Media & arkisto

YTHS:n terveydenhoitomaksu nousee 1.8.2015, käyntimaksut jo 1.1.2015

07.01.2015

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) terveydenhoitomaksu nousee 10 eurolla 1.8.2015. Lukuvuodesta 2015–2016 alkaen maksu on 54 euroa opiskelijaa kohden. Ylioppilaskunnat maksavat terveydenhoitomaksun jokaisesta läsnäolevasta opiskelijasta, ja opiskelijat osallistuvat YTHS:n rahoitukseen ylioppilaskunnan jäsenmaksun kautta. Tämä vakuutusluonteinen terveydenhoitomaksu antaa opiskelijoille käyttöoikeuden YTHS:n palveluihin.

Kertakorotuksena maksun nousu on suuri, mikä on ikävää. Korotuksen taustalla on se, että valtioneuvosto puolitti opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) antaman avustuksen YTHS:lle vuodelle 2015. Tämä avustuksen väheneminen poistaisi 10 % YTHS:n rahoituksesta ja sillä olisi suuri vaikutus YTHS:n palveluihin. Jotta palvelujen heikennykset voidaan välttää, sekä opiskelijat että kunnat lisäävät omaa rahoitustaan YTHS:lle.

Maksukorotuksen tavoitteena on säilyttää YTHS:n laadukkaat ja kattavat palvelut. Ylioppilaskunnat päättivät yhdessä, että opiskelijoiden omarahoitusta YTHS:ssä voidaan lisätä, jottei opiskelijoiden terveydenhuoltoa jouduta heikentämään.

Terveydenhoitomaksun korotuksella sekä vuoden 2015 alussa toteutettavilla käyntimaksujen korotuksilla kyetään välttämään YTHS:n palvelujen leikkaukset eikä OKM:n avustuksen vähenemisen pitäisi näin ollen näkyä opiskelijan saamien palvelujen määrässä tai laadussa.

Opiskelijoiden käyntimaksut nousivat 1.1.2015 alkaen tietyissä erikoislääkäripalveluissa sekä pitkissä suunterveyden vastaanottokäynneissä. Yleislääkäri, terveydenhoitaja, suuhygienisti, lyhyet hammaslääkärikäynnit (max 10 min) ja mielenterveyden vastaanotot ovat opiskelijoille edelleen käyntimaksuttomia.

Erikoislääkärikäyntien (poislukien psykiatrit) uusi käyntimaksu on 24 euroa, ja maksullisten hammaslääkärikäyntien hinta nousi kahdella eurolla. Peruuttamatta jääneen käynnin hinta nousi 25 eurosta 35 euroon. YTHS:n kirjoittamiin maksullisiin todistuksiin tuli myös korotuksia sekä todistuskäytäntöihin tiettyjä muutoksia. Tutustu uusiin käyntimaksuihin ja todistuskäytäntöihin tarkemmin YTHS:n sivuilla.

Ylioppilaskunta maksaa terveydenhoitomaksun jokaisesta opiskelijasta automaattisesti ja kerää jäsenmaksunsa normaalisti eikä terveydenhoitomaksun korotus edellytä opiskelijoilta mitään erityistoimia.

Tausta:
Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon palvelut järjestetään YTHS:ssä. YTHS saa rahoituksensa neljältä taholta: Kelalta, opiskelijoilta, yliopistopaikkakunnilta sekä OKM:stä. Yhden rahoittajan rahoitusosuuden väheneminen näkyy väistämättä muiden rahoittajien osuuksissa tai vaihtoehtoisesti heikkenevinä palveluina. Kelan rahoitusosuudelle on lainsäädännössä määritelty maksimitaso.

Lisätietoja:

HYYn asiantuntija (asuminen, terveys, kaupunki) Sofia Lindqvist
050 543 9605
sofia.lindqvist(at)hyy.fi