Opiskelijalle

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Jokainen Helsingin yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsen ja velvollinen maksamaan ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu maksetaan lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä OILI-järjestelmässä. Ilmoittautumisaika on 1.5.-31.8.2018, jonka aikana jäsenmaksu on maksettava. Ylioppilaskunnan jäsenmaksu perustutkinto-opiskelijalle on lukuvuonna 2018-2019 100 euroa. Katso ilmoittautumisohjeet täältä. Uutena opiskelijana katso ilmoittautumisohjeet täältä.

Syyslukukausi 2018 alkoi 1.8.2018 ja samalla uusien lukuvuositarrojen jako HYYn palvelutoimistolla. OILI-ilmoittautumisjärjestelmä on käytössä nykyään myös kevätlukukautta varten, jos haluat muuttaa poissaolosi läsnäoloksi. Katso ohjeet kesken lukuvuoden ilmoittautumisesta täältä.

Jatkotutkinto-opiskelijana (esim. tohtorin- tai lisensiaatintutkintoa suorittavana) voit halutessasi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi missä tahansa vaiheessa lukuvuotta, muttet ole oikeutettu YTHS:n palveluihin tai matka-alennuksiin. Käytettävissäsi on kuitenkin laajasti muita etuja ja palveluita. Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on lukuvuonna 2018-2019 45 euroa. Jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus sekä perus- että jatkotutkintoon Helsingin yliopistossa, on perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksu sinulle pakollinen. Vain ylioppilaskunnan jäsenenä voit saada opiskelijakortin. Jatko-opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisohjeet löydät täältä. Mikäli et ole varma, oletko oikeutettu jäsenyyteen, ole ensiksi yhteydessä HYYn palvelutoimistoon asian varmistaaksesi.

Vaihto-opiskelijana voit halutessasi liittyä ylioppilaskuntaan, jos opiskelusi kestää Helsingin yliopistossa vähintään kolme kuukautta. Liittymisen tulee kuitenkin tapahtua lukukauden alussa tai viiden päivän sisällä saapumisestasi.

Mikäli et pysty maksamaan edellä mainituilla tavoilla (OILI tai WebOodi), voit myös maksaa jäsenmaksusi HYYn tilille yleisviitettä 28 04990 käyttäen. Tarkista tilivaihtoehdot alla olevasta yhteenvedosta. Tällöin ilmoittautumisesi ei kirjaudu automaattisesti, ja sinun tulee toimittaa kuitti maksetusta jäsenmaksusta ilmoittautumisesi rekisteröimiseksi yliopiston opiskelijaneuvonnan palvelupisteeseen sähköpostitse tai käymällä paikan päällä. Kuitista tulee ilmetä seuraavat tiedot: maksajan nimi, saajan nimi, saajan tilinumero, maksettu summa, mahdollinen viitenumero, viesti, maksupäivä sekä arkistointitunnus.

Yhteenveto maksuista lukuvuonna 2018-2019


Maksun saaja:                                Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)

Tilivaihtoehdot:                             Nordea FI80 1573 3000 0324 57
                             Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82   

Yleisviitenumero:                           28 04990

Jäsenmaksu:                                                                             Koko lukuvuosi             Vain syys-             Vain kevät- 
                                                                                                               2018–2019               lukukausi              lukukausi
                                                                                                                                                          2018                        2019

  Perustutkinto-opiskelija (jäsenyys pakollinen)
    
(sisältäen YTHS-maksun)                                                           € 100,00                     € 52,00                   € 48,00

  Jatko-opiskelija (jäsenyys vapaaehtoinen)
    
(ei oikeutettu YTHS:n palveluihin)                                            € 45,00                      € 24,50                   € 20,50


Vapaaehtoiset maksut:

Osakunnan jäsenmaksu                                                                     € 12,00      Viestiksi osakunnan lyhenne
HYYn kehitysyhteistyökeräys                                                            € 5,80                                        

 

 

Vapaaehtoiset maksut

HYYn kehitysyhteistyökeräyksellä tuetaan HYYn kehitysyhteistyöhankkeita ja globaalikasvatustoimintaa. Tällä hetkellä on meneillään hanke Bangladeshissa, jonka tavoitteena on parantaa maaseutuyhteisöjen ilmastokestävyyttä opettamalla yhteisöjä sopeutumaan ja varautumaan ilmastonmuutoksen muodostamiin ja vahvistamiin ympäristöongelmiin. Suunnitteilla vuodelle 2019 on hanke Mosambikissa, joka keskittyy lasten ja nuorten oikeuksiin.

Liittyäksesi osakuntaan maksa osakunnan jäsenmaksu. Kirjoita maksusuorituksen viestikenttään tai maksukuittiin osakuntasi lyhenne. Osakunnan jäsenmaksu ei kirjaudu automaattisesti opiskelijarekisteriin, joten huolehdi sen kirjaamisesta ilmoittautumisten vastaanottopisteessä. Jos olet uusi osakunnan jäsen, käy vielä erikseen kirjoittautumassa osakuntaan. Muista ottaa mukaasi maksutosite. Huomioi, että jotkut osakunnat edellyttävät vuosittaista kirjautumista osakunnassa jäsenyyden säilyttämiseksi (tarkista oman osakuntasi käytäntö). Lisätietoa osakuntien toiminnasta saat HYYn nettisivuilta, Ylioppilaskalenterista sekä osakuntien verkkosivuilta. Katso listaus osakunnista ja niiden lyhenteistä osakuntien yhteisvaltuuskunnan sivuilta.

 

Poissaolo

Poissaolevaksi ilmoittautuessasi sinun ei tarvitse maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Poissaolevana et saa lukuvuositarraa etkä ole oikeutettu ylioppilaskunnan palveluihin tai opiskelijaetuihin ja -alennuksiin. Poissaolevana sinulla ei ole myöskään äänioikeutta ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa. Katso ohjeet poissaoloilmoittautumiseen yliopiston sivuilta.

 

Jäsenmaksunpalautukset lukuvuonna 2018-2019

Kaikkia maksupalautuksia on haettava viimeistään:

1.10.2018 syyslukukauden osalta

31.1.2019 kevätlukukauden osalta

Kaikkia palautuksia haetaan HYYn palvelutoimistosta (sähköpostitse info(at)hyy.fi tai käymällä paikan päällä), jossa hakijan on esitettävä opiskelijakorttinsa ja toimitettava kuitit suoritetuista jäsenmaksuista. Tiliote, Excel-taulukkokuitti, mobiilinettipankin tilitapahtuman kuva tai Paytrailin sähköpostivahvistus maksusta eivät ole riittäviä tositteita. Verkkopankista tulostettu tilitapahtuman kuitti (esim. pdf-tiedosto) kelpaa. Automaattisessa ilmoittautumisessa (OILI) maksettaessa saajaksi kirjautuu Paytrail ja viestikenttään HYY Toimintatalous.

Useammassa suomalaisessa yliopistossa läsnäolevana opiskelijana (eli useamman ylioppilaskunnan jäsenenä) voi anoa palautusta YTHS-maksusta määräaikaan mennessä siitä ylioppilaskunnasta, johon sen on viimeisimpänä maksanut. Tällöin tulee toimittaa kuitit molemmista jäsenmaksuista.

Jäsenmaksu voidaan muussakin tapauksessa palauttaa joko kokonaan tai osittain, jos erittäin painavat syyt sitä vaativat. Tällöin palautusta tulee hakea kirjallisesti ylioppilaskunnan talouspäälliköltä.

Erikoistapauksista katso virallinen ohje palautuksista.

Lisätietoja ilmoittautumisesta
  • Poissaoloilmoittautuminen, ilmoittautumisen laiminlyönti ja uudelleenkirjoittautuminen, valmistuminen kesken lukuvuoden yms. täällä.