Media & arkisto

YTHS:n Helsingin ja Espoon terveyspalveluyksikön mielenterveyspalveluihin on tulossa muutoksia

22.04.2015

YTHS:n Helsingin ja Espoon terveyspalveluyksikön mielenterveyspalveluihin on tulossa muutoksia

YTHS on tekemässä muutoksia tarjoamiinsa mielenterveyspalveluihin Helsingissä ja Espoossa. YTHS kertoo muutoksista yleisellä tasolla tiedotteessaan (alla). YTHS varmistaa jatkossakin opiskelijoiden hoitoon pääsyn ja huolehtii hoitotakuun toteutumisesta. Muutokset erikoislääkärien hoidossa olevien potilaiden hoitosuhteisiin arvioidaan yksilöllisesti.

Lisätietoja voi kysyä sekä HYYn terveysasioiden asiantuntija Sofia Lindqvistiltä ja hallituksen varapuheenjohtaja Pilvi Nummelinilta että suoraan YTHS:ltä. Yhteystiedot löytyvät tiedotteesta (alla).

YTHS:n tiedote alla.

MUUTOKSIA YTHS:N HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN MIELENTERVEYDEN PALVELUISSA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön toiminnassa on tapahtunut muutoksia mielenterveyden osalta.  Säätiö tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja mielenterveyden erityispalveluin tuettuna.  Ensisijaista opiskelijoille on hoitoon pääsyn varmistaminen.  Palveluja on tarve yhdenmukaistaa, ja rahoituksen kiristyminen ohjaa keskittymään ensisijassa säädösten mukaiseen palveluun.  Palvelujen saaminen hoitotakuun edellyttämissä aikarajoissa on tärkeää.  Erikoislääkäreiden – tässä tapauksessa psykiatrien – osuutta hoidossa on jouduttu tarkemmin pohtimaan.


Käyttöön on otettu yhden kanavan (puhelimitse tapahtuva hoidon tarpeen arvio) hoitoontulomalli, ja työtehtäviä on jaettu uudelleen.  Hallintoa on kevennetty, ja resurssia on siirretty kliiniseen työhön.  Vapautuneita psykiatritunteja on muutettu psykologien työtunneiksi. Opiskelijat voivat saada tukea lyhyisiin psykoterapiapalveluihin Kelalta, joten YTHS ei enää tarjoa niitä.  Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikkö on aiemmin ollut psykiatrituntien osalta huomattavasti paremmin resursoitu kuin muut terveyspalveluyksiköt.  Luonnollisen poistuman kautta psykiatrivahvuus on tällä hetkellä säätiön keskitasoa. Jatkossa psykiatreilla tulee olemaan entistä selvemmin perusterveydenhuoltoa tukeva, konsultoiva rooli (tuki yleislääkäreille, terveydenhoitajille ja psykologeille).


Psykiatrien potilaiden hoitosuhteita (kesto ja sisältö) arvioidaan yksilöllisesti uudelleen.  Osa nyt psykiatrin hoidossa olevista potilaista siirtyy yleislääkärin hoitoon/seurantaan, ja myös lähetekäytäntöjä YTHS:n ulkopuolelle arvioidaan uudelleen (hoitoon tulo psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta ja jatkohoitoon sinne ohjaaminen).


Muutos siirtää hoitovastuuta yleislääkäreille ja terveydenhoitajille. Vähenevän psykiatrityöpanoksen johdosta näiden ammattiryhmien vastaanotot voivat muutosten takia aluksi kuormittua. Muutoksen tavoitteena on turvata mielenterveyden palveluiden saatavuus ja yhdenmukaisuus paikkakunnasta riippumatta sekä opiskeluterveydenhuollon määritelmän mukainen valtakunnallinen palveluvalikoima.
Lisätietoja:Tapio Hyrkäs, YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön johtaja tapio.hyrkas@yths.fiMarja-Leena Hauhia, YTHS:n Helsinki-Espoon terveyspalveluyksikön mielenterveyden ylilääkärimarja-leena.hauhia@yths.fi


HYYssä terveysasioista vastaavat:Pilvi Nummelin, hallituksen varapuheenjohtajapilvi.nummelin@hyy.fiSofia Lindqvist, asiantuntija (asuminen, terveys, kaupunki)sofia.lindqvist@hyy.fi