Media & arkisto

Yliopiston säästöt: mitkä opiskelijoiden palvelut säilyvät ja mitkä lakkautetaan vuonna 2016?

27.01.2016

Helsingin yliopiston opiskelijoille tarjottavia palveluita vuonna 2016 priorisoidaan vararehtori Keijo Hämäläisen päätöksellä https://jolu.it.helsinki.fi/halvi/asianhallinta/dynasty/rehtori.nsf/05e4...$FILE/Vararehtorin%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2012_2015.pdf.

Välittömästi opintojen etenemiseen liittyvä opiskelijoiden ohjaus – eli suoritusten rekisteröinti, tutkintotodistusten kirjaaminen ja uusien opiskelijoiden tuutorointi – jatkuu entiseen tapaan.
Säästöt eivät vaikuta myöskään digitaalisten opetus- ja oppimisympäristöjen (DOO) suunnitteluun ja toteutukseen, Iso pyörä -koulutusuudistukseen valmisteluun tai kesän 2016 opiskelijavalintoihin.

Säästöjen vuoksi vuoden 2016 ajaksi taas lakkautetaan muun muassa perustutkinto-opiskelijoiden Etappi-seuranta. Lisäksi yliopisto ei toistaiseksi tarjoa englannin- ja ruotsinkielisiä käännöksiä tutkintotodistuksista.

Kaikki vararehtorin päätöksellä lakkautettavat palvelut ja tehtävät yliopistolla ja tiedekunnissa löytyvät täältä: https://jolu.it.helsinki.fi/halvi/asianhallinta/dynasty/rehtori.nsf/05e4...$FILE/Vararehtorin%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%2012_2015.pdf
 
Lisätietoja antaa yliopiston opintoasioiden päällikkö Päivi Pakkanen: paivi.pakkanen@helsinki.fi

Ylioppilaskunnasta lisätietoa saat asiantuntija Anne Rautaselta: anne.rautanen@helsinki.fi