

   

  BAFFU

   

  Chinese Students and Scholars Association

   

  Debating Society

  At Helsinki Debating Society, we gather weekly to debate in British Parliamentary format. Come for the critical thinking skills, stay for the surprisingly addictive competitive element and post-debate board game socials!

  Helsinki Debating Society kerääntyy viikottain väittelemään British Parliamentary-tyylillä. Tule kehittämään analyyttistä ajatteluasi rennon kilpailun merkeissä!

   

  EGEA Helsinki

   

  ELSA Helsinki
  ELSA, The European Law Students’ Association, is the largest international law students’ organisation in the world. ELSA Helsinki is the local group for law students studying in Helsinki and Vaasa. We organize for example excursions study visits and seminars, where students can deepen their knowledge on different legal topics.

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram.

   

  ESN Uni Helsinki

   

  Finnish Model United Nations r.y.

  FinMUN is an organization for youth and students interested in global politics and international cooperation.

  We organize Model United Nations (MUN) conferences, debate issues on the UN agenda, and develop the understanding of our members on global politics through a range of educational activities. We also provide opportunities to meet and talk to international professionals such as diplomats.

   

  Helsingin yliopiston Venäjä -seura

   

  ISHA-Helsinki
  ISHA Helsinki is an international association for anyone interested in history and internationality. ISHA Helsinki is a local section of ISHA International. The main areas of social and academic interaction are seminars and conferences organized by different ISHA sections in various countries. Our local activity involves light hearted and academic events for anyone interested in participating.

   

  IVSA Finland
  IVSA Finland on eläinlääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden kansainvälinen järjestö, joka pyrkii tuomaan kansainvälisyyttä osaksi eläinlääketieteen opiskelijoiden arkea.

   

  Kumpula Science International

 • Biosukeltajat
  Sukellusseura kaikille vedenalaisista luonnonihmeistä kiinnostuneille! Tavoitteenamme on edistää vedenalaista tutkimustyötä ja sukeltamalla työtä tekevien sukellustaitoa ja turvallisuutta sekä herättää yleistä kiinnostusta vedenalaiseen luontoon. Järjestämme monipuolista toimintaa sekä laite- että vapaasukeltajille.
  Yhteystiedot: puheenjohtaja@biosukeltajat.org

   

  Helsingin yliopiston judoseura FinnDai
  FinnDai on pääkaupunkiseudulla toimiva opiskelijaystävällinen judoseura, joka tarjoaa mahdollisuuden täysipainoiseen judouraan valkoisesta mustaan vyöhön ja kotisalikisoista kansainvälisille tatameille asti. Toimintaamme ovat tervetulleita mukaan myös muut kuin opiskelijat. Olemme tunnettuja hyvästä aikuisjudosta, harjoitusten leppoisasta ilmapiiristä ja vilkkaasta sosiaalisesta toiminnasta.

   

  Helsingin yliopiston Kendoseura
  Tuntuuko joskus siltä, että tekisi mieli huutaa ja hakata muita kepillä? Onneksi pulmaan on vastaus: kendon peruskurssi! Johdatamme japanilaisen miekkailun saloihin aina syys- ja kevätlukukausien alussa. Tervetuloa mukaan harjoittelemaan miekan tietä! GANBATTE!!!

   

  Helsingin yliopiston Taekwon-Do
  Helsingin yliopiston Taekwon-Do tarjoaa ITF Taekwon-Don opetusta Helsingin keskustan alueella. Uusia alkeiskursseja järjestetään aina tammi- ja syyskuussa. Seuralle on myönnetty Olympiakomitean Tähtiseura-merkki osoituksena laadukkaasta toiminnasta.

  HYTKD offers ITF Taekwon-Do trainings in Helsinki city centre. New courses starts every January and September. Teaching is available in English.

   

  Helsingin yliopiston Shorinji Kempo

   

  Hypetys
  Onko koulupesiksestä jo liian pitkä aika tai vanha pesäpalloharrastus saanut väistyä opintojen tieltä? Hypetys tarjoaa pesäpallokulttuuria rennolla otteella. Kesäkaudella treenaamme viikoittain ja osallistumme Helsingin kuntopesiksen sekasarjaan. Mukaan toimintaan voivat tulla minkä tasoiset pelaajat vain. Yhdistyksellämme on käytössä yhteisiä ja lainavälineitä. Riittää kun tuot itsesi kentälle!

   

  HYSY

   

  Hyytiälän Hirvestäjät

   

  Karateseura Honbu
  Honbu on karateseura, johon ovat tervetulleita harjoittelemaan kaikki karatesta kiinnostuneet opiskelijat, alumnit ja opiskelijahenkiset ihmiset. Honbun treeneissä yhdistellään montaa kamppailulajia ja tyylisuuntaa. Tavoitteena on, että treenaaja kasvaa sekä fyysisesti että henkisesti hyväksi kamppailijaksi. Perinteitä ammennetaan itsepuolustuspainotteisesta Koryu uchinadi -karatetyylisuunnasta.

   

  Mooseksen Potku
  Perinteinen teologien jalkapallosseura Mooseksen Potku (MoPo) pyörittää monipuolista toimintaa, jonka ytimenä on kesäisin Helsingin aladivareissa ja turnauksissa pelaaminen, ja toimintaa on runsaasti sisätiloissa myös talvisin.

  Tervetuloa tutustumaan toimintaan! Laita meille viestiä FB:ssä, IG:ssä tai Twitterissä tilille @mooseksenpotku, tai emailitse: eemil.jaakkola@gmail.com.

   

  Opiskelijakansantanssijat
  OKT eli Opiskelijakansantanssijat ry on Helsingin yliopiston kansantanssijärjestö. OKT järjestää tanssikursseja alkeis- ja jatkotasolla, erilaisia tiiviskursseja ja vauhdikkaita tanssi-iltamia. OKT:ssa tanssitaan suomalaisia kansantansseja modernilla otteella. Välillä tanssitaan myös baareissa, puistoissa ja flashmobeissa – tervetuloa mukaan!

   

  Prologi
  Prologi tarjoaa kaikille pääkaupunkiseudun
  tiede- ja taideyliopistojen opiskelijoille
  mahdollisuuden tutustua toisiin pyöräilystä kiinnostuneisiin
  ja harrastaa yhdessä maailman kauneinta urheilulajia.
  Domus Gaudiumilla on jäsenille pyöränhuoltoon hyvin varusteltu Säätämö jossa voit huoltaa, korjata ja rakennella pyöriä. Päivystykset Säätämöllä tiistaisin!

   

  Seitokai
  Helsingin yliopiston aikidoseura Seitokai ry:n tarkoituksena on lisätä aikidoa koskevaa tietoa ja taitoa Helsingin yliopiston ja muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen piirissä sekä tarjota aikidosta kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille sekä korkeakoulujen työntekijöille ja alumneille mahdollisuus lajin harrastamiseen korkeatasoisessa opetuksessa ja kohtuulliseen hintaan.

   

  Troijan Hevonen
  Aktiivinen ja reipas järjestö kaikille hevoshenkisille lajista ja kokemuksesta riippumatta. Toimintaa löytyy vakkaritunneista kursseihin ja rivitanssi-iltoihin! Meidät tavoittaa Facebookista Troijan Hevonen ry -ryhmästä.

   

  Uniriders
  Uniriders on Helsingin yliopiston poikkitieteellinen lasketteluseura, joka toimii aktiivisena yhteisönä niin vanhoille kuin uusille laskettelijoille. Teemme reissuja kotimaassa ja ulkomailla sekä vietämme totta kai sitä kuuluisaa after skitä! Tule tapaamaan porukkaa ja suunnataan yhdessä lumille – never ride alone <3

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Viikin Akateemiset Metsästäjät
  Viikin Akateemiset Metsästäjät on Viikin kampuksen opiskelijoiden metsästysseura. Toimintamme piirtyy erilaisten metsästys- ja kalastustapahtumien ympärille. Järjestämme tapahtumia ympäri Suomen aina sorkkaeläinjahdeista pienriistan pyyntiin ja koskikalastukseen asti. VAM harjoittaa myös säännöllistä riistanhoitotyötä pääkaupunkiseudulla.

  Yhteystiedot: Instagram.

   

  Ylioppilasmiekkailijat

 • Akateeminen Shakkiklubi
  Akateeminen shakkiklubi on kaikille shakin ystäville tarkoitettu kerho, joka järjestää matalan kynnyksen toimintaa, kuten peli-iltoja jäsenilleen tasosta riippumatta. Tervetuloa mukaan!

  Yhteystiedot: Instagram, Facebook.

   

  Alter Ego
  Alter Ego ry is the entire university’s role-playing club, and through us you get to experience the fun and excitement of tabletop role-playing games. Come join us at our club nights, where we play ttrpg’s and plenty of board games, collectible card games and miniature games, every Tuesday night at Mechelininkatu 3D!

   

  Akateeminen pöytälätkäyhdistys ry PÖLY
  Jo vuodesta 2000 on PÖLY tarjonnut silikonin ja liukkaiden pintojen ystäville niin huumaavia voittoja kuin kirveleviä tappioita sekä ennen kaikkea reilua peliä vanhalla kunnon Stiga Playoffilla. Pyöritämme AKTI-liigaa Uudella. Rookie pelaa ilmaiseksi.

  Yhteystiedot: Instagram. Sähköposti: poly-ry@helsinki.fi

   

  YliGo

 • Akateeminen Olutseura

   

  Akateeminen Saunaseura
  Akateeminen saunaseura on uusi poikkitieteellinen, akateemisiin saunatilaisuuksiin keskittyvä harrastejärjestö joka kokoaa yhteen Helsingin yliopistolta saunomisesta kiinnostuneita. Nähdään lauteilla!

   

  Akateemiset seksipositiiviset (ASP)

   

  Akateemiset Tylypahkalaiset
  Järjestö poikkitieteellisestä potteroinnista kiinnostuneille HY:n opiskelijoille, henkilökunnalle ja ystäville.

  Yhteystiedot: Facebook, Instagram, Discord: Akateemiset Tylypahkalaiset.

   

  Akateeminen viiniseura

   

  Debating Society
  At Helsinki Debating Society, we gather weekly to debate in British Parliamentary format. Come for the critical thinking skills, stay for the surprisingly addictive competitive element and post-debate board game socials!

  Helsinki Debating Society kerääntyy viikottain väittelemään British Parliamentary-tyylillä. Tule kehittämään analyyttistä ajatteluasi rennon kilpailun merkeissä!

   

  Helsingin akateemiset kinkyt Häkki

   

  Helsingin yliopiston erilaiset oppijat

   

  Helsingin yliopiston partiolaiset

   

  Helsingin yliopiston salamurhaajat (HYS)

  Hyvät Martat ry

   

  Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan Historian Ystävät ry – HYYHY

   

  Minerva-seura

   

  Students of Colour ry (SOCO)

  Åländska Studentföreningen

  Qaareva