TEK-kannanotto: Opiskelijan ääni saatava kuuluviin ammattiliitossa

Kannanotto
Helsingissä 8.4.2015

Opiskelijan ääni saatava kuuluviin ammattiliitossa Tekniikan Akateemisten Liitto TEK linjaa vuonna 2014 päivitetyssä koulutuspoliittisessa ohjelmassaan ”korkeakoulutuksen julkisten resurssien vahvistamista” sekä ”useita muita keinoja koulutusjärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi”. Tämä toteutettaisiin keräämällä lukukausimaksuja kaikilta korkeakouluopiskelijoilta ja luomalla uusia tukijärjestelmiä suomalaisten opiskelijoiden opintojen rahoittamiseksi.

Opiskelijayhteisö on huolissaan TEK:n linjauksesta. Lukukausimaksujen kerääminen ulkomaalaisilta opiskelijoilta jarruttaa yliopistojemme kansainvälistymistä, eikä kokeilujen perusteella tuota lainkaan taloudellista hyötyä päinvastoin erilaisten avustusjärjestelmien kustannukset ovat kokeiluissa olleet lukukausimaksuista kertyviä tuloja suuremmat.

Vielä ikävämpää on TEK:n suhtautuminen opiskelijayhteisön palautteeseen. Huomattava osa ammattiliiton jäsenistä on opiskelijoita, joten myös heidät on pidettävä mukana päätöksenteon kaikissa vaiheissa.

Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijajärjestöt Matlu, Limes, Resonanssi, TKOäly ja Matrix vaativat pysymistä nykyisessä järjestelmässä, joka takaa maksuttoman ja tasaarvoisen koulutuksen kaikille. Järjestöt vaativat myös opiskelijayhteisön aktiivista kuulemista osana päätöksentekoa.

Anton Saressalo
Hallituksen puheenjohtaja
Matlu ry

Piia Hartikka
Hallituksen puheenjohtaja
Limes ry

Joona Havukainen
Hallituksen puheenjohtaja
Resonanssi ry

Niilo Korkiakoski
Hallituksen puheenjohtaja
TKO-äly ry

Juuso Nieminen
Hallituksen puheenjohtaja
Matrix ry