Media & arkisto

Uutiset

Olipa kerran joukko innostuneita, mutta vähän epävarmoja opiskelijoita. Heidän tehtävänään oli yhteistyössä opiskeluterveydenhuollon kanssa edistää kanssaopiskelijoiden terveyttä. Kuitenkaan heillä ei ollut juuri omaa kokemuspohjaa enempää tietoa siitä, miten kanssaopiskelijat voivat ja mitkä heidän terveydelliset haasteensa olivat. Siksi tehtävästä oli vaikeaa saada otetta, mikä turhautti.

Turhautumisesta kasvoi halu selvittää, mitä kanssaopiskelijoille todellisuudessa kuuluu. Syksyllä 2018 HYY, joka rekrytoi ja tukee YTHS:n terveystyöryhmien opiskelijaedustajia tehtävissään, järjesti heille työpajan, jossa yhdessä kehittäen syntyi hyvinvointikysely. Kyselyn tehtävänä on vastata kysymykseen: miten Helsingin yliopiston opiskelijat voivat?

Kansallisesta Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksesta tiedämme, että korkeakouluopiskelijoista jopa 30 prosenttia raportoi kärsivänsä psyykkisistä vaikeuksista. Tutkijoiden Juhani Saaren ja Tiia Villan mukaan opiskelijoiden toimeentulo-ongelmien kroonistuminen sekä yksinäisyys ja läheisten keskustelutuen puute selittävät psyykkisen oireilun kasvua 2000-luvun alkuun verrattuna. Toimeentulo-ongelmien edessä yliopisto on voimattomampi kuin kamppailussa yksinäisyyttä vastaan. Kokevatko Helsingin yliopiston opiskelijat kuuluvansa ryhmään?

Yliopiston tasolla hyvinvointikyselyn tuloksia voidaan hyödyntää koko yliopistoa koskevien päätösten valmistelussa. Tämä on erityisen tärkeää juuri nyt, kun vuonna 2021 käyttöön otettava yliopistojen uusi rahoitusmalli ohjaa niitä saamaan mahdollisimman suuren osan opiskelijoista valmistumaan tavoiteajassa. Hyvinvoiva opiskelija pystyy opiskelemaan sujuvasti.

Tiedekuntatasolla tuloksia voidaan tarkastella itsenäisesti ja suhteessa muiden tiedekuntien keskiarvoihin. Missä asiassa omalla tiedekunnalla on parannettavaa ja missä on varaa jakaa tietämystä muille? Tarttumalla löydettyihin heikkouksiin ja päättämällä, miten tilanne saadaan parannettua sekä panostamalla suunnitelmallisesti ja päämäärätietoisesti valittuihin keinoihin, opiskelijoiden hyvinvointia voidaan parantaa ja samalla yliopiston päämääriä edistää.

Jotta kaikki tämä olisi mahdollista, HYYn hyvinvointikysely tarvitsee vakuuttavan määrän vastaajia. Suurkiitos sinulle, joka olet jo vastannut kyselyyn! Jos et ole vielä vastannut, teethän sen viipymättä. Sen lisäksi, että autat HYYtä ja terveystyöryhmien opiskelijaedustajia tekemään vaikuttavampaa edunvalvontaa sinun ja kanssaopiskelijoiden puolesta, voit vastattuasi kyselyyn osallistua hyvinvointiaiheisten tuotepalkintojen arvontaan!

Nyt maaliskuussa HYY etsii jälleen uusia opiskelijaedustajia terveystyöryhmiin. Tällä kertaa he eivät jää omien ja lähipiirinsä käsitysten varaan, vaan he saavat käyttöönsä HYYn hyvinvointikyselyn datan oman tiedekuntansa opiskelijoista. He ovat toivottavasti yhtä innokkaita kuin edeltäjänsä, mutta tiedon turvin entistäkin varmempia.

Vastaa HYYn hyvinvointikyselyyn täällä (kysely sulkeutuu 31.3.):
http://bit.ly/hvkysely

Hae terveystyöryhmän opiskelijaedustajaksi (haku päättyy 24.3.):
https://hyy.helsinki.fi/fi/terveystyoryhmahaku

Sofia Lindqvist
HYYn asiantuntija (asuminen, terveys, kaupunki)

HYY etsii joukkoonsa uutta sosiaalipoliittista asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen alkaen 1.4.2019 tai sopimuksen mukaan.

Yhdenvertaisuus, hyvinvointi, asuminen, kaupunkivaikuttaminen - kiinnostaako sinua yksi tai useampi näistä teemoista? Onko sinulla kokemusta vaikuttamistyöstä, innostutko yhdenvertaisuuteen tai opiskelijan terveyteen liittyvistä kysymyksistä, onko asiantuntijatyö juttusi? Jos edelliset kysymykset herättivät mielenkiintosi, hae meille töihin!

Työssäsi vastaat osaltasi HYYn sosiaalipoliittisesta edunvalvonnasta. Tehtävään kuuluu muun muassa lausuntojen ja kannanottojen valmistelua ylioppilaskunnan hallitukselle, yhteistyötä merkittävien sidosryhmien kanssa, ylioppilaskunnan edustamista eri toimielimissä sekä vastuullesi kuuluvista asioista viestimistä niin toimiston sisällä kuin ulospäinkin. Läheisinä kollegoinasi toimivat muut ylioppilaskunnan asiantuntijat. Tarkempi vastuunjako muiden ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijoiden kanssa määrittyy viimeistään työn aloittamisen yhteydessä.

Me olemme:

Ylioppilaskunta, johon kuuluu noin 27 000 jäsentä
Tehokas, aktiivinen ja intohimoinen edunvalvoja
Muun muassa 8 asiantuntijasta ja 12 hallituksen jäsenestä rakentuva innokas työyhteisö, jossa hommat hoidetaan yhdessä asiantuntevasti ja rennolla otteella

Sinulta odotamme:

Perustietämystä sosiaali- ja terveyspolitiikasta ja sen tämänhetkisistä trendeistä
Tarkkaa työotetta, kykyä hallita isojakin kokonaisuuksia
Itsenäistä otetta, tiimityö- ja ongelmanratkaisutaitoja
Korkeakouluopintoja
Halua kehittyä vaikuttajana
Viestinnällisiä taitoja
Erinomaista suomen kielen taitoa
Lisäksi katsomme erityisesti eduksi hyvän ruotsin kielen ja englannin kielen taidon.

Meiltä saat:

Mielenkiintoisen, itsenäisen ja haastavan tehtävänkuvan
Ylioppilaskuntien TES:n mukaista palkkaa mahdollisine koulutus- ja kokemuslisineen
Koulutus- ja kehittymismahdollisuuksia
Joustavat työajat ja etätyömahdollisuudet
Mahtavat työkaverit

Haku päättyy sunnuntaina 17.3.2019 klo 23.59. Lähetä meille vapaamuotoinen, enintään sivun pituinen hakemuksesi ja liitä mukaan ansioluettelosi. Lähetä hakemus osoitteeseen hallinto@hyy.fi otsikolla "Asiantuntija". Mahdolliset haastattelut pidetään tiistaina 19.3.2019. Valinta tehdään hallituksen kokouksessa torstaina 21.3.2019.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Aaro Riitakorpi (0400 816 426), aaro.riitakorpi@hyy.fi.

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että yleisestä asumistuesta on tehtävä nykyaikainen ja tasa-arvoinen muuttamalla se henkilökohtaiseksi.

Opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Muutos oli monelle hyvä asia, mutta moni myös menetti asumistuen kokonaan. Toisin kuin opintotuen asumislisä, yleinen asumistuki huomioi paremmin todelliset asuinkustannukset. Huomattava ongelma asumistuessa on kuitenkin sen ruokakuntakohtaisuus eli oletus siitä, että asuinkumppanit ovat toisilleen elatusvelvollisia.

Yleinen asumistuki maksetaan ruokakunnalle. Samaan ruokakuntaan kuuluviksi katsotaan lähisukulaiset, avio- ja avopuolisot sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt. Erillisillä sopimuksilla asunnon vuokranneet voivat olla samaa ruokakuntaa, jos sopimuksessa on niin sanottu yhteisvastuulauseke. Jos asuinkumppaneilla on erilliset vuokrasopimukset, Kela saattaa selvittää, ovatko nämä avoliitossa keskenään.

Kelan työntekijät ovat vuosikaudet arvioineet tuen hakijoiden pari- ja kämppissuhteiden laatua tehdessään tukipäätöksiä. Monien asumistuen hakijoiden toimeentulo on romahtanut sen vuoksi, että Kela on päättänyt heidän elävän avioliiton omaisessa suhteessa. Jos esimerkiksi opiskelijan asuinkumppani tai puoliso on työelämässä, opiskelija on todennäköisesti menettänyt asumistukensa kokonaan.

Opiskelijat asuvat usein hyvin erilaisilla ja muuhun väestöön verrattuna epätavallisilla tavoilla. Siksi opiskelijoiden todellisuus ja Kelan tulkinnat ihmisten suhteista eivät läheskään aina vastaa toisiaan.

On kohtuutonta, että Kelan etuuskäsittelijät voivat tulkita lähes ketkä tahansa asuinkumppanit avopuolisoiksi, jos nämä eivät voi todistaa toisin. Vedenpitäviä todisteita taas ei laissa voi määritellä. Kuuluuko Kelalle, onko ihmisten suhteessa yhteinen ruokatili, seksiä tai sanaton sopimus huolenpidosta? Päätökset tuntuvat monista opiskelijoista mielivaltaisilta ja epäoikeudenmukaisilta.

Elatusvelvollisuuden luomat valtasuhteet ja riippuvuudet eivät myöskään kuulu parisuhteisiin; yhteiskunnan tuet eivät saa eriarvoistaa ihmisiä

HYY vaatii, että asumistuki on muutettava henkilökohtaiseksi. Tällöin asumistukea hakiessa huomioitaisiin ainoastaan hakijan omat tulot. Asumismenoiksi laskettaisiin ruokakunnan asumismenot jaettuna aikuisten määrällä. Henkilökohtainen asumistuki on moderni ja oikeudenmukainen ratkaisu paitsi opiskelijoille, myös muille tukea kipeästi tarvitseville.

Lisätietoja:

Anna Lemström
HYYn hallituksen jäsen (vaalit, kaupunki (WSC ry), toimeentulo, yhdenvertaisuus (yhteiskunta))
050 475 1280
anna.lemstrom@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Asiantuntija (toimeentulo, kansainvälisyys)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608

Helsingin Akateemiset Perussuomalaisten (HAPSU) kannanotto ‘’Suomen yliopistojen kuuluukin tuntua suomalaisilta’’ ei ole Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan arvojen mukainen. HYYn arvoihin kuuluu yhdenvertaisuus, jota ylioppilaskunta pyrkii edistämään ja kehittämään kaikessa toiminnassaan. Poliittisiin puolueisiin kuuluvat järjestöt ovat HYYn avustusten ulkopuolella, eikä HAPSU siten saa ylioppilaskunnalta taloudellista tukea. 

Ylioppilaskunta on ottanut tapauksen käsittelyyn, koska HYY epäilee HAPSU:n rikkoneen HYYn yhdenvertaisuussuunitelmaa ja näin ollen Sääntöjä HYYn piirissä toimivaksi järjestöksi. Lisäksi HYYn linjapaperissa määritellään, että järjestöiltä edellytetään HYYn yhdenvertaisuussuunnitelman noudattamista. 

HYYn talousjohtokunta käsittelee HYYn piirissä toimivien järjestöjen asioita ja muun muassa tapauksia liittyen järjestöjen poistamiseen HYYn piiristä. HAPSU:n kannanotto ja toiminta ovat tulossa talousjohtokunnan käsittelyyn. 

Lisätietoja:

Laura Wathén
HYYn hallituksen puheenjohtaja
050 4091383

Aaro Riitakorpi
Pääsihteeri
040 0816 426

Eduskunta hyväksyi tänään 1.3. lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Se lopettaa epävarmuuden siitä, säilyykö YTHS tulevaisuudessa ja viitoittaa lähivuosien kehityksen. Uuden lain myötä 1.1.2021 alkaen myös ammattikorkeakouluopiskelijat ovat oikeutettuja YTHS:n palveluihin.

Tällä hetkellä HYY perii YTHS:n terveydenhoitomaksun oman jäsenmaksunsa yhteydessä. Vuoden 2021 alusta alkaen terveydenhoitomaksun perimisen hoitaa Kela, erikseen syys- ja kevätlukukaudelle (yhteensä arviolta 77 euroa vuodessa). Kaikki käyntimaksut poistuvat, joten esimerkiksi hammaslääkäriin pääsee ilman erillistä maksua. Uuden lain myötä esimerkiksi ihotautilääkärit ja gynekologit poistuvat YTHS:n palveluvalikoimasta, mutta erityisesti seksuaaliterveyden perusasioissa koulutetut terveydenhoitajat ja yleislääkärit palvelevat jatkossa hyvin. HYY on erityisen tyytyväinen siihen, että psykiatripalvelut säilyvät.

HYY on kokonaisuutena tyytyväinen siihen, että YTHS säilyy ja saa rauhan kehittää palveluitaan. Nyt, kun rakenteet ovat selvillä, on aika kehittää sisältöjä. Esimerkiksi mielenterveyspalvelut vaativat parannuksia ja psykoterapian rooli YTHS:n palveluvalikossa selkiyttämistä.

Kun lain voimaantulo lähestyy, HYY viestii tarkemmin käytännön muutoksista.

Lisätietoja:
Asiantuntija Sofia Lindqvist
sofia.lindqvist@hyy.fi
050 543 9605

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) iloitsee siitä, että eduskunta hallituskauden loppumetreillä tänään hyväksyi lain korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta. Uuden lain myötä epävarmuus ja eriarvoisuus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollossa poistuu.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa vuodesta 2021 lähtien lakisääteisesti kaikkien Suomessa tutkintonsa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden osalta tämä on parannus palveluiden laatuun, saatavuuteen ja monipuolisuuteen. Kaikki korkeakouluopiskelijat hyötyvät siitä, että käyntimaksut poistuvat kokonaan. YTHS:n hallinnossa opiskelijat ovat edustettuina kaikilla päätöksenteon tasoilla, joten käyttäjien ääni kuuluu ja takaa tyytyväisyyden.

Psykoterapiatakuu vastaamaan mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen

Kun opiskeluterveydenhuollon rakenteet ovat nyt kunnossa, on aika siirtää fokus entistä vahvemmin sisältöihin. Tutkimusten perusteella tiedetään, että korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden oireilu on kasvanut koko 2000-luvun ajan.

“YTHS:n teettämän Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on psyykkisiä vaikeuksia”, kertoo HYYn hallituksen terveysasioista vastaava jäsen Riikka Hakala.

HYYn mukaan palveluita vahvistamalla ja satsaamalla voimakkaasti ennaltaehkäisevään yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa on vähintään pystyttävä katkaisemaan tämä oireilun kasvu. Opiskelijoiden mielenterveyspalveluita on pystyttävä tarjoamaan riittävästi ja oikea-aikaisesti.

Yksi kansallisella tasolla päätettävissä oleva parannus on psykoterapiatakuu. “HYYn tavoitteena on maksuton kuntoutuspsykoterapia alle 29-vuotiaille ja opiskelijoille. Nykyisessä Kelan kuntoutuspsykoterapiassa omavastuu estää osan opiskelijoista hakeutumasta terapiaan”, sanoo HYYn hallituksen puheenjohtaja Laura Wathén.

YTHS:n strategian yksi perusarvoista on yhdenvertaisuus. Uuden lain myötä koko korkeakoulutuksessa oleva ikäluokka on YTHS:n vaikutuspiirissä. “Vaikuttavalla yhteisöterveystyöllä ja vaikuttavilla yksilöpalveluilla pystytään mahdollistamaan hyvinvoivien nuorten siirtyminen työkykyisinä työelämään huoltosuhdetta turvaamaan”, tiivistää HYYn hallituksen terveysasioista vastaava jäsen Riikka Hakala.


Lisätietoja:
Asiantuntija Sofia Lindqvist
sofia.lindqvist@hyy.fi
050 543 9605

Vain muutamien viikkojen kuluttua äänestämme eduskuntavaaleissa. HYY on aktiivisesti mukana vaalivaikuttamisessa ajamassa opiskelijoiden etua. HYYn kolme vaalikärkeä vuoden 2019 vaaleihin ovat koulutuksen rahoitus, opiskelijan toimeentulo sekä ympäristökysymyksiin puuttuminen konkreettisin keinoin. 

”Yliopistojen resurssit on turvattava tulevaisuudessa, jotta laadukas tieteen tekeminen sekä osaavan opetuksen saaminen on mahdollista myös seuraaville sukupolville. Koulutuksen tulee olla kaikille opiskelijoille maksutonta ja aidosti saavutettavaa. Tulevaisuuden osaaminen rahoitetaan nyt. Tämän vuoksi olemme myös mukana tukemassa Helsingin yliopiston #SiksiTiede-kampanjaa”, toteaa HYYn hallituksen jäsen, vaalivaikuttamisesta vastaava Anna Lemström. 

Sosiaaliturvan uudistusta on ajettu eduskunnassa pitkään ja tahtotila kokonaisvaltaiseen sosiaaliturvan uudistamiseen on suuri yli puoluerajojen. Oleellista uudistuksessa on, miten se huomioi opiskelijat – nähdäänkö opiskelijat tulevaisuuden osaajina vai kansakuntamme pakollisena pahana. Tällä hetkellä opiskelijat ovat uudistuksen ulkopuolella.

Opiskelijat ovat olleet talouspolitiikan suurimpia häviäjiä tällä vuosikymmenellä. Opiskelijoiden toimeentulo on taattava ja heidän tulee pystyä täysipäiväisesti keskittymään opintoihin. Käytännössä opintorahalle on tehtävä tasonosto, jotta toimeentulo on turvattu ja opintotuen lainapainotteisuus pienenee. Opintolainan sekä työnteon tulee olla opiskelijoille vaihtoehtoja eikä pakkoja. Samalla yleinen asumistuki on muutettava yksilökohtaiseksi etuudeksi, jotta asuinkumppanin tulot eivät vaikuta tuen määrään.

”Opiskelijat ovat moninainen joukko, jonka tarpeet eivät sovi yhteen muottiin. Tämän vuoksi pitkällä tähtäimellä perustulo olisi malli, jolla pystyisimme vastaamaan mahdollisimman laajasti erilaisiin elämäntilanteisiin, eivätkä esimerkiksi äkilliset muutokset elämäntilanteessa heikentäisi merkittävästi opiskelijoiden toimeentulon tasoa”, Lemström jatkaa.

Tämän vuoden eduskuntavaaleja voidaan syystäkin pitää ilmastovaaleina. Ilmastonmuutos on nykypäivämme suurimpia globaaleja ongelmia ja sen ratkaisemiseksi on löydettävä konkreettisia toimia vaikuttaa elinkelpoisen maapallon säilyttämiseen tuleville opiskelijasukupolville. HYY vaatii, että pääkaupunkiseudun kaupunkien tulee pyrkiä vuoteen 2030 mennessä hiilineutraaleiksi, ja niin energiankäytön kuin kaupunkisuunnittelun tulee tukea tätä tavoitetta.

”Näissä vaaleissa laadimme yhteiskunnallemme uusia suuntaviivoja. Minä toivon, että nämä viivat ohjaavat myös opiskelijat kohti 2010-lukua, jossa opiskeluvuosien ei odoteta olevan kurjia, vaan inspiroivia ja voimaannuttavia. Jossa tulevaisuuteen valmistautumisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että tietää missä on lähin leipäjono, vaan sitä, että on esimerkiksi valmis löytämään ratkaisuja ilmastokriisiin”, Lemström päättää.

Kela on postittanut päätösehdotukset opintotuen takaisinperinnästä. Jos tulorajasi on ylittynyt, olet saattanut saada Kelalta päätösehdotuksen opintotuen takaisinperinnästä. Nyt tehtävä tulonvalvonta koskee vuotta 2017. Tulonvalvonta ei koske yleistä asumistukea.

 

Tarkista saamasi päätösehdotus

 

Kyseessä on nimenomaan ehdotus takaisinperinnästä: Kela ei tiedä, mitkä vuoden tuloista olet saanut opiskeluaikana. Päätösehdotus kannattaa tarkistaa erityisesti, jos olet aloittanut opintosi, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikasi loppuun vuonna 2017. Jos vuositulorajasi on ylittynyt muuna kuin opiskeluaikana, takaisin maksettava määrä voi pienentyä tai sitä ei jää lainkaan. Tarkista siis saamasi ehdotus ja tee tarvittaessa Kelalle uudelleenkäsittelypyyntö viimeistään 21.3.2019! Uudelleenkäsittelypyyntö on vapaamuotoinen ja sen voi tehdä esimerkiksi asiointipalvelussa.

 

Maksuaikataulusta voi neuvotella

 

Jos päätösehdotus on oikein ja tulorajasi on ylittynyt opiskeluaikana, maksamisesta voi ja kannattaa neuvotella maksamisesta Kelan kanssa. Voit esimerkiksi ehdottaa eräpäivän siirtämistä tai osamaksua. Lisätietoja Kelan sivuilla

 

Jäikö kysyttävää, tarvitsetko apua?

 

HYYn asiantuntija on tavattavissa Ohjauskulmassa 1.3. klo 13-15. Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Hannele Kirveskoski

Asiantuntija (toimeentulo, kansainväliset asiat)

050 543 9608

hannele.kirveskoski@hyy.fi

WhatsApp/Telegram: 050 543 9608

Opetus- ja kulttuuriministeriön Visio 2030 -tiekartan toimeenpanosuunnitelma julkaistiin tammikuun lopussa. On ilo, että sen puitteissa pyritään kehittämään korkeakoulujen henkilöstön hyvinvointia: “Korkeakoulut Suomen parhaiksi työpaikoiksi” on yksi tiekartan kehittämisohjelmista.

Henkilöstön lisäksi opiskelijoiden hyvinvointi vaatii huomiota. Elämme monen tekijän ristipaineessa. Opintojen suorittamisen ohessa meidän pitäisi hankkia toimeentulo, luoda tulevaisuuden työllistymistä edistäviä verkostoja ja pelastaa maailma. Ei ihme, että tutkimusten mukaan kolmannes meistä ei voi psyykkisesti hyvin.*

Valitettavasti Visio 2030 -työn tulokset ovat omiaan aiheuttamaan meille entistä enemmän pahoinvointia. Vision puitteissa valmisteltiin myös yliopistojen uusi rahoitusmalli, joka astuu voimaan vuonna 2021. Rahoitusmalli palkitsee yliopistoja sen mukaisesti, kuinka paljon opiskelijoita niistä valmistuu, ja miten he valmistuvat. Eniten yliopistot tulevat saamaan valtiolta rahoitusta niistä opiskelijoista, jotka valmistuvat tavoiteajassa. Vähiten korkeakoulut taas tienaavat niistä opiskelijoista, jotka suorittavat toista tutkintoaan.**

Yliopistoilla on siis pian uusia taloudellisia kannusteita saada opiskelijat opinahjosta mahdollisimman ripeästi pihalle. Tämä tulee varmasti vaikuttamaan paljon myös opiskelun arkeen. Toivomme ylioppilaskunnassa, että tutkintojen suorittamista edistetään opiskelijaystävällisillä keinoilla. Emme kaipaa keppejä vaan satsauksia hyvinvointiimme. Niitä ovat muun muassa riittävät opintopsykologipalvelut, joustavat opiskelumuodot sekä häirinnästä ja kiusaamisesta vapaa oppimisympäristö.  Valmistumistamme edistää myös laadukas opintojen ohjaus. Työ sen kehittämiseksi on Helsingin yliopistossa onneksi jo aloitettu. Tästä esimerkkinä on nyt helmikuussa avattu opiskelijoiden oma Ohjauskulma!***

Opiskelijan ohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi alalta toiselle siirtymisen sujuvoittaminen tulee korkeakouluille ajankohtaiseksi. Kun valtiovalta hankaloittaa toisen tutkinnon suorittamista ensikertalaiskiintiöiden lisäksi korkeakoulujen rahoitusmallin kautta, on opiskelijan tärkeää voida vaihtaa suuntaa kesken opintojen. Harva meistä tietää ensimmäistä opiskelupaikkaa hakiessaan, mitä todellisuudessa haluaa vanhempana opiskella tai tehdä työkseen.

Tehdään koko yliopistoyhteisönä yhdessä töitä sen eteen, että rahoitusmalliin sopeutuminen toteutetaan Helsingin yliopistossa mahdollisimman opiskelijaystävällisesti!

Aleksi Rytkönen
Kirjoittaja on yksi kolmesta HYYn hallituksen koulutuspoliittisesta vastaavasta.


*YTHS:n korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 http://www.yths.fi/kott2016

**Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote korkeakoulujen uudesta rahoitusmallista 17.1.2019
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluille-uusi-rahoi... ja ylioppilaskuntien vuoden 2018 syksyllä julkaisema kannanotto aiheesta: https://hyy.helsinki.fi/fi/content/laadukasta-osaamista-ja-monialaisia-i...

*** Opiskelijoiden oma Ohjauskulma avautuu Kaisa-taloon helmikuussa 2019. Kulmassa opiskelijat saavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa muun muassa hyvinvointiin, työnhakuun ja digitaitoihin liittyen.
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/ohjauskulma


Haku ylioppilaskunnan ja HYY Yhtymän talouspaikoille

Ylioppilaskunnan hallitus hakee ylioppilaskunnan taloudesta kiinnostuneita ja siihen perehtyneitä aktiivisia opiskelijoita HYY Yhtymän sekä Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitukseen. Hallituksen jäsenet toimivat HYYn jäsenten edustajina yrityksen hallinnossa.

Keskeisiä kriteereitä valinnoissa ovat henkilön sitoutuminen tehtävään ja kokemus HYY Yhtymän toiminnasta. Edellytämme valmiutta paneutua tehtävään ja rohkeutta toimia aktiivisesti hallituksessa. HYY Yhtymän hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi. Talouspaikoille hakeville järjestetään koulutusta 26.2., johon osallistuminen katsotaan eduksi erityisesti, mikäli ei aiemmin ole toiminut HYYn tai HYY Yhtymän talouspaikoilla. Hallitusten toimikausi on 1.4.2019 – 31.3.2020.

HYY Yhtymä järjestää talouspaikoille valittaville kevään 2019 Business Schoolin koko päivän kestävänä koulutuksena 2.4.2019. Valittavien toivotaan voivan osallistua koulutukseen.

Haettavat tehtävät:

HYY Yhtymän hallitus

HYY Yhtymä on opiskelijoiden omistama vastuullinen ja vakavarainen monialakonserni, joka toimii kiinteistö-, ravintola-, majoitus- ja sijoitusalalla. Tulevia vuosiamme määrittävät merkittävät rakennusprojektit Helsingin keskeisimmillä alueilla ja haluamme olla yritysvastuun ja eettisyyden edelläkävijöitä koko Suomessa.

HYY Yhtymän hallitus toimii Yhtymän emoyhteisön eli HYYn kiinteistötalouden ja Oy HYY-Yhtiöt Ab:n ja sen konsernin hallituksena. Hallitus muun muassa valmistelee ylioppilaskunnan omistamien kiinteistöjen tavoitebudjetit sekä edustajiston päätettävät tilinpäätökset ja kiinteistöasiat, valvoo kiinteistöjen talouden toimeenpanoa ja hyväksyy kiinteistöjä koskevat investoinnit toimivaltansa puitteissa. Yhtymähallitus myös ohjaa ja valvoo ylioppilaskunnan sijoitustoimintaa. Vuonna 2018 Yhtymän liikevaihto oli 33,5 milj. ja henkilöstöä vuoden lopussa oli 159. HYY Yhtymästä saa lisätietoa osoitteesta yhtyma.hyy.fi.

Haku HYY Yhtymän hallituksen jäseneksi (5 opiskelijajäsentä):

Ennakkotehtävät:

  1. Tee SWOT-analyysi HYY Yhtymän Lyyra-hankkeesta ja pohdi miten HYY Yhtymän hallituksen pitäisi ottaa analyysisi johtopäätökset huomioon toiminnassaan. (1 sivu)
  2. Ylioppilaskunnan tavoitteena on olla jäsenmaksuton vuoteen 2025 mennessä. Mitä tämä merkitsee Yhtymän toiminnalle? (1 sivu)
  3. Mikä on mielestäsi sopiva omavaraisuusaste HYY Yhtymälle? Perustele vastauksesi. (0,5 sivua)


Hakuohjeet Yhtymän Hallitukseen:

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät, vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen ja ansioluettelon pituus max. 2 sivua.  Hakemusten tulee olla perillä viimeistään tiistaina 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

 

Ylioppilaslehden kustannus Oy:n hallitus ja hallituksen puheenjohtaja

Ylioppilaslehti on maailman vanhimpiin ja laajalevikkisimpiin lukeutuva opiskelijalehti. Ylioppilaslehti on suomalaisen mediakentän ainutlaatuinen instituutio, joka kertoo yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä ennen kuin muut ovat ehtineet niihin havahtua.

Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallitus käsittelee Ylioppilaslehden kustantamiseen ja markkinointiin liittyvät talousasiat ja esittää ylioppilaskunnan hallituksen vahvistettavaksi vuotuisen tavoitebudjetin ja tilinpäätöksen. Yhtiön liikevaihto on noin 0,7 milj. €. Hallintokielenä on suomi ja hakijoiden oletetaan pystyvän työskennellä suomeksi.

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi:

Ennakkotehtävät puheenjohtajalle:

  1. Millaisena näet Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen puheenjohtajan roolin suhteessa sekä hallitukseen, toimitukseen että omistajaan? (1 sivu)
  2. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

Haku Ylioppilaslehden Kustannus Oy:n hallituksen jäseneksi (3-7 opiskelijajäsentä):

·         Ennakkotehtävä hallituksen jäsenelle:

  1. Miksi ja miten Ylioppilaslehden pitäisi laajentua koko Suomen laajuiseksi? (1 sivu)

 

HYYn hallitukselle osoitetut ennakkotehtävät ja vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen hallinto@hyy.fi. Edustajistoryhmien suosittelemien ehdokkaiden hakemukset lähettää kootusti edustajistoryhmän puheenjohtaja. Hakemuksen pituus max. 1 sivu. Puheenjohtajahakijalta odotetaan tämän lisäksi max. 1 sivun mittaista ansioluetteloa. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 5.3. klo 23.59. Myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Valintatyöryhmä käsittelee kaikki hakupaperit anonyymisti.

---

HYY korostaa toiminnassaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Toivomme hakijoiksi mahdollisimman runsaslukuista joukkoa eritaustaisia ihmisiä. HYY Yhtymän hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia samaan aikaan HYY Yhtymän hallituksen jäsenenä. Valituille henkilöille annetaan koulutusta toimikauden alussa.

 

Lisätietoja:

Claes Bergh, Yhtymävastaava HYYn hallituksen jäsen
claes.bergh@hyy.fi
050 595 0327

Sivut